Ders İçeriğini Yazdır

advertisement
İçerik
Ders Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
Teori
Uygulama
Lab
Kredisi
AKTS
ECON197
Makroiktisat
4
3
0
0
3
4
Ön Koşul
ECON191
Derse Kabul Koşulları
ECON191
Dersin Dili
Fransızca
Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste üretim, yatırım, tüketim, harcamalar gibi toplam büyüklükler üzerinde durulmakta, üretim
düzeyi, genel istihdam, işsizlik, enflasyon ve parasal ilişkiler makro boyutta incelenmekte ve bunları nasıl
ölçüldüğü, hangi faktörlerin bunların değişiminde etkili olduğu anlatılmaktadır. Ekonominin kısa dönem
dengesi ve uzun dönem büyümesini etkileyen faktörler açıklanmaktadır.
İçerik
Lisans programı
Kaynaklar
Blanchard Olivier & Cohen Daniel., Macroéconomie, 4e édition, Pearson Education.2007
Sloman J. "Makroekonomi". Bilim Teknik Yayınevi
Teori Konu Başlıkları
Hafta
Konu Başlıkları
1
Makroekonomik Büyüklükler : GSYH, Katma Değer, Üretim, GSYH nın Oluşumu, İşsizlik, Enflasyon Oranı.
2
Uzun Dönemde Ekonomi : Üretim Fonksiyonu, Büyümenin Kaynakları.
3
Üretim-Yatırım; Üretim-Sermaye; Tasarruf Oranı-Üretim; Teknolojik Gelişme; Sermaye Birikimi–Büyüme.
4
Kısa ve Uzun Dönemde Ekonomi : Işgücü Piyasası, Ücretlerin Belirlenmesi, Reel Ücret, İstihdam ve İşsizlik.
5
ISLM modeli: SLM Modeli Altında Bütçe ve Maliye Politikaları
6
Makroekonomik Denge : Toplam arz toplam denge
7
Arz Şoku; Kitlesel İşsizlik :
8
Phillips Phillips Eğrisi : Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki
9
Açık Ekonomilerde Mal ve Sermaye Piyasaları : Tasarruf Yatırım İlişkisi
10
Toplam Talep ve Talebin Belirleyicileri
11
İç ve Dış Talebi Belirleyen Etmenler
12
Denge Üretim Düzeyi ve Ticaret Dengesi;Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi,.
13
Toplam Talep-Toplam Üretim,
14
Mal ve Sermaye Piyasalarında Denge.
Download