PowerPoint Sunusu

advertisement
AKS Tanısında Tuzaklar,
Gözümüzden Kaçanlar
ve Dikkat Edilmesi
Gerekenler
Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI, İSTANBUL
Akut koroner sendromlar
Akut
koroner
sendrom
(AKS)
terimi
göğüs
ağrısı,
miyokardial iskemi semptomları ile birlikte tanısal veya
olası EKG değişiklikleri olan hastalar için kullanılan bir
terimdir.
Seri EKG ve/veya enzim takipleri ile stabil olmayan anjina ve AMI ayrımı….
Akut koroner sendromlar
Ani Kalp Ölümü (AKÖ), akut semptomların başlangıcından itibaren 1
saat içinde gelişen bilinç kaybı ve kardiyak nedenlere bağlı ölüm.
-% 80 KAH
--% 15 KM
---Diğer
1 yıl içide AKÖ yaşayan hsataların %30-%50 si ikinci bir olay yaşarlar.
MADDE 3
Akut koroner sendromlar
Ian D et al. “Emergency department evaluation of the chest pain patient”
Emerg Med Clinics of North America. 2001.
İKİNCİ BÖLÜM Tıpta Uzmanlık Kurulu
Anjina pektoris’in klasik tanımı ; retrosternal ,
sol ön göğüs veya epigastrik bölgede ezici,
sıkışma veya basınç şeklinde anlatılan bir
rahatsızlık hissidir.
Angina = Boğulma ( yunanca ) , pektus = Göğüs
Angina pektoris : Göğüste boğulma
Akut koroner sendromlar
Ağrının Lokalizasyonu
OLASILIK BELİRLENMESİ
AKS Hastaları
Herzaman Göğüs
Ağrısı ile mi
Gelir????
MADDE 8
MADDE 8
MADDE 8
Başvuru sırasında tipik semptom olmayan hangi hastada akut koroner
sendromdan kuşkulanılmalı (kadınlar ve yaşlılar için daha çok dikkat)?
---Göğüste huzursuzlukla birlikte hazımsızlık,
bulantı, kusma
---Geçmeyen dispne
---Aşırı halsizlik, başdönmesi, senkop, terleme
Fizik
muayene
EKG
Kalp markerları
Kardiyak Enzimlerin AMI Tanısındaki Etkinlikleri
Enzim
Çalışma
Sayısı
Hasta Sayısı
Duyarlılık
(%)
Özgünlük
(%)
CK MB
19
6425
37
97
Troponin T
6
1348
39
93
Troponin I
4
1149
39
93
Myoglobulin
18
4172
49
91
CK MB
14
11625
79
96
Troponin T
3
904
93
85
Troponin I
2
1393
90-100
83-96
Myoglobulin
10
1277
89
87
MADDE 5
Başvuruda
Seri Takip
Kanada Kardiyovasküler Cemiyeti Anjina
Sınıflandırması
OLASILIK BELİRLENMESİ
AMİ: Tanım
OLASILIK BELİRLENMESİ
AKS: kanıta dayalı yaklaşım
OLASILIK BELİRLENMESİ
AKS: kanıta dayalı yaklaşım
AKS ve ST yükselmesiz Mİ’de TIMI Risk Puanlaması
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0-1 puan
2 puan
Düşük
3 puan
4 puan
5 puan
Orta, yüksek
6-7 puan
AKS’DA BULGU VE SEMPTOMLARA GÖRE
OLASILIK BELİRLENMESİ
SONUÇ: Acil Serviste göğüs ağrılı hastaya yaklaşım
Bir akım çizelgesi önerisi
Download