HpvDnaizlenecekYol

advertisement
HPV TARAMA SÜRECİ
Serviks taraması 30-65 yaş aralığında son 5 yıl içerisinde HPV-DNA testi yapılmamış
bayanlara yapılacaktır.
Öncelikle hasta karşılanır. Numune alımı için uygun şartları sağlayan kişilere hasta
kaydı yapılıp ( her ASM kendi AHBS sistemine göre kayıt yapacak), onam formu imzalatılır.
Mutlaka AHBS sistemine kayıt yapılmalıdır. Kayıt yapılmayan numuneler laboratuvara
gönderilememektedir.
NUMUNE ALIMI İÇİN ŞARTLAR;
* En az 48 saatlik cinsel perhiz yapılmalıdır.
* En az 48 saat süreyle vajinal duş yapılmamalıdır.
* En az 48 saat süreyle herhangi bir vajinal medikasyon (krem ya da ilaç) kullanılmamalıdır.
* Kanama olmamalıdır. (Adetin üzerinden en az 5-7 gün geçmesi gerekir)
HPV POŞETLERİNDE BULUNAN MATERYALLER;
1 Adet Lam Taşıma Kabı ve Lam
1 Adet Fiksasyon Spreyi
1 Adet Smear Fırçası
4 Adet Barkod
1 Adet DNA Fırçası ve DNA Materyal Tüpü
POŞETİN İÇİNDEN ÇIKAN BARKODLAR ;
Lam, Taşıma Kabı, DNA Materyal Tüpü ve poşetin dışına olmak üzere birer adet
barkod yapıştırılacaktır.
HPV ALIMI
Hasta jinekolojik masaya alınır (Serviksi rahat görebilmek için muayene öncesi kadına
idrar yaptırılır).
Dış genital organlar incelendikten sonra spekülüm uygulanır. Servikal transformasyon
zonundan smear fırçası 3 defa 360 derece çevrilerek örnek alınır.
Lamın barkodlu yüzüne smear fırçasının ilk önce ön yüzü, sonra arka yüzü yayılır.
Smear fırçası tıbbi atık kutusuna atılır.
Fiksasyon spreyi lam üzerine sıkılır ve kuruması beklenir. Sonrasında lam taşıma
kabına yerleştirilir.
İkinci aşamada DNA fırçası servikal os içine yerleştirilerek (tamamen kanala
sokulmadan) 3 defa 360 derece çevrilerek örnek alınır(Daha önceki işlem nedeni ile kanama
olsa da DNA örneği alınabilir). DNA materyal tüpüne yerleştirilir. Çentik kısmından kırılıp,
kapağı kapatılır.
Spekülüm çıkarılıp tıbbi atık kutusuna atılır.
Lam taşıma kabı ve DNA materyal tüpü poşete yerleştirilip kapatılır.
1/4
HPV GÖNDERİMİ
Alınan numuneler poşetler sarılarak kapalı kutu içerisinde tutanak ile beraber kan
toplama aracına teslim edilecek. Numuneler 5 gün içerisinde KETEM’e yollanmalıdır. Örnek
tutanak alt sayfadadır. Tutanaktaki hasta bilgileri, barkod numarası, doktor adı ve ASM adı
eksiksiz doldurulacak . Teslim eden ve teslim alan imzaları alınarak KETEM’ne ulaştırılacak
şekilde gönderilecek.
Kayıtsız gönderilen HPV numuneleri kargolanamayacağından zayi olacaktır. Kısa
sürede gönderilmeyen numuneler bozulmaya başladığından HPV Laboratuvarından uyarı
alınmaktadır.
HPV TARAMA SÜRECİ ALGORİTMASINA GÖRE;
Hasta sonucu Negatif ise, 5 yıl sonra smear tekrarı yapılacaktır.
HPV 16 ve HPV 18 dışındaki pozitifliklerde 1 yıl sonra smear tekrarı yapılacaktır.
HPV 16 – HPV 18 pozitifliğinde ve anormal sitoloji( Lgsil. Asc-us, Agc, Hgsil..vs.) de hasta
bir üst basamağa sevk edilecektir.
HASTALARIN SEVK EDİLECEĞİ YER :
Av. Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi
İletişim :0342-3382626
Tıbbi Sekreter Figen Erkülekçi Tlf: 05315979383
Rahim ağzı taraması numune alım videosuna bu linkten ulaşabilirsiniz.
http://kanser.gov.tr/bilgi-dokumanlar/videolar/1177-rahim-a%C4%9Fz%C4%B1taramas%C4%B1n-da-numune-al%C4%B1m%C4%B1.html
2/4
TESLİM TUTANAĞI
HASTA ADI
TC
BARKOD
TARİH
DOKTOR ADI
ASM
Yukarıda belirtilen ........ adet numune Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine
gönderilmek üzere ......./....../.......... tarihinde teslim edilmiştir.
Teslim Eden
Teslim Alan
3/4
4/4
Download