Takasbank`ın MKT Olduğu Piyasalarda Uygulanan Teminat

advertisement
Takasbank’ın MKT Olduğu Piyasalarda Uygulanan Teminat Değerleme Katsayıları (Genel)
Finansal Varlık Türü
Türk Lirası (TL)
Konvertible Döviz (EUR&USD)
Altın
Devlet İç Borçlanma Senedi 0-1 yıl
Devlet İç Borçlanma Senedi 1-5 yıl
Devlet İç Borçlanma Senedi 5+ yıl
Euro Tahvil 0-1 yıl
Euro Tahvil 1-5 yıl
Euro Tahvil 5+yıl
Sukuk (TL)
Pay Senedi (BIST 30)
Pay Senedi (BIST 100-30)
Pay Senedi (BIST100 Dışı)
Yatırım Fonu Katılma Belgesi (Hisse Yoğun)
Yatırım Fonu Katılma Belgesi (Diğer)
Teminat Değerleme Oranı
1
0.94
0.86
0.98
0.91*
0.95
0.89
0.93
0.83*
0.91
0.80
0.85
0.76
0.70
0.60
0.82
0.88
*Vade ayrımı yapılmadığı durumlarda uygulanacak genel oran
Takasbank’ın MKT Olduğu Piyasalarda Teminat Kompozisyon Sınırları
VİOP'ta Teminata Kabul Edilen Varlıklar
Nakit TL
Döviz
Nakit Dışı
Nakit Dışı
Nakit Dışı
Nakit Dışı
Nakit Dışı
Nakit Dışı
Türk Lirası
USD & EUR
Devlet İç Borçlanma Senedi
Pay Senedi (BIST-30)
Yatırım Fonu Katılma Belgesi(Hisse Yoğun)
Yatırım Fonu Katılma Belgesi (Diğer)
Altın
Sukuk
İşlem Teminatı
Kompozisyonu
Min.
Max.
%50
%100
%0
%50
%0
%50
%0
%25*
%0
%25*
%0
%50
%0
%50
%0
%50
Garanti Fonu
Kompozisyonu
Min.
Max.
%30
%100
%0
%70
%0
%70
Kabul Edilmemektedir
%0
%70
%0
%70
Kabul Edilmemektedir
Kabul Edilmemektedir
* BİAŞ VİOP’ta nakit dışı teminatlar içindeki pay ve hisse senedi yoğun yatırım fonu teminatlarının toplam oranı toplam nakit dışı teminatın %50’sini;
bu oranın içerisinde ise her bir payın/ hisse senedi yoğun yatırım fonu katılma belgesinin oranı %20’yi (toplam nakit dışı teminatların %10’unu) aşamaz.
ÖPP'de Teminata Kabul Edilen Varlıklar
Nakit TL
Döviz
Nakit Dışı
Nakit Dışı
Nakit Dışı
Türk Lirası
USD & EUR
Devlet İç Borçlanma Senedi
Altın
Pay Senedi (BIST-30)
İşlem Teminatı
Kompozisyonu
Min.
Max.
%60
%100
%60
%100
%0
%40
%0
%40
%0
%20
Garanti Fonu
Kompozisyonu
Min.
Max.
%0
%100
%0
%100
%0
%100
%0
%100
Kabul Edilmemektedir
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards