Devlet Borçları - Harran Üniversitesi

advertisement
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İİBF
MALİYE BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Devlet Borçları
Kodu
1006629
Yarıyılı
6
T+U
2+0
Kredisi
2
AKTS
3
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalar
1
2
3
4
5
Türkçe
Mesleki Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Hasan TÜRKAL
Bu dersin genel amacı; kamu borçlarının tanımı, niteliği, özellikleri,
çeşitleri, etkileri; borç yönetimi ve güncel kamu borçlanması
sorunları hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapmaktır.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Devlet borçlarını tanımlayarak, niteliklerini, özelliklerini ve
çeşitlerini açıklayabilecektir.
2. Özel ve kamu borçları arasındaki farkları açıklayabilecektir.
3. Kamu kesimi borçlanma gereği ve ülkelerin neden borçlandıkları
hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4. Borç yönetimi ve kamu borçlarının sona erdirilmesi yollarını
bilecektir.
5. Kamu borçlarının gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle
karşılaştırmalı olarak gelişimini ve etkilerini ülkemiz açısından
değerlendirebilecektir.
6. Güncel devlet borçlanma sorunlarını tartışabilecektir.
Bu ders kapsamında kamu gelirleri ve borçlanma, vergi ile
borçlanma, devlet borçları ile özel borçlar arasındaki farklar;
devletin borçlanma nedenleri; devlet borçlanmasının yasal dayanağı;
devlet borçlanmasının sınırı; isteğe bağlı borçlar, zorunlu borçlar,
kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar, iç borçlar, dış borçlar;
uluslararası mali kuruluşlar konuları işlenecektir. Tasarruf
sahiplerine sağlanan çıkarlar, tasarruf sahiplerine sağlanan garantiler,
borçlanma enstrümanlarının ihracı ve satış yöntemleri, borç
yönetimi, konsolidasyon, konversiyon, devlet borçlarının azalması
ve sona ermesi, devlet borçlanmasının etkileri konuları bu ders
kapsamında işlenecektir.
Konular
Kamu borçlarının tanımı, özellikleri, hukuki dayanağı ve çeşitleri
Kamu gelirleri ve borçlanma; vergi ile borçlanma; devlet borçları ile özel borçlar
arasındaki farklar
Kamu kesimi borçlanma gereği ve ülkelerin borçlanma nedenleri
Kamu borçlarının sınıflandırılması : iç borç, dış borç, kısa ve uzun vadeli borçlar,
cebri ve ihtiyari borçlar
Uluslar arası mali kuruluşlar
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Uluslararası finansal piyasalar
Arasınav
Türkiye’de iç borçlanma uygulaması
Kamu borçlarının gelişimi : Seçilmiş bazı ülkeler ve Türkiye
Kamu borçlarının ekonomik yaşamdaki yeri, önemi ve etkileri
Kamu borçlarının ekonomik, sosyal ve siyasi etkileri
Borç yükü
Borç yönetimi ve olağanüstü borç yönetimi işlemleri
Türkiye açısından kamu borçlarının azaltılması ve sona erdirilmesi tartışmaları
Genel Yeterlilikler
Devlet borçlarını tanımlayarak, niteliklerini, özelliklerini ve çeşitlerini açıklayabilme
Kamu gelirleri ve borçlanma; vergi ile borçlanma; devlet borçları ile özel borçlar arasındaki
farkları açıklayabilme
Kamu kesimi borçlanma gereği ve ülkelerin neden borçlandıkları hakkında bilgi sahibi olma
Borç yönetimi ve kamu borçlarının sona erdirilmesi yollarını bilme
Kamu borçlarının gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle karşılaştırmalı olarak gelişimini ve
etkilerini ülkemiz açısından değerlendirebilme
Güncel devlet borçlanma sorunlarını tartışabilme
Kaynaklar
Açba, S.(1995), Devlet Borçlanması, Üçüncü Baskı, Afyon.
İNCE, M.(2001), Devlet Borçları ve Türkiye, 6. Baskı,Gazi Kitabevi, Ankara.
YAŞA, M. (1981), Devlet Borçları, 3. Baskı, İstanbul.
EKER, A.(2000), Devlet Borçları, MERİÇ, Metin, İzmir.
EROL, A.(1992), Ekonomik Etkileri Açısından Devlet Borçları (1981-1990), (MGB.APK.
Yayını), Ankara.
BAĞCI, H.(2001), Kamu Borçları Yönetimi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, (Sermaye
Piyasası Kurulu Yayın No: 135), Ankara.
YENİAY, H.(1936), Osmanlı Borçlar Tarihi, Ankara.
Özbilen, Ş. (1998), Türkiye’de Kamu İç Borçlanması ve Ekonomik Etkileri, Atila Kitabevi,
Ankara.
Değerlendirme Sistemi
Arasınav: %40
Final:
%60
Projeler:
Ödevler:
Ders No
Ders Adı
Öğretim Üyesi
Teori / Pratik / Kredi
: 1006629
: Devlet Borçları
: Yrd.Doç.Dr. Hasan TÜRKAL
:2
Öğrenme Etkinliği
Tahmin Edilen Süre (saat)
Teorik ders (14 Hafta)
2 x 14 = 28
Rehberli problem çözme
Yok
Bireysel çalışma
2 x 14 = 28
Haftalık ödev problemlerinin
Yok
çözülmesi
Dönem Projesi
Yok
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Quiz (4 adet)
Araştırma (internet/küt.)
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Toplam Ders Yükü (Saat)
95/28.6=3.2
Sınav için
Bireysel çalışma
Sınav için
Bireysel çalışma
Sınav (Ders saati dışında ise)
Bireysel çalışma
Bireysel çalışma
:1
: 10
:3
: 15
::: 10
95
Değerlendirme
Derse Katılım
Aktif Katılım
Dersin asistanları ile tartışma,
yazılı rapor teslimi
Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor
teslimi
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Farklı kaynaklardan tarama
Download