ThermoGLASS - aymina cam

advertisement
ThermoGLASS
Ürün Yapısı : Saydam camın bir yüzeyine; elektrik enerjisini ısıya dönüştüren nano karbon temelli
saydam kaplama, diğer yüzeyinde ise non-stick özelliği olan nano seramik kaplıdır. (Şekil 1)
Non-stick kaplama
Cam
Elektrik bağlantısı
Nano karbon kaplama
Şekil 1
Zaman (dk)
Elektrik Tüketimi (Watt)
Isıtma başlangıcında elektrik tüketimi en yüksek seviyededir. Cam ısındıkça bu tüketim azalır ve
belirlenen sıcaklığa ulaştığında sabitlenir (Şekil 2). Bilinenin aksi özellik olan bu değişim, nano kaplamalardaki
yeni bir durum olup kendine has formül gerektirmektedir. Yani bazı nano kaplamalarda karşılaşılan standart
formüllerin yetersizliği bu üründe de ortaya çıkmıştır.
Sıcaklık (0 C)
Şekil 2
www.aymina.com.tr
[email protected]
Download