Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
KORONER ARTER
HASTALIKLARI
Koroner Arter Hastalıkları (KAH)
için Risk Faktörleri
Kişisel risk faktörleri
• Kalıtım
• Yaş
• Cinsiyet
• Irk
Kontrol edilebilir
risk faktörleri
• Çevre
• Sigara
• Hipertansiyon
• Serum Kolestrol Yüksekliği
• Diyabet
• Şişmanlık
• Az Egzersiz, Hareketsiz
yaşam
• Stres
PERİFERİK DAMAR
HASTALIKLARI
a. Burger Hastalığı (Tromboanjiitis)
Tekrarlayan arteryal ve venöz
inflamasyonda tromboz ile arterlerin
tıkanmasıdır
% 90-95 oranında genç ve sigara içen
erkeklerde görülmektedir.
• Patofizyoloji
En sık tutulan arterler radial ve tibial arterlerdir.
Hastalık ekstremitelerdeki küçük ve orta çaplı arter ve
venleri tutar.
• Belirti ve bulgular
iskemi, soğukluk, renk değişikliği, ödem ve ağrı
görülür. Ağrı genellikle ayak tabanındadır. İleri
derecede tutulum varsa deride atrofi, incelme kıllarda
dökülme ve tırnaklarda deformasyon ve gangrenler
gelişir.
Hipertansiyon (HT)
Hipertansiyon Tanımı
Büyük arterlerde ölçülen kan basıncının
Sistolik 140 mm Hg’nın diyastolik 90 mm Hg
değerlerinin üzerinde olmasıdır.
Hipertansiyon etiyolojisi
•
•
•
•
•
•
•
•
Yaş
Genetik
Fazla kilo
Stres
Tuz alımı
Sigara Alkol
Şişmanlık
Fiziksel hareketsizlik
Hipertansiyon gelişme nedenleri
• Sempatik sinir aktivasyonunun artması,
• Böb. Sodyum, klor ve suyun fazla tutulması,
• Renin-anjiyotensin ve aldesteron sistem,
aktivasyonunun artması, vasküler direncin
artması,
• Vasküler endotelin fonksiyon bozukluğu nedeni
ile damar esnekliğinin azalması,
• Hiperglisemi, şişmanlık, glikoz intoleransı ile
ilişkili hipertansiyon.
Hipertansiyon belirti ve bulguları
En çok damarsal olarak zengin dokular (beyin,
kalp, gözler ve böbrekler) etkilenir.
• TA yüksek olduğu sabah saatlerinde baş ağrısı,
kulak çınlaması, baş dönmesi, burun kanaması,
• Kalbin etkilenmesi sonucu; çarpıntı, dispne,
ortopne
• Beyin etkilenmesi sonucu; mental bozukluk,
şiddetli baş ağrısı, dalgınlık, kusma, koma,
• Gözün etkilenmesi sonucu; retina ve görme
sorunları,
• Böbreğin etkilenmesi sonucu; noktüri,
tekrarlayan üriner enfeksiyonlardır.
Tedavi ve Bakım
• Hafif HT yaşam biçiminin düzenlenmesi
ile kontrol edilebilir.
– Egzersiz programı uygulanır
– Diyet; tuz, kolesterol ve alkol kısıtlı
– Sigaradan uzak durması sağlanır
– Fazla kilo atılır.
Yaşam tarzı ile kontrol altına
alınamıyorsa tıbbi tedavi uygulanır.
HT’da tıbbi tedavi
• Diüretikler,
• Beta-blokerler,
• Alfa1-bloke edici ilaçlar ACE (anjiyotensin
dönüştürücü) inhibitörü,
• Kalsiyum antegonistleri,
• Anjiyotensin reseptör blokerleri kullanılır.
