Kuvvet ile ilgili bulmaca I

advertisement
7.SINIF FEN BİLGİSİ
KUVVET
ADI SOYADI
:
SINIFI NUMARASI :
TARİH :....../......./200..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Soldan Sağa
3. Kutuplardaki cismin ağırlığı ekvatora göre daha.......................
6. Bir cisme zıt yönlü ve aynı doğrultuda eşit değerde iki kuvvet uygulandığında, bileşke
kuvvetin değeri.....................dır.
7. Ağırlık ne ile ölçülür?
10. Eşit kollu terazi ile ölçülür.
Yukarıdan Aşağıya
1. Kütle, uzayın ve dünyanın her tarafında .....................
2. Cisim yere yaklaştıkça çekim kuvveti.....................
4. Kuvveti tanımlamak için kuvvetin yönü, şiddeti, başlangıç noktası ve
..........................bilinmelidir.
5. Kütle......................miktarıdır. Yer çekimine göre değişmez.
8. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ne ad verilir?
9. Kuvvet uygulandığında şekli değişen bazı cisimler kuvvetin etkisi kalktığında eski halini
alır. Bu cisimlere ....................cisimler denir.
10.
Bir cismin hareketinde veya şeklinde değişiklik yapan etkiye ne ad verilir?
www.fencebilim.com
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards