dil kanseri

advertisement
DİL KANSERİ
Dil Kanseri nedir?
Dil kanseri, dilin ön 2/3lük kısmında ortaya çıkan bir kanser
tipidir. Dilin arkasında çıkan kanserler ise, başka baş boyun
kanser sınıfına dahil edilmektedir.
Dil kanseri, dilin üzerini örten, yassı hücrelerden oluşan normal
tabakanın kontrolsüz çoğalmasının sonucunda gelişir.
Dil Kanseri Belirtileri
Dil kanserinde ortaya çıkan şikayetler, çoğu zaman dil dışı ağız
kanserlerinde ortaya çıkan şikayetlerle benzerdir. Bazen, uzun
süren bir soğuk algınlığı zannedilebilir veya uzun süren bir
boğaz ağrısı şeklinde bulgu verebilir.
 Uzun süreli dil veya çene ağrısı
 Ağız içinde bir kalınlaşma veya şişlik
 Dişetlerinde, dilde, bademciklerde, veya ağız tabanında
beyaz veya kırmızı lekeler
 Uzun süreli geçmeyen boğaz ağrısı
 Çiğnemede veya yutmada zorluk
 Dili veya çeneyi hareket ettirmede zorluk
 Boyunda ele gelen şişlik
Not: Tüm bu belirtiler, kanser dışı durumlarda da görülebilir.
Bu nedenle, şüphe etmeniz durumunda mutlaka bir KBB
hekimine muayene olmanız gerekmektedir.
Dil kanseri Risk Faktörleri


Cinsiyet: Dil kanseri, erkeklerde kadınlardan iki kat daha sık
görülmektedir. Bu fark, sigara ve alkol kullanımı ile
ilişkilendirilebilir. En önemli risk faktörü olan alkol ve sigaranın
kullanımı, erkeklerde daha sıktır.
Yaş: Tanı sırasında ortalama yaş 50-60 civarıdır. Ancak genç
hastalarda da dil kanseri görülebilir.






Sigara: Dil kanseri olan kişilerin % 80’e yakını, sigara içen veya
diğer tütün ürünlerini kullanan kişilerdir. Risk, içilen yıl, günlük
içilen sigara miktarı ile birlikte artmaktadır.
Alkol: Dil kanserinde, alkol diğer önemli bir risk faktörüdür.
Kanser riski, alkol ve sigaranın beraber kullanımı ile kat kat
artmaktadır.
Human papillomavirus (HPV) enfeksiyonu: Human papilloma
virüs ailesi, birbirine benzer 100’e yakın virüsü içeren bir virüs
ailesidir. Çoğu HPV siğil gibi iyi huylu şişliklere neden olurken,
bazı HPV tipler kanser ile ilişkilidir. Bu kanserler içinde en sık
görülen rahim ağzı kanseridir, ancak dil ve orofrainks kanserine
de neden olabilmektedir. Özellikle, HPV tip 16’nin orofarinks
(yutak orta bölgesi) kanseri ile ilişkisi belirgindir. HPV ile ilişkli
kanser tipleri, daha iyi tedavi yanıtı verme eğilimindedir.
Kötü ağız hijyeni: Diş yokluğuna bağlı yapılmış diş protezleri,
doğru yapılmadıkları takdirde, sürekli aynı yerde iyileşmeyen
yaralara, sonrasında da kansere neden olabilmektedir. Tam
olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte, dişlerdeki kırıklar, kötü
dolgular, çürük dişler ve alkol içeriği yüksek olan ağız
gargarasını sık kullanan kişilerde dil kanseri sıklığı daha fazladır.
Bağışıklık sistemi bozulması: Bağışıklık sistemini baskılayan
ilaç kullanımı (örneğin, böbrek veya diğer organ nakillerinden
sonra uzun süreli kullanılan ve red cevabını önleyen ilaçlar…),
dil kanserinin risk faktörleri arasındadır
Lichen planus: Cildiye doktorları tarafından takip edilen bir
hastalık olan ‘Lichen planus’, ağız içinde de görülebilir. Beyaz
ağaç dalına benzer lekelenme veya kırmızımsı lekeler şeklinde
görülebilir. Bu hastalıkta, dil kanseri riski diğer insanlara göre
daha yüksektir.
DİL KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
En sık kullanılan tedavi şekilleri aşağıdadır:
CERRAHİ: Kanserin ameliyatla çıkarılması işlemidir. Bu ameliyat
sırasında, boyunda sıçrama ihtimali olan lenf bezeleri de aynı
seansta temizlenmektedir. Tüm dünyada en çok kabul edilen ve
en başarılı bulunan tedavi yöntemidir.
RADYOTERAPİ: Radyasyon Onkoloğunuz ve Baş Boyun
Cerrahınızın ortak kararı doğrultusunda, ameliyattan sonra
radyoterapi verilmesi gerekebilmektedir.
KEMOTERAPİ: Genellikle, radyoterapi ile birlikte (kombine)
kullanımı mevcuttur. Ameliyat sonrası, radyoterapiye ek olarak
verilmesi gerekebilmektedir. Kemoterapi ilaçları ile, tüm
vücutta dolaşan kanser hücreleri hedeflenmektedir.
Download