Duyu organlar*m*z

advertisement
Canlılarda bazı tepkilerin alınmasını sağlayan
hücreler vardır. Bu hücreler duyu organlarını
meydana getirir. Bu duyu organları beyinden
kontrol edilir. Her duyu organı almış olduğu
uyartıyı beyinde değerlendirip, tepkisini ilgili
organda gösterir.
Her duyu organı farklı bir uyartıyı alabilir.
Örneğin ;
Göz ışığa duyarlıdır.
Kulak titreşime duyarlıdır.
Burun ve dil suda çözünen maddelere duyarlıdır.
Deri dokunmaya duyarlıdır.
İnsanda dış ortama açık 5 duyu organı vardır
1. GÖZ
2. KULAK
3. BURUN
4. DİL
5. DERİ
GÖZ
DİL
BURUN
KULAK
DERİ
Işığa duyarlıdır. Kafatasının göz çukuruna
yerleşmişlerdir. Gözü dıştan kaşlar, kirpikler, göz
kapakları ve gözyaşı korur.
Dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşmuştur.
a) Sert tabaka
b) Damar tabaka
c) Ağ tabaka
GÖZÜN KISIMLARI

Sert tabaka :
Bağ dokudan yapılıdır. Gözü dış etkilerden korur ve
gözün şeklinin bozulmasını önler. Rengi parlak beyazdır.
Gözün ön tarafında saydamlaşarak “saydam tabaka”yı
oluşturur. Saydam tabaka(kornea) göze gelen ışığı kırarak
gözün iç bölgesindeki göz bebeğine geçirir.

Damar tabaka :
Gözü besleyen kan damarları burada bulunur. Damar
tabakada melanin pigmenti birikerek gözün içini karanlık
oda haline getirir. Damar tabaka gözün önünde “iris” i
oluşturur. İris göze rengini verir. İrisin ortasındaki deliğe
de “göz bebeği” denir.

Ağ tabaka :
En içteki tabakadır. Görme sinirleri burada ağ gibi
yayılmıştır. Ağ tabaka üzerinde göz bebeğinin tam
karşısında “SARI LEKE bulunur. Görüntü sarı lekede
meydana gelir.
Görme sinirlerinin gözden çıktığı nokta ışığa duyarlı
değildir.
Buraya “kör nokta” denir. Ağ tabaka gözün önünde ince
kenarlı(yakınsak) bir mercek olan “göz merceği” ni
oluşturur. Göz merceği ışığı kırarak görüntüyü sarı
leke üzerine düşürür.
Göz, görüntüyü ağ tabaka(retina) üzerine normal
olarak düşürebiliyorsa bu göze normal (emetrop)
göz denir.
Ancak merceğin normal göz uyumunu
sağlayamaması veya gözün yuvarlaklığının
bozulması durumlarında göz kusurları ortaya çıkar
Göz kusurları şunlardır;
1- Miyop
2- Hipermetrop
3- Presbitlik
4- Astigmatizm
5- Renk körlüğü
6- Şaşılık
7- Katarakt

MİYOP
Yakını iyi görür, uzağı göremez. Kalın kenarlı
mercekle düzeltilir.
Nedeni;
a) Göz üst ve alttan basıklaşarak göz ekseni uzamıştır
b) Göz merceğinin kırıcılığı artmıştır.
NORMAL GÖZ İLE MİYOPLU GÖZÜN
KARŞILAŞTIRILMASI

HİPERMETROP
Uzağı iyi görür, yakını göremez.
Nedeni;
a) Göz ön ve arkadan basıklaşarak göz ekseni
kısalmıştır.
b) Göz merceğinin kırıcılığı azalmıştır.
İnce kenarlı mercekle düzeltilir
NORMAL GÖZ İLE HİPERMETROPLU
GÖZÜN KARŞILAŞTIRILMASI

PRESBİTLİK
Yaşlılarda göz merceği yakına iyi uyum yapamaz.
Bu durumda göz yakını iyi görmez, uzağı iyi görür.
İnce kenarlı mercekle düzeltilir.(Hipermetrop’ a
benzer)
PRESBİTLİK

ASTİGMATİZM
Göz merceği yüzeyinin pürüzlü bir hal alması ya
da saydam tabakanın kavislenmesi sonucunda
görüntü sarı lekeye bulanık ve şekli bozuk olarak
düşer. Silindirik camlı mercekle düzeltilir.
NORMAL GÖZ İLE ASTİGMATLI
GÖZÜN KARŞILAŞTIRILMASI

RENK KÖRLÜĞÜ
Kırmızı ve yeşil renkleri birbirinden ayırt edemez.
Kalıtsaldır.
Tedavisi yoktur.

