Slayt 1 - gonulmurat

advertisement
Folixir
 DNA Mikroarray (DNA çip)
 Elektronik (bilgisayar)
 Ekonomi


Biyokimya
hücre zarının yapısı



Folixir Nano boyutlu kesecikler içerisine konulmuş
nano boyutlarda lipozomlar içermektedir.
Bu kapsüllerde saç dökülmesini önleyici ve yeniden
saç gelişimini sağlayan etken maddeler bulunur.
Bu maddeler, boyut itibarıyla 1 milimetrenin
milyonda biri ölçeğinde olmaları ve fosfolipidlerden
meydana getirilmiş olan dış kaplamalarının hücre
zarı ile eş olması sebebiyle hedeflenen saç kökü
hücrelerinin içerisine kadar girerek hücre düzeyinde
etki etmekte ve hızlı ve güçlü bir şekilde sonuç
vermektedir.

Biyokimya
DNA(gen), RNA ve türleri,
eşleşme, nükleotit
DNA microarray’i cam, plastik veya
silikon çip gibi katı bir yüzeye tutturularak
sıralı bir şekilde (array) oluşturulmuş
mikroskobik DNA spotlarıdır.
 Yüzeye tutturulan bu DNA parçaları
(genellikle 20-100 nükleotid
uzunluğundadır) prob olarak
tanımlanmıştır.


DNA mikroarrayler
hastalıklı ve sağlıklı
hücreleri
karşılaştırmak için
kullanılabilir.

 Fizik,kimya,biyoloji…


İnsan beyni de yapamazlar ya ???
Elektronik araçların nanometre ölçeklerinde
elde edilmesi ile halen kullanılan
sistemlerinin işlem güçleri ve kapasiteleri bir
kaç kat artacaktır.
 Nano teknolojilerin kullanım alanlarından biri
olarak öneri edilen quantum bilgisayarların
geliştirilmesi ile günümüzün en modern
bilgisayarları olan pentium bilgisayarlar ile
kıyaslanamayacak seviyelerde işlem gücü
elde etmek olası olacaktır.


Bunlara ek olarak elektronik araçlar için
geliştirilen sensör, gösterge sistemleri ve
sinyal iletimi alanlarında ciddi ilerlemeler
kaydedilecektir.
Gelişmiş ülkelerde ekonomi, genel itibariyle
üniversiteler ve araştırma merkezlerindeki
bilimsel çalışmalardan beslenmektedir.
 Zira ABD’de yüksek teknoloji şirketleri
üniversiteler etrafında kümelenmekte ve bu
şirketler dünya ekonomisine yön
vermektedirler.
 Son yıllarda kritik sayılabilecek ürünlerle
nanoteknoloji ön plana çıkmaya başlamıştır.

Örnek olarak, kalp damarlarının iç
çeperine kanın yapışıp katman
oluşturamadığı, dolayısıyla tıkanmayan
stentler bütün dünyaya satılmaktadır.
 Boston ve çevresinin en büyük gelir
kaynağı olan bu ürünün sahip olduğu
katma değer dolayısıyla ekonomiye
katkısı ders kitaplarına konu olmuştur.


Üretim maliyeti 10 YTL’yi geçmeyen kalp
damarlarına takılan bir stent için 10.000
YTL ödeyen bir çiftçimiz, 7 ton kiraz ihraç
ederek bu parayı denkleştirebilir.
Nanoteknolojiyi kritik alan olarak görüp
bugün yatırım yapan ülkeler, kısa süre
içerisinde meyvelerini toplamaya
başlayacaktır.
 Bir ülkenin ekonomik kalkınmışlığı ve
gelecek nesillerin refahı, nanobilim ve
nanoteknolojide gelinecek seviye ile
doğrudan orantılıdır.


!
Bilim şart
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim…
Download