kitap-gorseli

advertisement
Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Borçlanma Araçları
Buket Çatakoğlu
Yayınevi: Seçkin
Basım Tarihi: 2016 Mart
Basım Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 432
Boyut: 16 x 23,5 cm
Baskı:
ISBN/Ref: 9789750236808
Kategori(ler): Sermaye Piyasası Hukuku
Kavram(lar):
"Sermaye piyasası taraflarından biri ve en önemlisi olan tasarruf sahipleri, birikimlerini güvenli piyasalarda ve o
ana dek kendilerine sunulan klasik yatırım alternatifleri yerine, yeni finansal enstrümanlarda değerlendirmek
isterler. Kaynak arayışında olanlar da, o ana kadar yararlanabildikleri yollardan daha avantajlı olanlarının ortaya
çıkmasını beklerler. Bu karşılıklı arayışların kesişme noktalarından biri ticari bankacılık faaliyetleri, diğeri ise,
karşılıklı arayışları gelecekte daha fazla tatmin edeceğine inanılan sermaye piyasalarıdır. Finansman konusunda
banka kredisine alternatif olarak değerlendirebileceğimiz borçlanma araçları, sermaye piyasasında tedavül eden
ve
kamu
kurumlarının
yanında
özel
sektörün
de
kullandığı
enstrümanlardır.
Türkiye’de özel sektör borçlanma araçları 1990’lı yıllarda hızlı bir yükseliş yakalamıştır. Ancak 1994 yılında
kamunun yüksek faiz oranıyla borçlanması ve kamu tahvillerindeki stopajın % 0’a indirilmesine karşın, özel sektör
borçlanma araçlarında bu oranın % 10’da kalması, anılan araçların ihracını engellemiştir. 2000’li yıllarda
ekonomik göstergelerdeki iyileşme ve düzenlemelerde yapılan değişikliklerle beraber, özel sektör borçlanma
araçlarının ihracı yeniden başlamıştır. Söz konusu olumlu gelişmeler, özel sektör borçlanma aracı piyasasının
canlanmasını ve işlem gören enstrüman çeşidinin artmasını sağlamıştır. Bu eserde, tahviller ve banka bonoları
gibi ağırlıklı olarak ihraç edilen borçlanma araçlarının yanı sıra, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
teminatlı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve kira sertifikaları (sukuk) gibi yeni borçlanma aracı türleri,
güncel sermaye piyasası ve ticaret hukuku düzenlemelerimiz doğrultusunda ele alınmış; söz konusu araçlara
yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve borçları ile korunması hususları ayrıntılı olarak irdelenmiştir. "
Konu Başlıkları




Borçlanma Aracı Türleri
Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Hukuki İşlemler
Borçlanma Aracı Yatırımcısı ile İhraççı Arasındaki Hukuki İlişki
Borçlanma Aracı Yatırımcısının Korunması
Download