Çapraz Tabloların Kullanım Amaçları ve Metodları

advertisement
Çapraz Tabloların Kullanım Amaçları ve Metodları
•
•
•
Bir ilaç firmasının 1000 kişilik personeli
üzerinde çok yönlü bir sağlık taraması
yapılmıştır,
Personelin %50’ sinde yüksek diyastolik kan
basıncı, %45’inde ise düşük kan şekeri
bulunmuştur,
Toplam personelin %37’ sinin hem yüksek
diyastolik kan kan basıncı, hem de yüksek kan
şekeri problemi olduğu tesbit edilmiştir.
Kan Şekeri Seviyesi
Yüksek
Tansiyon
Toplam
Yüksek
Düşük
Evet
370
130
500
Hayır
180
320
500
Toplam
550
450
1000
•
•
•
•
•
Bir akademik tıp kliniğindeki araştırmacılar, kan şekeri
seviyesini düşürmeye yönelik yeni bir ilacın etkisini
test etmek için bir klinik deney gerçekleştirmişlerdir
Diyabet hastalarından oluşan denekler random olarak
“deney” ve “kontrol” gruplarına bölünmüştür
Her iki gruptaki hastalara eksersiz ve kilo verme
konularında konsültasyon yapılmıştır
Deney sonundaki ölçümlerde, 200 kişilik deney grubu
hastalarının %60’ında normal kan şekeri seviyeleri
tesbit edilmiştir
Deney grubundakilere eşit sayıdaki kontrol grubu
hastalarının ise %15’ inde normal kan şekeri seviyeleri
tesbit edilmiştir.
Açlık Kan Şekeri Seviyesi
Grup
Toplam
Normal
Yüksek
Deney
120 (%60)
80 (%40)
200
Kontrol
30 (%15)
170 (%85)
200
Toplam
150
250
400
İki kategorik değişkenin bağımsızlığı
(independency)
 İki kategorik değişkenin benzerliği
(homogeneity)
 Hata azaltma (error reduction)
 Bir tanı testinin geçerliliğine (validity) yönelik
göstergeler:

 Duyarlılık (Sensitivity)
 Seçicilik (Specificity)
Bir tanı testinin duyarlılığı (sensitivity) ve seçiciliği (specificity)
Hastanın gerçek statüsü
(Gold Standard)
Test Sonucu
Hasta
Hasta Değil
Test Pozitif (Hasta)
a
(DP)
b
(YP)
Tip I Hata
Test Negatif (Hasta
değil)
c
(YN)
Tip II Hata
d
(DN)
a+c=m
b+d=n-m
Toplam
DP= Doğru pozitif
YP= Yanlış positif
YN= Yanlış negatif
DN= Doğru negatif
Toplam
a+b=s
c+d=n-s
a+b+c+d=n
Duyarlılık (Sensitivity)
Bir tanı testinin doğru pozitif verme olasılığı

DP
a
a
Duyarlilik 


DP  YN a  c m
Seçicilik (Specificity)
Bir tanı testinin doğru negatif verme olasılığı

DN
d
d
Secicilik 


DN  YP b  d n  m

Denek gerçekte hasta değilken, pozitif bir
sonucun şartlı olasılığı (pozitif hata)
b
b
YP
Pozitif hata 


b  d n  m YP  DN

Denek gerçekte hasta iken, negatif bir
sonucun şartlı olasılığı (negatif hata)
c
c
YN
Negatif hata 
 
c  a m YN  DP



Duyarlılık = (1 – negatif hata)
Seçicilik = (1 – pozitif hata)
İdeal olarak, pozitif ve negatif hataları
sıfırlamak, dolayısıyla duyarlılık ve seçiciliği
%100 yapmak isteriz; Fakat bu pratikte pek
mümkün değildir, çünkü Tip I hatayı
azaltmaya çalışırken genellikle Tip II hatayı
arttırırız.
X-Ray (Test) Sonucu * Cerrahi Operasyon Sonucu Crosstabulation
Cerrahi Operasyon Sonucu
1 Kirik Var
X-Ray (Test) Sonucu
1 Kirik Var
Count
%
2 Kirik Yok
Count
%
Total
Count
%
2 Kirik Yok
Total
36
24
60
81.8%
22.6%
40.0%
8
82
90
18.2%
77.4%
60.0%
44
106
150
100.0%
100.0%
100.0%
36
Duyarlilik 
 .8182  %81.8
44
82
Secicilik 
 .7736  % 77.36
106
24
Pozitif Hata 
 .2264  % 22.64
106
8
Negatif Hata 
 .1818  %18.18
44
Duyarlilik  1  Negatif Hata  1  .1818  .8182
Secicilik  1  Pozitif Hata  1  .2264  .7736
Cerrahi
Operasyon
Sonucu
XRAY_Sonucu
Kirik Yok Kirik Var
Total
Kirik Yok
Kirik Var
82
8
24
36
106
44
Total
90
60
150
Detailed report of Sensitivity and Specificity
Sensitivity
Specificity
Correctly
Classified
( >= Kirik Yok ) 100.00%
( >= Kirik Var ) 81.82%
( > Kirik Var )
0.00%
0.00%
77.36%
100.00%
29.33%
78.67%
70.67%
Cutpoint
Obs
ROC
Area
150
0.7959
Std. Err.
0.0358
LR+
1.0000
3.6136
Binomial Exact
[95% Conf. Interval]
0.71967
0.85505
LR0.2350
1.0000
Download