HT komplikasyonları
• MI,
• Damarlarda bozulma ve anevrizmalar,
• Sol ventrikül hipertrofisi, dilatasyonu ve
yetmezliği,
• Göz dibinde papil ödemi, kanamalar ve
körlük,
• Beyin damarlarında iskemik atak ve
kanamalar
• Böbrek yetmezliği ve üremidir.
ARTERİO-SKLEROTİK
KALP HASTALIKLARI
(İSKEMİK KALP HASTALIKLARI)
Kalbi besleyen koroner arterlerden bir
veya ikisi tıkanırsa kalp kasında iskemi ve
infarktüs kaçınılmazdır. iskemik kalp
hastalıkları olarak bilinir.
Etiyoloji
Temel neden
arterosklerozdur.
Damar lümeninin
atherom plağı ile
daralması ya da
tıkanması ile
hastalık belirtileri
gelişir.
ATEROSKLEROZ
GELİŞİMİ
Köpük
Yağlı Orta dereceli
Aterom
hücreleri çizgilenme
lezyon
Fibröz
Komplike
plak Lezyon/Rüptür
Endotel disfonksiyonu
1. dekaddan itibaren
3. dekaddan itibaren
Büyük ölçüde lipid birikimi nedeniyle büyüme
4. dekaddan itibaren
Düz kas ve
kollajen
Tromboz,
hematom
Göğüste Kuvvetli Ağrı
• Angina pektoris
• Miyokart
enfarktüsü
Kalp Spazmı
(Angina Pektoris)
• Ağrı hissi
• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Sıklıkla fiziksel hareket, fiziksel zorlanma,
heyecan, üzüntü yada fazla yemek yeme
• Kısa sürelidir, 5-10 dakika kadar sürer
• Ağrı, istirahat ile durur, istirahat
halindeyken görülmesi ciddi bir durumu
gösterir,
• Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve
şiddeti değişmez.
Tedavi
Tedavinin temel amacı miyokardın oksijen
gereksinimini azaltıp ve oksijenlenmesini
artırarak; Akut atağı ve daha sonra gelecek
atağı durdurmaktır
• Vazodilatatörler
• Beta blokör ajanlar
• Kalsiyum kanal blokörler
• Antitrombosit ve antitrombin tedavisi
• İnvazif olarak anjiyoplasti
Koroner anjiyoplasti
Koroner
Anjiyografi
Akut Miyokard Enfarktüsü
(Kalp Krizi )
Akut miyokard infarktüsü, kalp kasının ciddi ve
uzun süreli iskemisi nedeniyle hücre hasarı ve
nekrozu olarak tanımlanabilir. Kısaca Miyokardın
iskemik nekrozuna miyokart infarktüsü (Mİ) denir.
Akut Miyokard Enfarktüsü
(Kalp Krizi )
• Ölüm korkusu ve
yoğun sıkıntı
• Terleme, mide
bulantısı, kusma
• Ağrı daha şiddetli ve
uzundur
• Dinlenmekle geçmez
Komplikasyonları
Aritmiler
Kalp yetmezliği
kardiyojenik şok
Kardiyak rüptür
Perikart effüzyonu
Sol ventrikül anevrizması
Sol ventrikül trombüsü ve arteryel emboli
Ventrikül anevrizmaları
Arteryel ve akciğer embolileri
Tedavi
Miyokart infarktüsünden şüphelenilen
hastalara:
ASLA İNTRAVENÖZ YOL DIŞINDA
İNJEKSİYON YAPILMAMALI
+ damar yolu açılmalı + 300 mg Aspirin
verilmeli (çiğnetilerek) + monitörize edilerek
resüsitasyon için her türlü tedbir alınmalı
Kişinin tam dinlenme, sedasyon,
narkotikler, oksijen, IV sıvı, sürekli gözlem
ve destekleyici önlemlere ihtiyacı vardır.
Koroner anjiografi - LAD
LAD’de
%90 Stenoz
A
Koroner anjiografi - RCA
SAĞ
KORONER
ARTER
STENOZ (%90)
Download