A) Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde tamamlayınız

advertisement
ÖĞRENCİNİN :
Adı ve Soyadı: ......................................................
Sınıfı/Şubesi : 6 / ..
No: ............
ÜŞENME!
ERTELEME!
VAZGEÇME!
DEĞERLENDİRME:
PUAN :
NOT :
2010 / 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI .................İLKÖĞRETİM OKULU
6. SINIF VE TEKNOLOJİ DERSİ I. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen
uygun kelimeleri yerleştirin.
( 20p )
Kuvvet, sabit süratli hareket, dengelenmiş, hareket enerjisi, yön,
F, G, N, g, dengelenmemiş, sürat, tozlaşma, dengeleyici
kuvvet, bileşke, yerçekimi, ağırlık, geçen süre, dinamometre,
üreme, alınan yol, newton, kütle, terazi, hareket, doğrultu,
zaman, üreme
 Birim zamanda alınan yola …………………………………… denir.
 Bir hareketlinin süratini hesaplamak için …………………………..…………………
ve………………………………………………………bilinmesi gerekir.
 Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsa böyle
harekete …………………………………………………………………………………………..……..denir.
 Kuvveti ölçen araçlara ……………………………………………………………denir.
 Kuvvetin birimi……………………………, sembolü …………… dir.
 İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına
yapabilen kuvvete …………………………………………… kuvvet denir.
 Bileşkesi sıfır olan kuvvetlere………………………………………………… kuvvet,
sıfırdan farklı olan kuvvetlere…………………………………………………kuvvet denir.
 Duran cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran,
cismin yönünü, doğrultusunu ve şeklini değiştiren etki……………………………tir.
 Hareketli cisimlerin sahip olduğu enerjiye……………………………………………..
…………………………………denir.
 Çiçek bir bitkinin……………………… organıdır.
2) Kütle ile ağırlık arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız.



Kütle için
( 6p )
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
KÜTLESİ
A) Değişmez
B) Artar
C)Artar
D)Değişmez
AĞIRLIĞI
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
5)
Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki bir cisimde
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir?
A) Hareketli cisimde yön değiştirme
B) Duran cisimde harekete başlama
C) Hareketli cisimde sürat değiştirme
D) Yukarıdakilerin hepsi
6)
Annenin hamilelik dönemindeki yaşantısı bebek üzerinde kalıcı
etkilere sebep olabilmektedir. Hamilelikte kullanılan ilaçlar, zararlı
maddeler ve bazı etkinlikler bebeğe kalıcı zarar verebilmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir anne adayının yapması
sakıncalı şeyler arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
Yürüyüş yapmak
Sigara ve alkol kullanmak
Röntgen çektirmek
Aşırı beslenme
7)
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir?
A)Hücreye şekil verir.
B)Tam geçirgendir
C)Madde alış-verişi yapar.
D)Hücreyi korur.
8)
Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi üreme şekli bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A)Yarasa
B)Balina
C)Koyun
D)Serçe
9)
Aşağıda verilen çiçek kısımlarından hangisi böcekleri çiçeğe
çekerek tozlaşmaya yardım eder?
Ağırlık için
A)Taç yapraklar
B)Çanak yapraklar
C)Erkek üreme organı
D)Dişi üreme organı



10)
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemine ait bir özellik
değildir ?
3) 3 saatte 90 km yol alan bir aracın sürati kaç km ’ dir?
h
( 5p )
4) Ay’dan Dünya’ya getirilen bir cismin kütlesi ve ağırlığı için
A) Sesin kalınlaşması
B) Arkadaşlara çok değer verme
C) Hızlı bedensel gelişim
D) Ailenin sözünü tutma
11) Aşağıdakilerin hangisinde kuvvetin döndürme etkisi vardır?
15)
A) Bıçakla ekmek kesmek
B) Yazı yazmak
C) Bir anahtarla kilidi açmak
D) Bir yayı çekip uzatmak
( 15p )
DİNAMOMETRELER
X
Y
5N
2N
1N
10N
4N
2N
15N
6N
3N
gerçekleşmez?
20N
8N
4N
A) Cisim yavaşlar
B) Cisim hızlanır
C) Cisim yön değiştirir
D) Cisim sabit süratle harekete devam eder.
25N
10N
5N
30N
12N
6N
12) Hareketli bir cisme kuvvet uygulanırsa aşağıdakilerden hangisi
A
13) Aşağıdaki bilgilerden doğruları D, yanlışları Y ile belirtiniz.
( 20p )
(
) Çiçekli bitkilerin üreme organı çiçektir.
(
) Kaplumbağa başkalaşım geçiren bir canlıdır.
(
) Aynı yolu daha uzun sürede alan bir otomobilin sürati, daha
kısa sürede alana göre daha fazladır.
(
B
Z
c
C
C
a) Dinamometreye asılmış cisimlerin kuvvet değerlerini
yazınız.
b) Cisimlerin ağırlıklarını büyükten küçüğe sıralayınız.
) Bir cisme aynı yön ve doğrultuda uygulanan 4 ve 6 N’luk iki
c) En hassas dinamometre hangisidir?
kuvvetin bileşkesi 2 N’dur.
(
) Kutuplara gidildikçe yer çekimi arttığından ağırlık artar.
(
) Durmakta olan bir cisme dengelenmemiş kuvvet etki
ederse cisim hareket etmez, durmaya devam eder.
16) Bir halat çekme oyununda 6/A sınıfından 80 N, 70 N ve
(
55 N’ luk kuvvet uygulayan üç öğrenci, 6/B sınıfından 50N,
40 N ve 90 N’ luk kuvvet uygulayan üç öğrenci
yarışmaktadır.
) Hareketli bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi 0 ise
cisim hareketini sabit süratle sürdürür.
(
) Yerçekimi kuvvetinin yönü Dünya’nın merkezine doğrudur.
(
) Bir cismin kütlesi Ay’da Dünya’dakinden daha azdır.
(
) Sürtünme kuvveti daima harekete zıt yöndedir.
( 10p )
a) Oyunu hangi sınıf kazanır?
b) Oyunun berabere bitmesi için hangi sınıf öğrencilerine
14)
kaç N’ luk kuvvet uygulayan öğrenci katılmalıdır?
F1 = 13N
F2 = 7N
Şekildeki cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç
Newton’dur?
A)25
B)20
C)6
D)5
BAŞARILAR
Download