H E M E N İ N D İ R

advertisement
İLÇE MİLLİ EĞİTİM LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI FİZİK SORULARI
Soru1: Dalgalar iki grupta toplanır. Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalardır. Elektromanyetik
dalgalardan X- Işınları tıpta tanı aracı olarak hangi alanda kullanılır.
Cevap1 : Röntgen
Soru 2: Işıktaki ana renklerden birini yazınız?
Cevap 2: Kırmızı, Mavi, Yeşil
Soru 3: Alternatif gerilimi yükselten ya da alçaltan araçlara ne ad verilir? (2.z.8.y)
Cevap 3: Transformatör
Soru 4: Dünya üzerindeki enerji kaynakları klasik (yenilenemez) ve alternatif (yenilenebilir) enerji kaynakları
olarak ikiye ayrılır. Buna göre yenilenebilir enerji kaynaklarından Jeotermal enerjinin kaynağı nedir? (1z)
Cevap4 : Yer altı suları
Soru 5: Bir maddenin kütlesi ile öz ısının çarpımı neye eşittir?
Cevap 5: Isı sığası
Soru 6 : İki kuvvetin bileşkesinin en büyük değeri 16 N, en küçük değeri 14 N olduğuna göre, büyük kuvvetin
küçük kuvvete oranı kaçtır? (2z)
Cevap 6: 15
Soru 7:Kenar uzunlukları 4 cm, 5 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi, yarıçapı 5 cm olan kürenin
hacminin kaç katıdır. (1z)
Cevap 7: 0,24
Soru 8: Bir iletkenin iki ucu arasındaki gerilimin, iletkenden geçen akıma oranı sabittir. Bu sabite iletkenin direnci
denir. Bu yasaya ne ad verilir? (2z)
Cevap 8: OHM Yasası
Soru 9: Madde miktarına bağlı özelliklere ne denir?
Cevap 9: Ortak Özellik
Soru 10: S.I (Standart Enternasyonal) birim sisteminde uzunluk birimi nedir?
Cevap 10:
Metre
Soru 11: Öz kütleleri d ve 3d olan iki sıvıdan farklı hacimde karıştırılarak bir karışım oluşturuluyor. Bu karışımın
öz kütlesi hangi değeri alamaz?
Cevap 11:
2d
Soru 12: A ve B Kentleri arasındaki uzaklık 60 km dir. A kentinden B kentine 40 dakikada giden bir sürücü, 45
dakikada B kentinden A kentine geri döndüğüne göre bu aracın ortalama hızı kaç km/dk. dır? (1.z.8y)
Cevap 12:
0
Soru 13: Fizikte büyüklükler iki grupta toplanır. Temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklüklerdir. Buna göre kuvvet
nasıl bir büyüklüktür?
Cevap 13:
Türetilmiş
Soru 14: Elektrik akım şiddetini ölçen araca ne ad verilir?
Cevap 14:
Ampermetre
Soru 15: Bir cismin görüntüsünü sanal ve eşit boyda veren optik aracın adı nedir?
Cevap 15:
Düz ayna
Soru 16: Radyo dalgaları üreterek bunları yayınlamayı ve algılamayı gerçekleştiren Alman Fizikçidir.
Elektromanyetik dalgaların titreşim hareketi ve ışık dalgalarıyla özdeş olduğunu gösteren bilim adamı kimdir?
Cevap 16:
Rudolf Hertz
K
M
L
Soru 17: Manyetik alan çizgilerinin şekildeki görünümüne göre K, L, M kutuplarının cinsi nedir?
Cevap 17:
𝐾𝐿𝑀
𝑁𝑆 𝑆
K
Soru 18: Sürtünmesiz eğik düzlemin K noktasından serbest
bırakılan buz kalıbı L noktasına gelinceye kadar eriyor. Buz kalıbının K-L
1
arasındaki ivme-zaman grafiğini çiziniz. (g=10 m/s2, sin30= )
2
30
.
L
a
Cevap 18:
0
t
Download