Görev Yeri - Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: İsmet GÜNEŞ
Unvanı: Araştırma Görevlisi
Doğum Tarihi ve Yeri:1988-Nusaybin
Yabancı Dil: İngilizce (YDS:86,25)
e-posta: [email protected]
Telefon: 0236 233 06 57 /4131
Faks: 0 236 233 27 29
ÖĞRENİM DURUMU
Yıl
Derece
Program/Bölüm
Yüksek Lisans
İktisat
Üniversite
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans
İşletme
Dokuz Eylül Üniversitesi
2012
Lisans
Uluslararası İlişkiler
Anadolu Üniversitesi
2012
Ön Lisans
Dış Ticaret
Anadolu Üniversitesi
2010
2012-
AKADEMİK GÖREVLER
Görev Unvanı
Araş. Gör.
Görev Yeri
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Anabilim Dalı
Yıl
2013-
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : ‘Türkiye de Katılım
Bankalarının Sorunları ve Verimlilik Analizi Türkiye-Malezya örneği’ Danışman:Prof. Dr.
İbrahim EROL
Projelerde Yaptığı Görevler : (9-10-11 Mayis 2013) gerçekleştirilen 5.Ulusal Yerel
Ekonomiler Kongresi’nin düzenleme kurulunda görev aldı.
1
Download