Teminat Durum Sorgulama Protokolü İmzalandı

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Teminat Durum Sorgulama Protokolü İmzalandı
Dış ticaret işlemlerinde kullanılan teminat mektuplarının gümrük idarelerince elektronik ortamda sorgulanarak
doğruluğunun teyit edilebilmesi ve sahte teminat mektupları nedeniyle Bankaların karşılaşmış oldukları
maliyetlerin azaltılması amaçlarıyla Türkiye Bankalar Birliği ve Bakanlığımız ortak çalışmaları sonucunda Kredi
Kayıt Bürosunca “Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi”nin kurulması kararlaştırılmıştır.
Bakanlığımızca söz konusu elektronik sisteme erişim sağlanarak teminat mektuplarının sorgulanmasını teminen
altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanmış ve tüm gümrük idarelerinin erişimine hazır hale getirilmiştir.
Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi 18 Mart 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar V.
Sezai Uçarmak ile Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in imzaladığı Protokol ile kullanılmaya
başlamıştır.
Hâlihazırda, söz konusu sistemde 19 bankanın teminat mektupları sorgulanabilmekte, Kredi Kayıt Bürosu
tarafından sisteme diğer bankaların katılımlarının sağlanmasına yönelik olarak teknik çalışmalar devam
etmektedir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download