trombosıtler

advertisement
HEMOZTAZİS
Kanamayı durdurma süreci
• Zedelenen damarda kontraksiyon
• Trombosit birikimi
Vasküler yanıt
Trombosit aktivasyonu
• Pıhtılaşmanın aktivasyonu
Pıhtı oluşumu
• Fibrinolizisin aktivasyonu
Pıhtı çözülmesi
Hemostaz bozuklukları:
Yetmezliği
Dolaşım sistemindehemostaz
Kanama bozuklukları
TROMBÜS
KOAGÜLASYONDA YER ALAN FAKTÖRLER
Faktör
Sinonim kD
FI
FII
FIII
F IV
FV
F VII
F VIII
F IX
FX
FXI
FXII
FXIII
Prekallikrein
HMWK
Protein S
Protein C
Fibrinojen
Protrombin
Doku Faktörü
Kalsiyum
Proakselerin
Prokonvertin
Anti-hemof F
Christmas F
Stuart-Prower F
Pl.Tromboplastin
Hageman F
Fibrin stabiliz.
-
Plazma(%mg)
340
72
350
50
350
57
59
160
75
320
88
150
300
15
9-11
2
0.1
0.1
1
1
0.5
2
3
2
2
Yapısı
Plazma proteini
Vit.K bağımlı serin proteazı
İntraselüler (Kofaktör)
İyon
Seruloplazmin benzeri pro
Vit. K bağımlı serin proteaz
Seruloplazmin benzeri pro
Vit. K bağımlı serin proteaz
Vit. K bağımlı serin proteaz
Serin proteaz öncüsü
Serin proteaz
Transglutaminaz
Serin proteaz
Bağlanma proteini
PIHTILAŞMA
İntrensek sistem
Ekstrensek sistem
(Subendotel, (-) yüzey)
Kallikrein
Doku faktörü (FIII)
Prekallikrein
HMWK
XII
XIIa
VIIa
VII
Ca2+
HMWK
XI
Trombosit
XIa
IX
IXa
Ca2+
X
VIII
Ca2+
Protrombin
PL
Xa
V
II
Ca2+
X
TROMBİN
PL
XIII
IIa
XIIIa
Fibrinojen I
Fibrin monomeri
Ca2+
Fibrin
PIHTILAŞMANIN SINIRLANDIRILMASI (İNHİBİTÖRLERİ)
•
•
•
Trombinin inaktivasyonu
Trombin pıhtılaşma sırasında fibrine absorbe olur
Trombin inhibitörü plazma proteinleri:
Protein S ve C
ANTİTROMBİN
a2-globulin
a2-makroglobulin
a1-antitripsin
(Trombin, Xa,IXa,XIa,XIIa)
Aktif pıhtılaşma faktörlerinin nötralizasyonu
Endotelde Trombomodulin reseptörüne bağlanır: Protein C

FL + Ca2+ + Protein S
Protein Ca
F V ve F VIII inhibisyonu
Ca
ANTİTROMBİNLER ve PROTEİN C SİSTEMİ
Antitrombin
Heparan sulfat
AT
Trombomodulin R
IIa
V
XIIa
Protein S
Xa
XIa
Protein Ca
Protein C
VIII
Trombin
ANTİ-HEMOSTATİK MEKANİZMALAR
• Luminal endotel yüzeyi:
Heparin gibi antikoagülan etkili
Glikozaminoglikan
Heparan sulfat
Pıhtılaşma proteinlerinin inaktivasyonunu anti-trombin aracılığıyla artırır
• Endotel glikozaminoglikanı (-) yüklü,
Trombosit yüzeyi (-)
• Endotel kökenli prostasiklinin anti-agregan ve vazodilatör etkili
• Endotel plazminojen aktivatörleri ile plazmin aktivasyonu.
ANTİKOAGÜLANLAR
•
•
ETKİ HIZLARINA GÖRE
KULLANIM ALANINA GÖRE
in vitro
Ca2+ bağlayan tuzlar
EDTA (K ya da Na)
Sodyum oksalat
Sodyum sitrat
in vivo
HIZLI ETKİ
(İnjeksiyon ile: s.c. ya da i.v.)
Heparin
Antitrombin III bağlar
F Xa ve Trombin inaktivasyonu hızlanır
YAVAŞ ETKİ
(Oral)
K-vitamini antagonistleri
F II, F VII, F IX ve FX sentezini bozar
Coumarin grubu (Warfarin)
FİBRİNOLİZİS
Fibrin ile aktiflenen yıkım süreci
FİBRİN
a2-antiplazmin
FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ
(-)
PLAZMİN
FİBRİNOJEN
FV
F VIII
PLAZMİNOJEN
PLAZMİNOJEN AKTİVATÖRLERİ
EKSTRENSEK
Streptokinaz
TPA (rekombinant pro)
İNTRENSEK
Endotel TPA
Vücut sıvıları: İdrar
Göz yaşı
Kontakt F
(XII, HMWK, Kallikrein)
DAMAR YARALANMASI
VAZOKONSTRİKSİYON
TROMBOSİT
AKTİVASYONU
İNTRENSEK
PIHTILAŞMA
EKSTRENSEK
PIHTILAŞMA
YAPIŞMA
AGREGASYON
TROMBOSİT TIKACI
TROMBİN
ANTİTROMBİNLER
FİBRİN
PLASMİNOJEN
HEMOSTATİK TIKAÇ
PLASMİN
ANTİPLASMİN
Download