Tesisatta ısı yalıtımı - Celal Bayar Üniversitesi

advertisement
TESİSATTA
ISI YALITIMI
Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN
İnşaat Yüksek Mühendisi
TESİSATTA ISI YALITIMI
Bina içindeki tesisatın ısı yalıtımı da en az yapı bileşenlerinin
yalıtımı kadar önemlidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TESİSAT BORULARI İÇİN ISI YALITIMININ FAYDALARI
Sıcak su ve ısıtma sistemlerinde borulardan ısı kaybını azaltır
Soğutma elemanlarında borulardan soğutma kaybını azaltır
Soğuk su sistemlerinde yüzeyde terlemeyi önler
Soğuk su sistemlerinde boruları donmaya karşı korur
Havalandırma kanallarında sıcaklığın homojen dağılmasını sağlar
Sıvılaştırılmış gazların tutulduğu kaplarda -180⁰C’ye kadar ısı
iletimini azaltır
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
Tesisatta ısı yalıtımı için aşağıdaki
gösterilmelidir.
a. Uygun yalıtım malzemesi seçimi
b. Uygun yalıtım kalınlığının belirlenmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
maddelere
özen
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
Tesisatlar, akışkan sıcaklığına göre 3’e ayrılır.
1. Soğuk Hatlar
2. Ilık Hatlar
3. Sıcak Hatlar
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
1. SOĞUK HATLAR
Akışkan sıcaklığı +10 ⁰C’den düşük hatlardır.
Bu hatlar için, buhar difüzyonuna gösterdiği yüksek direnç
nedeniyle Elastomerik Kauçuk Köpüğü kullanılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
2. ILIK HATLAR
Akışkan sıcaklığı +10 ⁰C ile +100 ⁰C arasındaki hatlardır.
Tüm yalıtım malzemeleri kullanılabilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
3. SICAK HATLAR
Akışkan sıcaklığı +100 ⁰C’den daha yüksek hatlardır.
Yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle, cam yünü veya taş yünü
kullanılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
Boru şeklinde taş yünü, 10-250⁰C sıcaklıktaki akışkanların
taşındığı borularda; enerji tasarrufu, yangın ses titreşim yalıtımı ve
personelin korunması gibi amaçlarla kullanılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
Alüminyum folyo kaplı cam yünü ile yalıtım
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
Geniş çaplı sanayi borularının yalıtımında taş yünü
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
Sıcak ve büyük çaplı sanayi borularının yalıtımında taş yünü şilte
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
Silindirik tank ve depoların yalıtımında taş yünü şilte
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
Download