ŞAŞILIK
Renk körlüğünde olduğu gibi doğuştandır. Şaşılıkta
görme bozukluğu olmaz. Gözü hareket ettiren 3 çift
kastan bir kısmının normalden uzun ya da kısa olması
sonucunda göz eksenini doğrultusu değişir. Buna
şaşılık denir. Ameliyatla giderilebilir.
ŞAŞILIK AŞAMASI

KATARAKT
Göz merceğinin içindeki sıvının ya da merceğin
saydamlığını
kaybetmesi sonucunda
görüntü sarı lekeye düşemez. Buna katarakt denir.
Ameliyatla düzeltilebilir.
Arpacık : Mikrobiktir, Göz kapaklarında görülür.
Trahom : Mikrobiktir. Körlüğe neden olabilen
hastalıktır.
Göz tansiyonu : Ön ve arka odanın içindeki sıvının
dengesinin bozulması sonucunda basıncın
artmasıdır.
KATARAKT
İşitme ve denge organımızdır.
Üç kısımda incelenir.
1.Dış kulak
2.Orta kulak
3.İç kulak
KULAK KISIMLARI

Dış Kulak :
Kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Ses dalgalarının
toplanarak kulak zarına iletilmesini sağlar. Kulak yolu
içindeki kıllar ve kulak yolundan salgılanan sıvı kulağa
yabancı toz gibi maddelerin girmesini önler.

Orta Kulak :
Kulak zarı ile oval pencere denilen zar arasında küçük bir
oda gibidir. Kulak zarına bağlı ilk kemik “çekiç” kemiğidir.
İkinci kemik “örs” ve üçüncü kemik “üzengi” kemiğidir.
Bu kemiklerin üçüne birden “kemik köprü” denir. Bu
kemikler kulak zarından alınan ses dalgalarını iç kulağa
iletir.
.

İç Kulak :
İşitmeyi sağlayan yerdir. İçinde işitme sinirleri ve
duyu hücreleri bulunur. Orta kulaktan itibaren
“oval pencere” ile başlar. İç kulaktaki “dalız” oval
pencere yoluyla gelen ses dalgalarını sıvı
dalgalanması halinde “salyangoz” a iletir.
Salyangozun üst kısmında “üç yarım daire kanalı”
bulunur. Bu kanalların içindeki sıvı ile vücudun
dengesi algılanarak beyine bildirilir.
Vücudun dengesini “beyincik” sağlar.
Ses dalgalarının izlediği yol :
SES
KEMİK
KÖPRÜSÜ
DALIZ
KULAK
YOLU
KULAK
ZARI
SALYANGOZ
Tat alma organımızdır. Ancak tat dışında sindirim
ve konuşma gibi olaylarda da görev alır.
Dil kaslardan yapılıdır.
Üzerinde girintili çıkıntılı tat alma cisimcikleri (tat
memecikleri) bulunur.
Dilimiz suda çözünebilen maddelerin tadını
alabilir.
Dilimiz dört farklı tada duyarlıdır. Dilin farklı
bölgeleri farklı tatlara duyarlıdır. Ucu tatlı, orta
kenarları tuzlu, arka kenarları ekşi ve arkası acı
tatları algılar.
Ağızdaki tat tomurcukları yardımı ile;
1.Acı
2.Tatlı
3.Ekşi
4.Tuzlu
Olmak üzere dört esas tat alınarak nakledilir..
Papillalar bu duyulara göre özel yapı kazanmıştır. Buna
göre bazı bölümlerde, bazı duyular daha ön planda alınır.
Örneğin;

Dilin üst-yan
kısımlarından ekşi

Arka kısımlarından acı

Uç kısımlarından ise daha
çok tatlı duyular alınır
Burun koku alma organıdır. Uç kısmı kıkırdak, arka kısmı
kemikten yapılıdır. Burun boşluğu “sapan” kemiği ile ikiye
ayrılır.
Boşluklardan ortaya doğru üçer tane kemik çıkıntı iner.
Aralarında hava dolaşan bu kemiklere “boynuzcuk
kemikleri” denir.
Bu kemiklerin arasındaki boşluklara “sinüs” denir.
Sinüslerin iltihaplanmasına “sinüzit” denir.
Burun boşluğu mukus salgısı yapan epitel hücreleriyle
döşenmiştir. Burun içindeki kıllar ve mukus kirli havayı
temizler, mukus havayı nemlendirir, burun içindeki
kıvrımlar havayı ısıtır.
Koku alma sinirleri burun boşluğunun üst tarafındaki
“sarı bölge” de bulunur. Havaya karışan koku zerrecikleri
mukus içinde çözünerek koklama sinirlerini uyarır. Duyu
sinirleri bu uyartıyı beyine taşır. Böylece koku algılanır.
Koklama ve tatma duyuları suda çözünebilen maddelere
duyarlıdır. Bu nedenle birbiriyle yakından ilgilidir.
BURUN KISIMLARI
Dokunma duyu organımız deridir. Ancak derinin duyu
dışında başka görevleri de vardır.
Dıştan içe doğru ;

Ölü tabaka

Üst deri

Alt deri

Yağ tabakalarından oluşur.
Üst derinin canlı olan alt kısmında deriye rengini veren
renk tanecikleri bulunur.
Alt deri üst deriden daha kalındır. Alt deride kıl kökleri,
yağbezleri, ter bezleri, duyu cisimcikleri, kılcal kan
damarları, duyu sinirleri bulunur.
DERİ KISIMLARI

Dokunma duyu organıdır. Basınç, sıcak-soğuk,
ağrı ve sertlik-yumuşaklık, düzlük- pürüzlülük
gibi duyuları algılar.

Terleme yaparak boşaltıma yardım eder.

Gaz alışverişi yaparak solunuma yardım eder.

Vücudumuzu dış etkilerden( çarpma, mikroplar
vb.) korur.

Vücudumuza desteklik sağlar. Estetik ve güzellik
verir.

Vücut ısısının ayarlanmasına yardım eder.
Download