Çocuklarda Göz Muayenesinin Önemi

advertisement
Çocuklarda Göz Muayenesinin Önemi
Gözlük veya lens takmak net görmeyi sağlar ve net görememeye bağlı şikâyetleri (baş ağrısı,
yorgunluk, gözleri kısarak bakma vb.) ortadan kaldırır. Genel olarak numaranın ilerlemesi üzerine bir
etkileri yoktur.
Dinlendirici gözlük diye bir tanımlama yoktur. Sizin gözünüzün numara ihtiyacı ne ise o karşılandığında
şikâyetleriniz ortadan kalkacak ve gözünüz rahatlayacaktır, dinlenecektir. İlk göz muayenesi çocuk
daha yeni doğduğunda dahi yapılabilir, yapılmalıdır da. Örneğin doğumsal katarakt çocuk 1 aylık olana
kadar yakalanır ve tedavi edilirse sonuç başarılı olabilir. Çocuğun flaşla fotoğraf çekimlerinde kırmızı
gözün görülmemesi aileye bir uyarıdır.
2.5-3 yaşlarına kadar tüm çocukların göz muayenesi önlenebilir körlükler açısından mutlaka yapılmış
olmalıdır. Şaşılık ve kırma kusuru kökenli göz tembellikleri bu grupta yer alır ve başlıca tedavisi iyi
gören gözün kapatılarak, kötü gören gözü çalıştırmaya yönelik işlemler uygulanır.
Şaşılık iki gözün birden aynı doğrultuda bakamaması olayıdır. Gözlükle ve bazen de ameliyatla
düzeltilebilir. Gözler aynı doğrultuda bakar hale getirilmez ise hiçbir zaman 3 boyutlu görme
gerçekleşemez, gözler tek tek kullanılmış olur. Kaliteli bir 3 boyutlu görme için erken dönemde gözler
birbirine paralel hale getirilmelidir.
Göz tansiyonu (Glokom) sinsi bir hastalık olup, hiçbir belirti vermez. Ancak yapılan muayene ve ileri
tetkiklerle yakalanabilir.
Şeker (Diabet) ve hipertansiyon hastalarının her yıl gözdibi muayenelerini yaptırmalarında göz içi
damar değişiklikleri ve kanamaların erken teşhisi açısından büyük yarar vardır. Göze kaçan yabancı
cisimler göz uzmanı tarafından çıkarılmalıdır. Steril olmayan bir takım nesneleri göze sürmek gözün
kaybına kadar gidebilen ağır sonuçlara neden olabilir.
Op. Dr. Basri ÖZDEN
Göz Hastalıkları Uzmanı
Download