buraya

advertisement
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BİLİŞSEL GELİŞİM
BİLİŞSEL GELİŞİM: Bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevresini ve dünyayı
anlama yollarının daha karmaşık ve etkili hale gelme sürecidir.
PİAGETİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
Piaget’e göre gelişim kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir ürünüdür.Bu
kuramda çocuğun aktif olması ve içsel motivasyonu çok önemlidir.
PİAGET’E GÖRE ZİHİNSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER;
 OLGUNLAŞMA
 YAŞANTI
 SOSYAL GEÇİŞ (KÜLTÜREL AKTARIM)
 DENGELEME
PİAGET’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMININ TEMEL KAVRAMLARI
 ŞEMA
 ÖZÜMSEME
 UYUMSAMA
 DENGELEME
PİAGET’ İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMININ EVRELERİ
 DUYU HAREKET (MOTOR) DÖNEMİ -0/2 YAŞ
 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM -2/7 YAŞ
 SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ -7/11 YAŞ
 SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ-11/+ YAŞ
VYGOTSKY’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
 Vygotsky bilişsel gelişimi açıklamada içselleştirme, yakınsal gelişim
alanı ve destekleyici kavramları kullanır.
 Sosyal öğrenme ve iş birliğine vurgu yapar.
 BRUNER’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
 Bruner’e göre bilişsel gelişim bireyin kendisine ve başkalarına ne
yaptığını ve ne yapacağını artan bir kapasite ile açıklamasıdır.
BRUNER’İN BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ
 EYLEMSEL DÖNEM
 İMGESEL DÖNEM
 SEMBOLİK DÖNEM
ETKİNLİK PLANI
EKİNLİK ADI:HAYVANLARIN EŞLERİ NEREDE
ETKİNLİK TÜRÜ: Türkçe Dil Etkinliği ve Oyun Etkinliği( bütünleştirilmiş
küçük grup etkinliği)
YAŞ GRUBU: 60-72 ay
KAZANIM VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 4: Algıladıklarını hatırlayabilir
(Göstergeler; Varlıkların rengini söyler. Nesne durum ve olay bir süre
sonra ifade eder.)
Kazanım 5:Varlıkları çeşitli özelliklere göre eşleştirebilir.
(Göstergeler; Varlıkları bire bir eşleştirir.)
MOTOR GELİŞİMİ
KAZANIM 2: El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeler; Nesneleri takar ve çıkarır.)
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
KAZANIM 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilir.
(Göstergeler; Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.)
MATERYALLER
 10 adet hayvan resimlerinin bulunduğu kartlar
 2 döner levhalı oyuncak kutusu
 1 adet sayı zarı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
 Eşini bulma
 Evcil
 Vahşi
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
 Hayvan kartları oyuncak kutusuna takılınca dikkat edilmelidir.
AİLE KATILIMI
 Aileler de evde çocuklardan farklı materyallerin eşini bulmasını
isteyebilir(çatal-kaşık, bardak vb.).
DEĞERLENDİRME
1. Hayvanların eşini bulunca ne hissettin ?
2. En çok hangi hayvanı sevdin? Neden ?
3. Bu hayvanlardan biri olsaydın hangisi olmak isterdin? Neden?
4. Hayvanların yerlerini dikkat etmediğinde ne gibi zorluklar yaşadın?
ÖĞRENME SÜRECİ
Hayvan kartlarını ve sayı zarını çıkarınız.
Hayvan kartlarını tabakadaki numaraların yanına yerleştiriniz.
Oyun iki kişi ile oynanacaktır.
Sayı zarını büyük atan oyuncu istediği renkteki tabakayı alır ve oyuna
başlar.
Oyuna başlayan oyuncu tabakadaki 1 numaralı hayvan resmini kendi
oyuncak kutusunda bulacaktır.
Oyuncak kutunuzdaki döner levhalarda bulunan kapalı kartlardan birini
çeviriniz.
Çevirdiğiniz kart 1 numaralı hayvan resmi ile aynı ise oyuna devam
ediniz, değil ise çevirdiğiniz kartı kapatınız ve sıra diğer oyuncuya geçer.
Sırayla tüm hayvan resimlerinin eşlerini bulunuz.
İlk olarak oyuncak kutusundaki tüm kartları eşleştiren oyuncu oyunu
kazanır.
Download