Çap ve Çapsızlık - Ankara Sanayi Odası

advertisement
ASOFORUM
Nurettin ÖZDEBİR
ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Çap ve Çapsızlık
başyazı
Ağustos 2007’de başlayan, Eylül 2008’de derinleşen küresel kriz, İkinci Dünya Savaşı’ndan
bu yana ilk kez dünya ekonomisinde daralmaya yol açarken küresel düzeyde işsizlikte ve
yoksullukta önemli bir artışa neden oldu. 1929’da başlayan ve neredeyse 10 yıl süren Büyük
Buhran’dan sonra yaşanan bu en büyük küresel krizin bir depresyona dönüşme ihtimali henüz
ortadan kalkmış değil.
ABD’de uygulanan parasal ve mali genişleme politikalarının ekonomik büyüme ve işsizlik üzerindeki etkileri sınırlı olmuştur. Bu nedenle ABD yasal sınırına ulaşmış olan borçlanma tavanını
yukarı çekmek zorundadır. Ancak ABD’de borçlanma tavanını yükseltmek için Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki müzakerelerin sürdürülüş biçimi ve tarafların politik fırsatçılığı ibret vericidir. Başkan Obama’nın sergilediği tecrübesizlik ve kararsızlık artık beceriksizlik
düzeyine ulaşmıştır. Cumhuriyetçi muhalifleri, onu yıpratmak ve gelecek seçimlerde ikinci
kez seçilme şansını azaltmak için kendilerine sunulan fırsatları değerlendirirken, Demokratlar
içinde onu savunacak ya da ona yol gösterecek güçlü bir liderlik bulunmamaktadır.
Benzer bir sorun AB’de de yaşanmaktadır. AB’deki borç krizinin derinleşme ihtimali giderek
artmaktadır. Yunanistan fiilen iflas etmiş durumdadır. Aynı durum, Portekiz ve İrlanda’nın da
başına gelebilir. Ancak, asıl önemlisi İspanya ve İtalya’nın durumu. Her iki ülkenin de borçlanma faizleri yükselmeye devam etmektedir. AB; Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi nispeten
küçük ülkelerin doğurduğu sorunlarla bile zamanında ve yeterli bir kararlılıkla müdahele etmekte zorlanırken İtalya ve İspanya gibi büyük ülkelerin neden olabileceği sorunlarla nasıl
başa çıkabilecekler? Bu soruyu ne yazık ki gönül rahatlığıyla cevaplayamıyoruz. Sarkozy ve
Merkel, AB’de birbirlerinden rol çalmaya çalışırlarken, Berlusconi’nin başı seks skandallarından bir türlü kurtulamamaktadır. AB, zamanında karar alamamakta ve her gecikme sorunun
daha da derinleşmesine yol açmaktadır.
Dünya ekonomisindeki ikinci dip ihtimali giderek artmaktadır. Bu nedenle bizim ekonomi yönetimimiz de küresel ekonomide artan bu riskler karşısında uyarıda bulunmak ve herkesi
ihtiyatlı olmaya davet etmek zorunda kalmıştır. Dünyamız, ekonomik sorunlarla uğraşırken
şimdi siyasal bir kriz yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Dünyanın en büyük ekonomilerinin
yönetiminde bulunan liderlerin çapı bu ekonomik sorunlar karşısında çok küçük kalmakta,
tam tersine ekonomik krizin çapının daha da büyümesine yol açmaktadır. Bu çap ve çapsızlık
ikilemi ne yazık ki dünyamızın kaderi üzerinde önümüzdeki yıllarda belirleyici olacaktır.
ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI
|
TEMMUZ / AĞUSTOS 2011
5
Download