İçeriği bilgisayara indirmek için tıklayın.

advertisement
Hazreti
Muhammed’i
Tanıyalım
Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevrenin;
Dini Özellikleri
Sosyal Özellikleri
Ekonomik Özellikleri
İnsanların çoğu
putlara tapıyordu.
Ahlaki durum
bozuktu.
DİNİ VE
AHLAKİ
ÖZELLİKLER
Hıristiyanlar ve
Yahudiler
Allah’ın varlığına
ve birliğine
inanan Hanifler
Halk kabileler
halinde
yaşıyordu.
Toplum özgürler
ve köleler diye iki
sınıfa ayrılmıştı.
SOSYAL
ÖZELLİKLER
Kan davaları
yüzünden
insanların can ve
mal güvenliği
kalmamıştı.
Kölelere hiç
değer
verilmiyordu,
pazarlarda alınıp
satılıyorlardı.
Toplumda
güçsüzler
eziliyor, hakları
gözetilmiyordu.
Bu yüzden kız
çocuklarını
öldürüyorlardı.
SOSYAL
ÖZELLİKLER
Kadınlara ve kız
çocuklarına değer
verilmiyordu.
Kız çocuğu
olanlar, bunu
utanılacak bir
durum olarak
görüyorlardı.
Yağmacılık, kapkaç,
içki içmek ve kumar
oynamak gibi kötü
alışkanlıklar çok
yaygındı.
Halkın bir bölümü
konargöçer, bir
bölümü de yerleşik
olarak yaşardı.
EKONOMİK
ÖZELLİKLER
Konargöçerler tarım ve
hayvancılıkla, yerleşik
olanlar da çoğunlukla
ticaretle uğraşırdı.
Ticarette insanlar hile
yapıyor, birbirlerini
aldatıyordu. Güçlü
olanlar zor kullanarak
güçsüzlerin mallarını
ellerinden alıyordu.
Abdülmuttalib
-Şeybe(Dedesi)
Haris
(Amcası)
Zübeyr
(Amcası)
Ebu Talib
(Amcası)
ABDULLAH
(Babası)
Abbas
(Amcası)
Hamza
(Amcası)
Ebu Leheb
(Amcası)
AMİNE
(Annesi)
Şeyma
(Süt Kardeşi)
Halime
(Süt Annesi)
Hz.
MUHAMMED
Hz. HATİCE
(Hanımı)
Ümmü
Gülsüm
(Kızı)
Zeynep
(Kızı)
Rukiye
(Kızı)
Fatıma
(Kızı)
Kasım
(Oğlu)
Abdullah
(Oğlu)
İbrahim
(Oğlu)
Hz. Muhammed, Hz. İbrâhim'in büyük oğlu Hz.
İsmâil'in neslindendir.
Hz. Muhammed’in soyu, çok temiz ve çok şerefli
bir soy zinciridir.
‘‘Allah, Hz İbrâhim'in oğullarından Hz. İsmâil'i,
İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından
Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğullarını, Hâşimoğullarından
da beni seçmiştir.’’
-Hadis-i Şerif-
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğumundan iki
ay kadar önce babası Abdullah, Suriye
seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)'de
hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve
orada defnedilmişti.
Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Dönemi
Hz. Muhammed (sav), 20
Nisan 571 yılında
Mekke’de doğdu.
Mekke’deki geleneklerden
dolayı bir süre için süt
anneye verildi.
Süt annesi Halime O’na 4
yaşına gelinceye kadar
baktı.
6 yaşında annesi Amine de vefat etti. 6 yaşından
sonra kendisine dedesi Abdulmuttalib bakmaya
başladı.
8 yaşına geldiğinde dedesi de vefat edince
amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı.
Ebu Talip ticaretle uğraşan birisiydi.
Peygamberimiz 12 yaşında iken Onunla
beraber Şam’a doğru ticaret mallarını
satmak için yola çıkmışlarken, yolda
Busra denilen bir yerde mola verdiler.
Bir papaz olan Bahira, ondaki değişik
durumların olduğunu fark etti. O’nun
daha önce Hz. İsa’nın İncil’de de
bildirdiği gönderilecek olan son
peygamberin olduğunu anladı.
Amcasından O’nu daha fazla ileriye
götürmemesini, aksi halde
Yahudilerin kendisini
öldürebileceğini söyledi.
Çünkü Yahudiler de son bir peygamberin
geleceğini biliyorlardı. Fakat onlar bu son
peygamberin kendi içlerinden birisinin
olmasını istiyorlardı.Bunun üzerine Ebu
Talip,ticaret mallarını orada satarak,
Mekke’ye hemen geri döndü.
25 yaşına geldiğinde artık ticaretten de anlayan bir
delikanlı olmuştu.
Dürüst, başarılı ve güvenilir bir ticaret adamı
oluşu herkesi etkilediği gibi Mekke'nin zengin
kadınlarından biri olan Hz. Hatice'yi etkiledi.
Hz. Muhammed, Hz. Hatice
ile evlenerek mutlu bir aile
yuvası kurdu.
Evlendiklerinde
Peygamberimiz 25, Hz.
Hatice ise 40 yaşındaydı.
Download