atatürk yibo - cloudfront.net

advertisement
BİRAZ ÇAPRAZLAMA YAPALIM DA PRATİK OLSUN...HADİ BAKALIM :)
AÇIKLAMA 1:Sınıfta çaprazlamayı şu şekilde yapmayı öğrenmiştik.

Birinci gen çiftinin ilk harfiyle ikinci gen
çiftinin ilk harfi bir araya gelir (AA). Daha
sonra birinci gen çiftinin ilk harfi ile ikinci gen
çiftinin ikinci harfi eşleşir(Aa)

Birinci gen çiftinin ikinci harfi ile ikinci
gen çiftinin ilk harfi bir araya gelir (AA).
Daha sonra birinci gen çiftinin ikinci harfi ile
ikinci gen çiftinin ikinci harfi eşleşir(Aa).
AÇIKLAMA 2:Çaprazlama yapmayı bu şekilde karıştıranlar çaprazlamayı şu şekilde de
yapabilirler.
Örneğin sizden “AAxaa” çaprazlamasını yapmanız istendiyse şu şekilde bir tabloyu hemen
çizebilirsiniz:
AA
aa
a
a
A
A
Yukarıdaki gibi ilk olarak size verilen gen çiftlerini harflere ayırıyorsunuz. Örneğin verilen
birinci gen çifti “AA” birinci büyük harfi bir kutuya diğer büyük harfi alttaki kutuya
yazıyorsunuz. Ardından bize verilen ikinci gen çiftine bakıyoruz “aa” birinci küçük harfi bir
kutuya ikinci küçük harfi ise yanındaki kutuya yazıyorsunuz. Şimdi çaprazlama yapabilirsiniz.
a
a
A
Aa
Aa
A
Aa
Aa
AA
aa
AÇIKLAMA 3: Bir örnek daha,” BbxBB” çaprazlamasını tablo yöntemini kullanarak yapalım.
B
B
B
BB
BB
b
Bb
Bb
Bb
BB
AŞAĞIDAKİ ÇAPRAZLAMALARI İSTER TABLO KULLANARAK İSTER ÇAPRAZLAMA
METODU İLE ÇÖZÜN BAKALIM...HANGİSİ KOLAYINIZA GELİYORSA...TABLO
KULLANMAK İSTEMEYENLER YAN TARAFTAKİ BOŞLUKLARI ÇAPRAZLAMA İÇİN
KULLANABİLİRLER...
1)AA x Aa ---> ?
2)rr x Rr ---> ?
3)Hh x Hh ---> ?
4)dd x DD ---> ?
5)Ee x ee ---> ?
6)gg x GG --- > ?
1)Melez kıvırcık saçlı bir anne ile melez kıvırcık saçlı bir babanın düz saçlı çocuklarının olma
ihtimali nedir? (kıvırcık saç düz saça baskındır)HEMEN HANGİ HARF HANGİ GENİ TEMSİL
EDİYOR YAZIP ÖYLE ÇÖZELİM :)
A)%75
B)12.5
C)%100
D)%25
2)Siyah saçlı bir anne ile siyah saçlı bir babanın sarı saçlı çocukları olmuştur. bu olay ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Ya da hangileri doğrudur?
1.sarı saç geni çekiniktir.
2.anne ve baba saf döldür.
3.anne ve babada sarı saç geni çekinik olarak bulunmaktadır.
A)yalnız 2 B)yalnız 1
C)1 ve 3
D)1,2 ve 3
3)Genlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
1.Döllenme sonucu ilk kuşakta özelliklerini gösteren genler baskındır.
2.Çekinik genler baskın genler olmadığı zaman özellikleri gösterirler.
3.Çekinik bir karakterin çocukta görünmesi için anne ve babada mutlaka bulunması
gerekir.
A)yalnız 2 B)yalnız 1
C)2 ve 3
D)1,2 ve 3
4)Bir ailenin 3 çocuğunun tamamı kızdır. Bu ailede doğacak olan dördüncü çocuğun erkek olma
ihtimali % kaçtır?
A)%50
B)%25
C)%75
D)%100
5)Aşağıdaki eşleştirmeyi yapalım...
a)Mendel'in çalışmalarının diğerlerinden farkı,
elde ettiği sonuçları ..............................
faydalanarak elde etmesidir.
gen
b)Saç rengi,göz rengi,dil yuvarlama gibi özellikler
çevremizdeki bireyler arasındaki farkları göstermektedir.
bu özellikler ................... özelliklerdir ve canlılarda
kuşaktan kuşağa aktarılır.
c)Kromozomlarda kalıtsal özelliklerimizi belirleyen........
adı verilen yapılar bulunur.
