Are You suprised - Kanser Daire Başkanlığı

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı : 23776858/
Konu: HPV ve Kanser Kursu
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kadınlarda 4. en sık görülen kanser olan rahim ağzı kanseri her yıl yaklaşık 250.000
kadının ölmesine neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bu kanserin hiç bir şikayeti olmayan 3065 yaş arası kadınlarda taranmasını önermekte, ülkemizde de 20 yılı aşkın süredir bu tarama
yapılmaktadır. Güncel veriler rahim ağzı kanseri taramasının HPV testleri ile yapılmasının
yararını göstermiş ve dünyadaki son yeniliklerle beraber ülkemizde de uygulanan Ulusal Servikal
Kanser Tarama Programında yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Bu amaçla Başkanlığımız, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlık Derneği, Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği işbirliği ile Ankara’da 25 Nisan
2014 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Patoloji Uzmanı, Mikrobiyoloji Uzmanı ve
ildeki kanser taramalarında çalışan sağlık personellerine yönelik “HPV ve Kanser Kursu”
düzenlenmesi planlanmaktadır. Toplantıda HPV Testleri ve Tarama, HPV’de Korunma ve Aşı,
Türkiye’nin Yeni Servikal Tarama Programı ve HPV Olgularında İletişim konularında
katılımcıların bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Ankara’da 25 Nisan 2014 tarihinde “HPV ve
Kanser Kursu”nun düzenlenmesini, katılımcıların (her türlü ulaşım giderlerinin kurumlarınca
karşılanması) kursa katılımlarının sağlanması hususunu tensiplerinize arz ederim.
Doç. Dr. Murat GÜLTEKİN
Daire Başkanı
OLUR
…/…/2014
Uz. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Başkan Yardımcısı
Kanser Daire Başkanlığı
Tel: 0 312 565 60 01 Faks: 0312 565 60 32
İlkiz sok. No: 4 Kat: 1–2 Sıhhiye-ANKARA
web: www.kanser.gov.tr
Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz!
İrtibat: F.KAYA: 0312 565 60 14
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards