ilkyardım

advertisement
GENEL İLKYARDIM
HOŞGELDİNİZ
GENEL İLKYARDIM
İLKYARDIM NEDİR?
Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye
düşüren durumda sağlık görevlileri
gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya
da durumun kötüye gitmesini engellemek
amacı ile olay yerinde TIBBİ-ARAÇGEREÇ olmadan yapılan İLAÇSIZ
uygulamalardır.
GENEL İLKYARDIM
ACİL TEDAVİ NEDİR?
Acil tedavi ünitelerinde doktor ve
sağlık personeli tarafından yapılan
tıbbi uygulamalardır.
İLKYARDIMCI KİMDİR?
Hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç
aranmaksızın mevcut araç gereçlerle
İLAÇSIZ uygulama yapan eğitimli kişi
ya da kişilerdir
GENEL İLKYARDIM
İlkyardım ve acil tedavi
arasındaki fark
İlkyardım
 Eğitim almış
 Tıbbi, araç ve gereç
kullanılmaz
 İlaçlı tedavi
yapılmaz
Acil tedavi
 Ehliyetli sağlık
personeli
 Tıbbi, araç ve gereç
kullanılır
 İlaçlı tedavi yapılır
GENEL İLKYARDIM
GENEL
İLKYARDIM
İlkyardımın öncelikli amaçları
nelerdir?




Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini
sağlamak,
H/Y durumunun kötüleşmesini önlemek,
İyileşmeyi kolaylaştırmak.
GENEL İLKYARDIM
İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI
Koruma:Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını
önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini
kapsar. En önemli işlem olay yerinde
oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir
çevre oluşturmaktır.
Bildirme: En hızlı ve doğru şekilde gerekli
yardım kuruluşlarına haber verilmesidir.(112)
Kurtarma (Müdahale):
Olay yerinde h/y’ lara müdahale hızlı ancak sakin
bir şekilde yapılmalıdır.
GENEL İLKYARDIM
112’nin aranması sırasında nelere
dikkat edilmelidir?
Sakin olunmalı
 112 merkezi tarafından sorulan sorulara
net bir şekilde cevap verilmelidir;
 Kesin yer ve adres bilgileri verilirken,
olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya
da çok bilinen bir yerin adı verilmelidir,

GENEL İLKYARDIM
112’nin aranması sırasında nelere dikkat
edilmelidir?




Kim, hangi numaradan arıyor,
Olayın tanımı,
H/y sayısı ve durumu,
Nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir,
MUSTAFA ÜNALAN İLKYARDIM EĞİTMENİ
İlkyardımcının müdahale ile ilgili
yapması gerekenler nelerdir?
* H / y’ ların durumunu değerlendirmek (ABC)
ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek
* H/y’nın korku ve
 endişelerini gidermek
* H/y’ ya müdahalede yardımcı olacak kişileri
organize etmek
* Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini
değerlendirmek,
* İlkyardım yöntemini belirlemek,
* Güvenli bir müdahale sağlamak,
GENEL İLKYARDIM
İlkyardımcının özellikleri nasıl
olmalıdır?
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere
sahip olmak,
 Kendi can güvenliğini korumak,
 Kendine güvenli ve pratik olmak,
 Eldeki olanakları değerlendirebilmek,
 Sevkini uygun yöntemlerle sağlamak.

MUSTAFA ÜNALAN İLKYARDIM
EĞİTMENİ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards