Slayt 1 - Uluslararası Genç Liderler Akademisi

advertisement
HABİTAT KALKINMA VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ
Öztopuz Cad. Okul Yolu Sok. No:13
Ulus Mah. Ortaköy Beşiktaş 34340 İstanbul
Tel: 0 212 265 33 14 / 15
www.habitaticingenclik.org.tr
Amacımız
Gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve genç
liderler yetiştirmek,
Gençler arasında ortaklıklar geliştirmek,
Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu,
Batı Asya ve Kuzey Afrika’dan gençlerin
yararlanabileceği İstanbul merkezli
uluslararası bir akademi olmak,
Hedefimiz
Hedef Kitle:
• 15-30 yaş
– İstanbul, Marmara, Türkiye, Bölge
– Genç kadınlar, engelli gençler, 20 yaş altı gençler
– Daha dezavantajlılar (sokak çocukları, çalışan gençler,
suça yatkın, mahkum, göç etmiş, mevsimlik işçi gençler…)
• Eğitim müfredatlarını tüm Türkiye’de ve bölgede genç
akran eğitmenlerimiz ile yaygınlaştırmak
Ortaklarımız
Eğitimlerimiz
Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi
GençSanat (Belgesel Sinema ve Sosyal Sorumluluk)
Müzakere ve Arabuluculuk
Finansal Bilinç
Girişimcilik
Bilişim
Çocuk ve Gençlik Hakları ve Katılımı
•
•
•
•
•
•
•
•
Önyargılardan Ayrımcılığa,
Ayrımcılık ve Uluslararası Hukuk,
Türkiye’de
Ayrımcılığa
Karşı
Mevzuat,
Ayrımcılıkla
Mücadelede
Sivil
Toplum Kuruluşlarının Rolü,
Nefret Söylemi,
Medya, Yeni Medya,
Yeni Medyada Nefret Söylemi,
Yeni Medya Ortamında Nefret
Söylemine Karşı Mücadele Yolları.
GeNçSAnAT
•
•
•
•
•
Sanat
Sinema
Belgesel Sinema
Sözlü Tarih
Sosyal Sorumluluk ve Sinema
•
•
•
•
•
•
•
Uyuşmazlık Nedir?
Müzakere ve Müzakere Süreçleri
Müzakere Simulasyonu: Kaplumbağalar
Temel Arabuluculuk Bilgisi,
Masaya Oturma Süreci
İletişim Becerileri,
İstanbul Maratonu
www.bilgitoplumu.net
Teknoloji ve Girişimcilik Programı
•26 İlden
•100 Gönüllü Eğitmen Aracılığıyla
•6000 Gence Girişimcilik Eğitimi
•Ağustos 2011 – Ağustos 2012
Çocuk ve Gençlik Hakları ve Katılımı
•
•
•
•
•
•
•
Temel İnsan Hakları
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi
Türkiye’de Çocuk Hakları Çalışmaları
(UNICEF)
Gençlik Katılımı Yaklaşımları
Türkiye’de Gençliğin Durumu ve Gençlik
Katılımı
Bugüne kadar…
• 650 gence yüz yüze
eğitim verildi.
Adana, Gaziantep, Antalya,
İstanbul, Azerbaycan,
Bingöl, Mardin, İzmir,
Şanlıurfa, Eskişehir…
Yaş ortalaması: 22
Cinsiyet
51%
49%
Kadın
Erkek
Bilgi için:
www.uglakademi.org
[email protected]
Uluslararası Genç Liderler
Akademisi/International Youth
Leadership Academy
Download