olasılık hesabı
kalıtsal
6)Aşağıdaki kalıtsal özelliklerden hangisinde çevrenin etkisi vardır?
A)Boy uzunluğu
B)Kan grubu C)Göz rengi
D)Yapışık parmaklılık
7)aşağıdakilerden hangisi kalıtsal karakter değildir?
A)Gelişmiş kas
B)Kan gurubu C)Dil yuvarlama
D)Renk körlüğü
8)bir karakter için anne ve babadan AYNI genler gelmişse oluşan bu canlının özelliği için
aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A)çekinik gen
B)saf döl
C)baskın gen D)melez döl
9)insanlarda kulak memesinin ayrı olması yapışık olmasına baskındır.(HEMEN HARFLERİN
TEMSİL ETTİĞİ GENLERİ YAZALIM) Saf kulak memesi ayrık Ali ile kulak memesi yapışık
olan Ayşe'nin çocuklarının kulak memesinin ayrı olması ihtimali nedir?
A)%50
B)%25
C)%75
D)100
10)Bitkilerde yeşil bezelye rengi sarı bezelye rengine baskındır...(İLK İŞİMİZ NEYDİ :)
HEMEN HANGİ ÖZELLİK BASKINSA ONA BÜYÜK HARF ÇEKİNİK OLANA KÜÇÜK HARFİ
VERDİK Mİ)
Saf döl yeşil bezelye ile melez döl yeşil bezelye çaprazlanmış. Oluşan yeni bezelyelerin saf
döl olma olasılığı nedir?
A)1
B)1/3
C)3/4
D)1/2
11)Çok zor bir soru...kaç kişi doğru yapacak bakalım...(22+Y) olan bir erkek sperm hücresi
aşağıdakilerden hangisiyle birleşirse sağlıklı bir birey meydana gelir?
A)22+Y
B)22+X
C)23+X
D)44+XY
12)Aşağıda yer alan cinsiyet kromozomları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kadınlarda YY kromozomu bulunur.
B)Erkeklerde XY kromozomu bulunur.
C)Y kromozomu X kromozomundan daha az gen taşır.
D)X kromozomu Y kromozomundan daha büyüktür.
13) Kalıtsal bilgilerin yavru hücrelere aktarılmasını sağlar.
Kromozomların üzeride bulunur.
DNA'nın anlamlı parçalarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)genotip B)gen
C)fenotip
D)kromozom
14) 1.AA
2.Bb
3.ee
Yukarıda verilenlerden hangileri saf döldür?
A)yalnız 1 B)yalnız 2
C)yalnız 3
15) M:kıvırcık saç geni
m:düz saç geni
Genotipleri:
1.MM
2.Mm
aynısı olur?
A)1 ve 2
B)1 ve 3
3.mm
D)1 ve 3
olan bireylerden hangilerinin fenotipleri birbirinin
C)2 ve 3
D)1,2 ve 3
16)Siyah göz mavi göz genine baskındır. Melez siyah gözlü iki bireyin evlenmesi sonucu
doğacak çocukların fenotip oranları nasıl olur?
(A:siyah göz geni
a:mavi göz geni)
A)%50 siyah %50 mavi
B)%75 siyah %25 mavi
C)%25 siyah %75 mavi
D)%100 siyah
17)Şimdi size tam bir tuzak soru :) bakalım kaç kişi bulabilecek...insanlarda esmer ten rengi
beyaz ten rengine baskındır. ( E: esmer ten e:beyaz ten ) melez esmer tenli iki bireyin
yen doğacak çocuklarının beyaz tenli ve erkek olma olasılığı kaçtır?
A)1/32
B)1/16
C)1/4
D)1/8
18)sayılar biraz kötü görünüyor kusura bakmayın artık :) yukarıdaki soy ağacına göre hangi
bireylerin genetik akrabalığı vardır?
A)7 ve 9
B)1,2 ve 6
C)6,4 ve 9
D)3,4,5 ve 7
19)Yandaki doy ağacına göre hangi
iki birey arasında kan bağı yoktur?
A)1-4
B)1-7
C)2-5
D)3-6
19)Yine zor bir soru ama benim zeki öğrencilerime vız gelir :)
Ahmet ve Ayşe'nin bir bebekleri olmuş ama bu bebeğin göz rengi ne Ali'ye ne de Ayşe'ye
benzemiyormuş. Buna göre sizce Ayşe ve Ahmet'in göz rengi bakımından genotipi nasıldır?
AHMET
AYŞE
A)
AA
aa
B)
Aa
Aa
C)
aa
Aa
D)
aa
aa
Download