WİSC-R TESTİNİN TANI VE TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI TEST

advertisement
1
WİSC-R TESTİNİN TANI VE TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI
TEST EĞİTİMİ İÇERİĞİNİN ANA HATLARI
I. Hafta
-1. Gün
Çocuk ve Ergenlerde görülen psikolojik ve nörolojik kökenli bozukluklar
-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
-Obsessif-Kompulsif Bozukluk
-Özel Öğrenme Güçlüğü
-Otistik Spektrum Bozukluğu
-Anksiyete Bozuklukları
-Enürezis, Enkoprezis
-Wisc-R zeka testinin tanıtımı
-Wisc-R alt testleri aracılığı ile tespit edilen psikopatolojiler nelerdir?
-Hangi alt test neyi nasıl ölçmektedir?
-Sözel ve Performans puanları arasındaki anlamları farklar nelere işaret eder ve bu
noktada yapılması gerekenler nelerdir?
2.Gün
- Wisc-R bulgularından yola çıkarak nasıl tanıya ulaşırız?
-Tanı sonrasındaki tedavi aşamasında bize düşen görevler ve roller nelerdir?
-Aileyi bilgilendirirken nelere dikkat etmemiz gerekmektedir?
-Wisc-R raporu nasıl düzenlenir, bulguların sunumu nasıl yapılmalıdır?
-Katılımcıların izlemeleri amacıyla bir vaka üzerinde Wisc-R uygulamasının
yapılması.
II. Hafta
1. Gün
-Katılımcıların uygulamış oldukları yardımcı testler ile Wisc-R testinin kombine
bir şekilde puanlanması, sonuçların yorumlanması ve ayrıntılı bir rapor yazılması
2.Gün
-Uygulamaların değerlendirilmesinin tamamlanması. Katılımcıların Wisc-R
değerlendirme sınavına alınmaları ve Sertifikaların dağıtımı ile eğitim son
bulacaktır.
EĞİTİMİN AMAÇLARI
Wisc-R Testi kullanılarak sadece IQ tayini yapılmamakta, alt testlerden elde
edilen bulgular teker teker ele alınarak pek çok sonuç elde edilebilmektedir.
Wisc-R Testi gerekli bilgi birikimi ve klinik donanıma sahip uygulayıcılar
tarafından yorumlandığında daha verimli bir test haline dönüşmektedir. Bunun
içindir ki çocuk ve ergenlerde görülen psikiyatrik rahatsızlıkları doğru
tanılayabilmek ve Wisc-R’ın yanı sıra diğer objektif ve projektif testler hakkında
da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Çünkü vakaya bağlı olarak yerine göre ilave
test uygulamaları yapılması gerekmektedir. Organik kökenli bir bozukluğa sahip
2
olduğunu düşündüğümüz bir çocuğa Bender-Gestalt ve Benton testlerini
uygulamak gerekebilirken, psikojenik kökenli sorunları olan çocuklara da CAT,
L.Duss, SAT ve Rorschach uygulamamız gerekebilmektedir. Tüm bu testler
hakkında yeterli donanıma sahip olmayan kişilerin Wisc-R uygulayıcısı olmaları ne
kadar doğru ise Wisc-R eğitimcisi olmaları da o kadar sağlıklı olacaktır.
İşte tüm bu bilgilerin ağırlıklı olarak katılımcılara aktarılacağı bir eğitim
programı hazırlamış bulunmaktayız. Katılımcılara ilk etapta çocuk ve ergen
psikopatolojisinin anlatılacağı eğitimde daha sonra Wisc-R uygulaması
sonrasında kesin bir tanıya varamadığımız durumlarda uygulanması gereken
testler anlatılacak, daha sonrasında ise Wisc-R testinin tanı koymada kullanılan
özellikleri ele alınarak Wisc-R testi aracılığı ile psikopatolojilerin saptanması ile
ilgili bilgiler aktarılacaktır. Saygılarımla.
Uzm. Psikolog Mutlu Hacıosman
EĞİTİMİN SÜRESİ: 20
EĞİTİM ÜCRETİ + WİSC-R ÇANTASI: 500 TL.
Download