ÜÇGENLER TEST

advertisement
ÜÇGENLER TEST
1)Bir ikizkenar üçgende tepe açısı 800
derece ise taban açılarından biri kaç
derecedir?
A) 700
B) 1100
C) 550
D) 500
2)Yukarıdaki üçgende verilmeyen açı kaç
derecedir?
A) 700
C) 600
6)Yukarıdaki ikiz kenar üçgende s( A )
kaç derecedir?
A)1100
B) 700
C) 400
D) 1400
B) 750
D) 500
3)Bir ikizkenar üçgende tepe açısı 780
derece ise taban açılarından biri kaç
derecedir?
A) 410
B) 400
C) 510
D) 500
7)Yukarıdaki üçgenlere göre s( ÇAG)
açısı kaç derecedir?
A)1000
B) 700
C) 600
D) 500

4)Yukarıdaki üçgende s(C’) kaç derecedir?
A)1220
B) 1330
C) 1320
D) 1420
5)Tepe açısı 90 derece olan bir ikizkenar
dik üçgenin taban açılarının toplamı kaç
derece olur?
A) 450
C) 1800
B) 900
D) 00
8)Yandaki açının okunuşu
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Â Açısı
C) AKM Açısı
B)KÂM Açısı
D) MÂK Açısı
9)Şekildeki s(T) açısı kaç derecedir?
A)35
B) 45
C) 50
D) 65
12)Yukarıdaki üçgende verilmeyen açı kaç
derecedir?
A) 74
B) 50
C) 85
D) 70
A
5 cm
7 cm
B
C
10)Şekildeki ABC üçgeninin çevresi kaç
cm’dır?
A) 10
C) 14
B) 12
D) 17
13)Yukarıdaki üçgende verilmeyen açı kaç
derecedir?
A) 74
B) 50
C) 85
D) 70

11)Şekilde verilenlere göre, s( B) =30°


s (C I )=110° s ( A) kaç derecedir?
A) 70
C) 90
B) 80
D) 100
14)Yukarıdaki üçgen açılarına göre nasıl
adlandırılır?
A) Dar üçgen
B) Geniş üçgen
C) Dik üçgen
D) Eşkenar üçgen
15)Yukarıdaki üçgen açılarına göre nasıl
adlandırılır?
A) Dar üçgen
B) Geniş üçgen
C) Dik üçgen
D) Eşkenar üçgen
16)ABC üçgeninin taban açılarından biri
kaç derecedir?
A) 820
B) 780
C) 720
D) 680
18)TOK üçgeninin çeşidi hangisidir?
A) Eşkenar üçgen B) Çeşit kenar üçgen
C) Dik üçgen
D) İkiz kenar üçgen
19)Yukarıdaki KOŞ üçgende s( Ş ) açısı
kaç derecedir?
A) 290
B) 390
C) 30 0
D) 400
20)Aşağıdakilerden hangisi ikiz kenar
üçgendir?
17)KAÇ üçgeninin çeşidi hangisidir?
A) Eşkenar üçgen
B) Çeşit kenar üçgen
C) Dik üçgen
D) İkiz kenar üçgen
21)Yukarıdaki YAT üçgeni ikiz kenar
üçgen olduğuna göre s( Y ) açısı kaç
derecedir?
23)Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen
vardır?
22)Aşağıdakilerden hangisi açılarına göre
farklı bir üçgendir?
24)Yukarıdaki şekilde kaç tane dar açı
vardır?
25)Aşağıdaki şekillerden hangisinin bütün
açıları dar açıdır?
29)Bir kenarı 20 cm olan eşkenar üçgen
şeklindeki bahçenin çevresine 3 sıra tel
çekiliyor. Kaç metre tel lazımdır?
A) 60
C) 180
B) 120
D) 240
30)Aşağıda verilenlerden hangisi bir
üçgenin açıları olamaz?
A) 90-40-50 derece
C) 60-60-60 derece
B) 70-70-40 derece
D) 110-30-45 derece
31) Aşağıdaki üçgenlerin hangisinin iç
açıları birbirine eşittir?
A) Eşkenar üçgen B) Dik üçgen
C) Çeşitkenar üçgen D) İkiz kenar üçgen
32) Bir üçgenin açıları s(P) = 60˚,
26)Yukarıdaki zarfın A ve B açısının
toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)Dik açı
C)Doğru açı
B)Dar açı
D)Geniş açı
27)Bir kenarı farklı ve iki kenarı eşit olan
üçgen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşkenar üçgen B) Çeşitkenar üçgen
C) İkiz kenar üçgen D) Dik üçgen
28)Kenar uzunlukları birbirinden farklı
üçgen çeşidiaşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşkenar üçgen B) Çeşitkenar üçgen
C) İkiz kenar üçgen D) Dik üçgen
s(R)= 60˚ ve s(S)= 60˚ olduğuna göre bu
üçgen kenar özellikleri bakımından nasıl
adlandırılır?
A) Çeşitkenar üçgen B) İkizkenar üçgen
C) Dik üçgen
D) Eşkenar üçgen
33)ABC üçgeninde kenar uzunlukları
AB = 8 cm, BC= 5 cm ve
C= 6 cm ise bu üçgen için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Eşkenar üçgen B) Çeşitkenar üçgen
C) İkizkenar üçgen D) Geniş açılı üçgen
hÇ
Download