Ak*lc* *laç Kullan*m

advertisement
Akıllı İlaç Kullanımı
ÖMER BIROL DURUKAN
MERSIN ŞEHIR HASTANESI
Anlatım Planı
Akıllı ilaç kullanımı nedir?
Neden ihtiyaç duyulmaktadır
Uygunsuz kullanımın nedenleri
Uygunsuz kullanım örnekleri
Uygunsuz kullanım tehlikeleri
İlaçları nasıl akıllı kullanalım
Özet ve Öneriler
Akıllı İlaç Kullanımı Nedir?
UYGUNLUK : Hastanın kliniği ve ihtiyaçları
DOZ :
Bireysel gereksinimini karşılamalı
SÜRE :
Yeterli uzunlukta
MALİYET :
Hasta ve topluma en uygun fiyatlı
Dünya Sağlık Örgütü
Uygunsuz ilaç kullanım nedenleri
Bilgi yetersizliği
İdol kimselerden öğrenilen yanlışlar
Teşhis için imkanların yetersizliği
Hastadan gelen uygunsuz istek
Fazla hasta yükü
İlaç şirketlerinin promosyonel aktiviteleri
Kanuni düzenleme ve dağıtım sorunları
Uygunsuz Kullanım Örnekleri
Viral enf.
 Antibakteriyel ab.
Düşük tehditi  Rutin progestagen
Doğum
 5 - 6 kalem ilaç içeren matbu reçete
Tanıyla ilgisiz ilaç, kanıta dayanmayan kullanımlar
Kendini sınırlayan klinik durumlarda
Gereksiz kombinasyonlar
Uygunsuz kullanım yolu, dozu, süresi
Uygun fiyatlısı varken pahalı ilaç yazılması
Polifarmasi
Uygunsuz kullanım sonuçları
Etkisiz ve güvenli olmayan tedaviler
Hastalıkların şiddetlenmesi veya uzaması
Hastalara sıkıntı ve zarar
Artan tedavi maliyetleri
İstenmeyen ilaç yan etkilerinin daha sık görülmesi
Kanama, aritmi, konfüzyon, diare, ateş, hipotansiyon, bulantı, kaşıntı, döküntü, böbrek yetmezliği
Antimikrobiyal direnç ↑
Gonore, HIV, TBC, S. Pneumonia, Shigella
Hastaneye yatış, morbidite ve mortalite artışı
WHO - Guide to Good Prescribing
Şu an kullanılan ilaçların yarısı uygunsuz şekilde reçete edilmekte,
dozlandırılmakta, veya satılmaktadır. Doğru şekilde hastaya ulaşsa
bile, hastaların yarısı tedaviye düzgün uymamaktadır.
Tedavi hedefi belirlemek ve hasta bilgilendirmek
Kişisel ilacımızı – ilaçlarımızı seçmek
Tedavi süreci ve etkinlik takibi yapmak (hasta/hekim)
Bilgilerimizi güncel tutmak (hatırlatıcı kurslar)
WHO - Guide to Good Prescribing
1. Adım: Hastanın problemini belirlemek
2. Adım : Tedavi hedefini belirleyin
3. Adım: Kişisel tedaviniz bunun için uygun mu?
◦ Etkin mi, güvenli mi, kontrendikasyonlar veya etkileşimler var mı?
4. Adım: Reçete yaz ve tedaviye başla !
5. Adım: Hastaya bilgi ver (kullanım süresi şekli, uyarılar, etkiler)
◦ «Anlat bakalım nasıl kullanacakmışsın»
6. Adım: Tedaviyi izle
◦ Semptomlar devam ediyor mu? (tanı?, etkinlik?, uyum?, yan etkiler?)
Sonuç
İlaç kullanımı genelde hasta muayenesinin son kısmıdır. Bu nedenle doğru hastaya doğru
ilacın verilmiş olması tüm sağlık profesyonelleri için yüksek öncelikte olmalıdır
İlaçların akılcı olmayan kullanımı ciddi bir toplum sağlığı problemidir.
Sağlık profesyonellerini eğitmenin yanı sıra sağlık politikaları da AİK’ye yönelik olarak
geliştirilmelidir.
İlaç kullanımını iyileştirilmesi hem bakım kalitesini artırmakta hem de maliyetleri
azaltmaktadır.
Download