Sert tabaka - Okul Evrak

advertisement
5 Duyu organımızdan birtanesi gözümüzdür
Gözümüz dıştan içe doğru 3 kısımdan
oluşur.
1=Sert Tabaka
2=Damar Tabaka
3=Ağ Tabaka
Göz yuvarlağını dıştan saran, bağ dokudan oluşmuş,
kalın ve sert koruyucu tabakadır. Göz yuvarlağının ön
tarafında incelip saydam hale gelerek "Kornea" adını
alır. Kornea, mercek gibi görev yaparak ışığın
toplanması ve kırılmasında rol oynar. Sert tabakanın
diğer kısımları beyaz olup, göz akı adını alır.
Kan damarları bakımından zengindir.Sert tabakanın
altında yer alır.Gözü besleyen tabakadır.Göz bebeğ,i ve
iris bu tabakada bulunur.Damar tabaka merceğin ön
kısmına doğru uzar ve ırıs oluşturur. İrisin tam ortasında
bir delik bulunur. Bu deliğe göz bebeği denir. Göz bebeği
ışığın göze girdıği yerdir. İris düz kaslardan yapılmış
olup, taşı-dığı renk pigmentlerine göre kahverengi, mavi,
yeşil olabilir. İristeki kaslar kasılıp gevşeyerek göze giren
ışığın miktarını ayarlar.
Göz küresinin en iç tabakasıdır. Çok sayıda reseptör
(görme hücreleri) içerir. Göz merceği ve sarı leke bu
taba-kada bulunur. Retinanın arka kısımında,
merceğin tam karşısında net görüntünün oluştuğu yere
san leke denir.
Göz Merceği: Göz bebeğinin arkasında yer
alır. 01-dukça elastik ince kenarlı bir mercektir.
Göz merceği kaslaria tabakaya bağlıdır. Göz
merceğinin kalınlığı değişebilir. Uzaktaki ve
yakındaki cisimleri net görebil-mek için göz
merceğinin kalınlığının ayarlanmasına göz
uyumu denir.
Göz kusurları doğuştan olabileceği gibi sonradan da
kazanılabir. Doğuştan olan göz kusurları renk körlüğü ve
şaşılıktır.
Sonradan kazanılan göz kusuriarında görüntü sarı lekenin
üzerine düşmez. Bu yüzden de görüntü net değildir.
1- Miyop (uzağı net görememe): Göz küresinin optik eksen
doğnıltusunda uzamasıyla veya göz merceğinin fazla kırıcı
olmasıyla meydana gelen bir kusurdur.
Görüntü sarı lekenin önünde oluşur. Kalın
kenarh mer-cekle düzeltllir.
2. Hıpermetrop (yakını net görememe): Göz
küresinin optik eksene dik olarak şişkinleşmesiyle
veya merceğin az kırıcı olmasıyla oluşan göz
kusurudur.
Görüntü sarı lekenin arkasında oluşur. ince
kenarlı mercekle düzeltilir.
Download