İşitme Kaybı

advertisement
İşitme Kaybı
Prof. Dr. Onur Çelik
www.onurcelik.com
İşitme Kaybı
Çok yönlü bir sorundur
l 
Kendisini
l 
Ailesini
l 
Bedensel
Yakın çevresini
l 
Ruhsal
l 
Ekonomik
l 
Sosyal
l 
l 
Ülkeyi ilgilendirir
Tıp Fakültesi / Dönem III
l 
Celal Bayar Üniversitesi
İşitme Kaybı
l 
Toplumun % 10’ unda görülür
l  65
yaşın üstünde
% 30
l  45-64
yaş arasında
% 14
l  18-44
yaş arasında
2.5 milyon
l  0-17
Tıp Fakültesi / Dönem III
yaş arasında
2.5 milyon
Celal Bayar Üniversitesi
İşitme Kaybı
l 
Tıbbi giderler, özel eğitim ve işgücü kayıpları
nedeniyle tedavi edilmemiş işitme kayıplarının yıllık
maliyeti ABD için yaklaşık 56 milyar dolardır.
l 
Ülkemizdeki maliyeti bilinmemektedir.
Tıp Fakültesi / Dönem III
Celal Bayar Üniversitesi
İşitme Kaybı - Hipoakuzi
İşitme Eşiği
İşitme Kaybının Derecesi
0-20 dB
Normal
20-40 dB
Hafif
40-60 dB
Orta
60-80 dB
İleri
80< dB
Çok ileri
Tıp Fakültesi / Dönem III
Celal Bayar Üniversitesi
Sınıflandırma
l 
İletim tipi işitme kaybı
l 
Sensorinöral işitme kaybı
l 
Mikst tip işitme kaybı
l 
Fonksiyonel işitme kaybı
(non-organik)
Tıp Fakültesi / Dönem III
Celal Bayar Üniversitesi
Etyoloji
l 
İletim Tipi İşitme Kaybı
l 
Dış Kulak
l 
l 
l 
l 
Timpanik Membran
l 
l 
l 
l 
Perforasyon
Mirenjit
Retraksiyon
Orta Kulak
l 
l 
l 
l 
Malformasyonlar
Eksternal Otitler
Stenoz
Otitis media
Hemotimpanum
Tümörler
Kemikçik Zincir
l 
l 
Otoskleroz
Paget Hastalığı
Tıp Fakültesi / Dönem III
Celal Bayar Üniversitesi
Etyoloji
l 
Sensorinöral İşitme Kaybı
l 
Konjenital
Usher Sendromu
l 
l 
Rubella
Toksoplazma
Sifilis
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Vasküler Hastalıklar
l 
Vazospazm
l 
Tromboz
Hemoraji
l 
l 
Aminoglikozidler
Aspirin
Diüretikler
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Tıp Fakültesi / Dönem III
l 
Celal Bayar Üniversitesi
Kabakulak
Polio
İnfluenza
Rubeola
Tüberküloz
Tümörler
l 
l 
Blast Hasarı
Gürültü
Beyin Labirent Hasarı
Enfeksiyon
l 
Toksikasyonlar
l 
l 
Travma
l 
l 
l 
l 
Schwannoma
Menengioma
Glioma
Endolenfatik Hidrops
Demiyelinizan Hastalıklar
l 
Multipl Skleroz
Sık Görülen Belirtiler
l 
Yüksek sesle konuşma
l 
Konuşmaları tekrarlatma
l 
İzolasyon
l 
İşitme çabası
l 
Yanlış anlama
l 
TV / radyo sesini çok açma
l 
Bir kulağı tercih
Tıp Fakültesi / Dönem III
Erişkinler
Celal Bayar Üniversitesi
Sık Görülen Belirtiler
Çocuklar
l 
Sesli uyaranlara kayıtsızlık
l 
Konuşamama / konuşmada gecikme
l 
Konuşmalara yanıtsızlık / dikkat dağılması
l 
İsmi söylendiğinde şaşkın bakışla Ne ? Hı?
l 
Konuşanların yüzüne dikkatle bakma
l 
Yakından TV seyretme
l 
TV / radyo sesini çok açma
l 
Telefonda konuşunca kulak değiştirme
Tıp Fakültesi / Dönem III
Celal Bayar Üniversitesi
İşitme Kayıpları
l 
İşitmemizi nasıl koruyabiliriz ?
l 
Akraba evliğinden kaçınma
l 
Tütünden kaçınma
l 
Aşılama
l 
Gürültüden kaçınma
l 
İlaçlara dikkat
l 
Temizlik
l 
İyi beslenme
Tıp Fakültesi / Dönem III
Celal Bayar Üniversitesi
Download