hpv tarama testler* ve a*ıları

advertisement
HPV TARAMA TESTLERİNİN
HANGİLERİ SEÇİLMELİDİR ?
Yrd. Doç. Dr. Melahat ATASEVER
Giresun ÜniversitesiTıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Başkanlığı
HPV ZARFSIZ BİR DNA VİRÜSÜDÜR
• Serviks Kanselerinde %99.7 in üzerinde onkojenik HPV
tipleri saptanmıştır
• Serviks kanserinin %71’ ine -tip 16 ve 18 neden
olmaktadır
150>
HPV NEDİR?
• HPV DNA Entegre enfeksiyonda ise E6 ve E7 genleri
insan DNA sını içine girerek ,insan tümör süpresör
geni olan p53 ve pRB genine bağlanarak
bu geni mutasyona uğratır E6 proteinin diğer rolü
telomerazı aktive etmesidir
• Mutasyona uğramış hücrelerde kontrolsüz çoğalma
ve malign gelişmeye neden olurlar
HPV ENFEKSİYONUNUN KLİNİK SEYRİ
Başarılı Kanser Tarama Metotlarının Özellikleri
• Uygun bir test olmalı
• Test toplum tarafından kabul görmeli
• Tanı ve tedavi için uygun şartlar olmalı
• Tarama toplum tabanlı olmalı ve ülke çapında global bir etki
yaratmalı
SERVİKS TARAMASINDA YÖNTEMLER
Konvansiyonel Pap Testi: Ucuzdur. .
• Servikal kanser taramasında sensitivitesi %50 Spesifitesi ise %96
Sıvı Bazlı Pap Testi (SurePath, ThinPrep, CytoScreen, Easy Prep gibi).
• Kimyasallar mikroskopik görüntünün kalitesini bozan mukus, kan ve lökosit
gibi hücreleri temizlemektedir
• Gerektiği durumlarda daha sonradan, alınan örnekten HPV DNA varlığının
çalışılabilmesidir..
• Daha pahalı
• Yapılan araştırmalarda sensitivite ve spesifitelerinin konvensiyonel sitolojiden
belirgin bir farklılık göstermediği sağlanmamış
• Günümüzde bazı uluslar arası kuruluşlar tarafınca kullanımları önerilse de
(American Society of Colposcopy and Cervical Pathology-ASCPP ve National Instıtute for Clinical
Excellence-NICE gibi),
• Özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplum tabanlı taramalarda ekonomik bir
tarama metodu olarak görülmemektedir.
Çıplak gözle gözlemlenmesine dayalı
metodlar VIA, VILI, VIAM
VIA:Asetik Asit uygulaması sonrası gözlem (VısualInspection after application
ofAcetic acid). Burada servikse %5’lik asetik asit uygulanır ve bir dakika sonra
beyaz lezyonların varlığına bakılır
VIAM:Asetik Asit uygulamasından sonra büyüteçli
gözlem
VILI:Lugol ya da iyot uygulaması sonrası gözle
(iyot almayan) bölgeler tespit edilir
VIA, VILI veya VIAM ile yapılan taramaların yüksek dereceli lezyonlarda
oldukça iyi sensitivite (%79) ve spesifiteye (%85) sahip
Olduğu göstermiştir
Hpv testinin kullandığın önemi ortaya koymuştur
Cuzick et al. IJC 2006
hrHPV saptanmasında 3 tip nükleik asit
hibridizasyon teknolojisinden yararlanılır
Real Time-PCR
Hibrid capture
Abreu AL, et al. 2012
(P16 INK4a)
Klaes R et al. 2001
Bergeron C et al.2010
Güncel Testler
Moleküler Tarama Testleri
Abreu AL, et al.2012
Hwang SJ, et al.
2012
Neden tarama testleri yaptırılmalıdır?
• 2. sırada bulunan serviks kanseri erken tanı
metodları kullanılarak
yakalanabilmektedir.
erken safhada
• DNA tabanlı testlerin kullanımı ile tarama
testlerinde ciddi gelişmeler alınmış durumdadır.
• Çok kolay uygulanabilen bu tekniklerin ciddi
koruyucu hekimlik hizmeti verilebilmekte
• Hastaya erken teşhisin koyabilmekbildirmek
Birinci Basamak Tarama
HPV DNA Primer taramada
öneriler
HPV Testi, HPV-DNA testi kimlere yapılmalıdır?
• Aktif cinsel yaşamın başlangıcından sonraki
üçüncü yıldan itibaren tarama amaçlı olarak
yapılmalı ve her üç yılda bir kez tekrarlanmalıdır.
• Pap-smearde ASCUS/ LSIL saptanması
sonrasında kolposkopi endikasyonunun
belirlenmesinde,
• Tedavi sonrasında HPV pozitifliğinin takibinde
kullanılmaktadır.
HPV Testi, HPV DNA testinin (-) prediktif degerinin %
99 olması ne anlam ifade eder?
• HPV DNA test sonucunun ( HPV testi ) negatif (-)
olması CIN2/CIN3 olasılığını %99 olasılıkla dışlamakta
• Sonucun negatif bulunması ya da düşük riskli tiplerin
tespit edilmiş olması gereksiz pek çok işlem olasılığını
ortadan kaldırmakta
EVE GİDECEK BİLGİ
Pap smear ve HPV-DNA testi negatif (-)
olan kişi bir daha ne zaman tarama
yaptırmalıdır?
ACS (American Cancer Society) ve ASCCP
(American Society for Colposcopy and
Cervical Pathology)’nin ortak kararına göre 3
yıldan önce Pap smear ve HPV-DNA testinin
tekrarlanması gerekli görülmemektedir
Pap smear negatif (-), HPV DNA
pozitif (+) ise ne yapılmalıdır?
ACS ve ASCCP’e göre 6 ay sonra
Pap smear ve HPV DNA testi
tekrar edilmelidir
Altı ay sonra yapılan HPV DNA testi (HPV
Testi) tekrar pozitif (+) çıkarsa ne yapılmalıdır?
ACS ve ASCCP’ye göre Pap smear sonucunun
negatif (-) olmasına rağmen HPV-DNA testinin
pozitif (+) olması nedeniyle kolposkopiye
gidilmelidir
Pap smear pozitif (+) ve HPVDNA pozitif (+) ise ne
yapılmalıdır?
ACS ve ASCCP’ ye göre direkt
kolposkopi önerilmelidir
Ne kadar sıklıkla tarama olmalı ve
hangi testler gerekir?
:
• 21-29 yaş arası kadınların yalnız bir Pap testi her 3 yılda bir
olmalıdır. HPV testi tavsiye edilmez.
• 25-65 yaş arası kadınlar Pap testi ve HPV testi (olması
gereken eş test ) her 5 yılda (tercih)
• . Aynı zamanda tek başına bir Pap testi her 3 yılda olması
kabul edilebilir
SONUÇ
TEŞEKKÜRLER
Download