KİR TUTMAYAN Lotus-NANO CAM KAPLAMALAR

advertisement
NANOSOLAR
KİR TUTMAYAN LOTUS-NANO
CAM KAPLAMALAR
www.smsenerji.com | NanoSolar
1
Herhangi bir malzemenin yüzeyi, sadece objenin
çevresi ile ayrıştığı fiziksel ayrım noktası olmamakla
birlikte, objenin estetik görünüşü ve yüzey
karekteristiklerinin de önemli bir rol oynadığı bir
alandır.Obje yüzeyi, mümkün olduğunca uzun yıllar
temiz görünmeli, temizleme kolaylığı olmalı ve
yüzeyinde kullanım sularında bulunan kireç vb .. artık
malzemeleri barındırmamalıdır.
Şekil 1. Nelunbo Nucifera Bitkisi
İlk kez Lotus Bitkileri olarak anılan ve Asya'da yetişen Nelunbo nucifera
bitkisi, çamurlu ortamda yetişiyor almasına rağmen, yapraklarının temizliği
ile bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. Bitkinin yüzeyinde yapılan REM
(Taramalı Elektron Mikroskopu) araştırmaları sonucunda çekilen
fotoğraflarda, bitki yüzeyinin tahminlerin aksine pürüzsüz olmadığı, yüzey
temizliğini yüzeye 3 boyutlu dizilmiş nano boyutdaki reçinelerin dışa doğru
incelen uçları sayesinde, su molekülleri ile yapacağı kontak yüzeyinin
küçülmesi ile gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Yüzeye düşen su molekülleri,
yüzeyde 3 boyutlu uçları sivri , yüzey gerilimi oldukca düşük olan reçine
molekülleri üzerinde tutunamakta, çok küçük bir eğim, su moleküllerinin,
yaprak yüzeyini terk etmelerine neden olmaktadır.
Şekil 2. Nelunbo Nucifera Bitkisinin REM Fotoğrafı
2
Hidrofil- Hidrofob Özellik:
Bir yüzey ile, yüzeyi ıslatan sıvı arasındaki yüzey gerilim kuvvetlerinin birbirlerine yakın olması yüzeyin sıvı
tarafından ıslatmasını beraberinde getirir. Bir yüzeyin su tarafından ıslatılma özelliği “Değme Açısı” ile ölçülür.
Islatılma özelliği yüksek olan( Hidrofil) yüzeyler, su(herhangi bir sıvı) tarafından tamamen ıslatılarak, yüzey üzerinde
ince bir film oluşturur. Bunun gerçekleşebilmesi için değme açısının -0-(sıfır) olması gerekmektedir.
Tam aksi durumlarda, yani, suyun( herhangi bir sıvının) yüzeyi ıslatamama( Hidorob) özelliği, her iki
yüzeyin, yüzey gerilim farklarınınn büyüklüğü ile ilintilidir ve bu durumlarda “Değme Açısı” 80° den daha büyük bir
açı olarak ölçülür.
Yıllardır, Güneş Enerjisi Sistemleri ve sistemlerin verimlerinin artırılması konularında yoğun bir çalışma
içerisinde bulunan şirketimiz, kurmuş olduğu NanoSolar firması ile, tamda bu özelliği gerek Termik gerekse de
Fotovoltaik modül camları üzerinde uygulayarak, sistem verimliliklerini artırmıştır. Sistem verimlilikleri üzerine
yapılan tüm bilimsel uzun vadeli çalışmalarda, sistem verimliliklerinin, özellikle çevresel kirliliklere bağlı olarak,
kollektör/modül camları üzerinde biriken kirlilikler nedeni ile düştüğü defalarca ispat edilmiştir. Özellilkle kış
aylarında , modül üzerinde biriken karların modül ve
dolayısıyla sistem verimliliklerini oldukca olumsuz bir
şekilde etkilediği bilinmektedir.
Hava
Değme Açısı
Şirketimiz Nanosolar ın geliştirmiş oldugu LotusSu Damlası
NanoSolar ürün sayesinde, kollektör ve modüllerin
yüzey leri Nano bir yüzeyle kaplanarak, yüzeylerin
gerilimleri düşürülerek, kirliliklerin ve su
Cam Yüzey
moleküllerinin ( karların) yüzeyde tutunmalarının
önüne geçilmiştir. Bu sayede gerek kollektör/modül,
gerekse de tüm sistem verimi normal , kaplamasız kollektör ve modüllere göre oldukca artırılmıştır.
Nano Sol/Gel Malzemenin Üretimi:
Lotus- Nano Yüzey Kaplamanın gerçekleştirilebilmesi için , belirli
kimyasal (Sol/Gel) reaksiyonlara ihtiyaç vardır. Kimyasal reaksiyonların
gerçekleşebilmesi ve optimum Lotus efekti sağlayabilmek için nano boyutda
öğütülmüş çıkış malzemelerine ihtiyaç duyulur. Süspensiyonun hazırlanması
ile, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, cam, nano yüzey ile kaplanır.Değişik
3
çaplardaki Nano Partiküllerin kullanılması ile mekanik dayanımı oldukca
yüksek bir kaplama elde edilir.
Termik Proses
Sol Üretimi
Kaplama Prosesi
Şekil 3. Nano Yüzey Kaplama Prosesi
Nano Kaplama
Kalınlığı (110 nm)
Şekil 4. Kaplama Kalınlığı
Nano Kaplama
Kaplanacak cam
yüzey
Şekil 5. Cam yüzeyin Nano-Lotus ile kaplanması
4
Daha Fazla Temiz Yüzey, Daha Fazla Verim!
Gerek Termik, gerekse de Fotovoltaik Modüllerde kullanılan camların
yüzeylerinin Nano-Lotus kaplamalarla kaplanması sonucunda, tüm sistemlerin
efektif verimliliklerinin artacağı, sistem sahiplerine yapmış oldukları yatırımın daha
kısa sürede döneceği, yapılan bir çok bilimsel calışmalar/deneyler sonucunda
ispat edilmiş bir gerçekliktir.
Pamukkale Üniversitesi, Teknokent, Çamlaraltı Mah.
Hüseyin Yılmaz Cad. No.67, D Blok G-17
Kınıklı- Denizli/ Türkiye
T.+90 258 2155121
F.+90 258 2155121
mail: [email protected] | www.smsenerji.com
5
Download