BILG214 dersi Hazırlayan: N. İlke Akçay FONKSİYONLAR ile ilgi

advertisement
Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü
Bahar 2015 – BILG214 dersi
Hazırlayan: N. İlke Akçay
FONKSİYONLAR ile ilgili çalışma soruları
1) Kullanıcı tarafından girilen bir tamsayının karesini alıp sonucu ekrana yansıtan C++ programını
a. Geriye değer döndüren bir fonksiyon ile
b. Değer döndürmeyen bir fonksiyon ile
hazırlayınız.
2) Kullanıcı tarafından girilen iki tamsayının toplamını bulup ana programa döndüren bir fonksiyon
hazırlayınız. Yazılan bu fonksiyonu ana programda kullanınız.
3) İki dik kenar uzunluğu kullanıcı tarafından girilecek olan dik üçgenin alanını hesaplayıp sonucu
ekrana yansıtan C++ programını fonksiyon yardımıyla hazırlayınız.
4) ÖDEV: Kullanıcının koordinat düzlemi üzerinden verdiği iki nokta (x1,y1) ve (x2,y2) için, bu iki
noktadan geçen doğrunun
a. Eğimini
b. Denklemini
bulup ekrana yansıtan C++ programını iki ayrı fonksiyon tanımlayarak hazırlayınız.
5) Kullanıcıdan eşkenar üçgenin yüksekliğini isteyen ve bu eşkenar üçgenin alanını ekrana yazan
C++ programını fonksiyon yardımıyla oluşturunuz.
6) Kullanıcı tarafından girilen 3 tamsayının en büyüğünü bulup sonucu ekrana yansıtan C++
programını fonksiyon yardımıyla hazırlayınız.
7) ÖDEV: Bir öğrencinin dönem sonu notunun(100 üzerinden) parametre olarak girildiği ve sonuç
olarak bu öğrencinin harf notunun geri döndürüldüğü fonksiyonu hazırlayıp ana programda
kullanınız.
8) ÖDEV: Payı ve paydası kullanıcı tarafından girilen iki rasyonel sayının toplamını bulup ekrana
yansıtan C++ programını fonksiyon kullanarak hazırlayınız.
(Uyarı: Burada sonuçta bulunan rasyonel sayının payı ve paydası –yani iki değer- geri
döndürüleceği için adres operatörü kullanmamız gerekiyor.)
9) ÖDEV: Arka arkaya toplama işlemi ile kullanıcı tarafından girilen iki sayının çarpımını bulup
ekrana yazan programı yinelemeli fonksiyon yardımıyla hazırlayınız.
Download