A. Sınıf EV ÖDEVİM - Sınıf Öğretmeniyiz Biz

advertisement
A. S ınıf
EV Ö D EVİM
Üçgende Açı ve Ü çgenin İç A çılarının Toplam ı
Adım Soyadım : .........................................
Tarih: ....../ ......./ .......
Aşağıda verilen dikdörtgenin köşegenleri ile üçgenler oluşturulm uş tur. Bu üçgenlerin çeşidini karşılarına yazınız.
N
KAN
KAL
LAM
NAM
M
B
Noktalı kâğıda üçer adet dik açılı, dar açılı ve geniş açılı üçgenler çiziniz.
B
Aşağıdaki üçgenlerin açı ölçülerine göre çeşidini noktalı yerlere yazınız.
1
www.kucukyarinlar.com
A. S ınıf
EV Ö D EVİM
Üçgende Açı ve Üçgenin İç Açılarının Toplamı
Adım Soyadım : .........................................
Tarih: ....../ ......./ .......
o Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların ba­
şına (Y) yazınız.
(.....)
Eşkenar üçgenin bir açısının ölçüsü 60° dir.
(.....)
Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180° dir.
(.....)
Geniş açılı bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 130°dir.
(.....)
Dik açılı bir üçgenin bir açısının ölçüsü 90° olmalıdır.
(.....)
Bir üçgende iki açının ölçüleri toplamı 130° ise üçüncü
açısının ölçüsü 40° dir.
B
Üçgenlerin özelliklerinden faydalanarak tablodaki noktalı yerleri ör
nekteki gibi doldurunuz.
Üçgenlerin Ö zellikleri
o
O
CD
0
O
CD
o
O
CD
Bir açısının ölçüsü 60° olan eşkenar üçgen
İç Açılarının
Ö lçüleri
Bir açısının ölçüsü 45° olan dik açılı üçgen
s(Â) = 35°, s(B) = 55° olan ABC üçgeni
İkiz açılarından birinin ölçüsü 55° olan üçgen
ikinci açısının ölçüsü dik açıdan 15° eksik olan dik üçgen
s(Â) = 30° ve s(B) = 24° olan ABC üçgeni
BAşağıdaki üçgenlerin verilm eyen açı ölçülerini bularak “ ?”
re yazınız.
www.kucukyarinlar.com
olan yerle­
A. S ınıf
EV Ö D EVİM
Üçgende Açı ve Üçgenin İç Açılarının Toplamı
Adım Soyadım : .........................................
Tarih:....
/ ...... /
Yanda verilen üçgende s(Â) = 60°, s(K) = 135
olduğuna göre s(KBA) kaç derecedir?
Yanda verilen üçgende s(N) = 90° dir.[KN]
K
ile [LN] kenarlarının uzunlukları eşit o ld u ­
ğuna göre L ve K açılarının ölçülerinin to p ­
lamı kaç derecedir?
M
O
B ir üçgenin en büyük açısı 120° dir. Diğer iki açıdan biri, diğerinin 3
katı olduğuna göre üçgenin en küçük açısının ölçüsü kaç derecedir?
m
B ir üçgenin en büyük açısı, dik açıdan 40 derece daha büyüktür. Diğer
■t
iki açıdan biri diğerinin -^ -’ine eşit olduğuna göre üçgenin açılarını
hesaplayınız.
3
www.kucukyarinlar.com
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards