İzinli Pazarlamanın Amacı

advertisement
İZİNLİ PAZARLAMA
İzinli Pazarlamanın Amacı
► İzinli
pazarlamanın temel amacı özellikle reklam
kirliliğinin oluşturduğu pazarlama kataraktı ile
mücadele etmektir.
► Günümüzde şirketler artık dergi, gazete, radyo,
televizyon gibi klasik mecralarda kullandıkları
kullanıcıların takip ettiği içeriği ”yarıda kesme”*
yöntemi ile yetinemezler”.
(Adından da anlaşılacağı gibi, yarıda kesme
müşterilerinizin sizden mesaj almak isteyip
istemediğini umursamadan yapılan bir
pazarlamadır...)
Markalar arasındaki rekabet ve mecra sayısı
arttıkça firmalar müşterilerine ulaşmak için
daha fazla çaba sarf ediyorlar.
Mesajlarını mümkün olduğu kadar fazla insana
ulaştırmaları gerekiyor.
Bunu yapmaya devam ederlerse eninde
sonunda birinin ürünlerini alacağını
düşünüyorlar.
Fakat günümüzün tüketicileri çok fazla
pazarlama mesajı bombardımanına maruz
kalıyor.
“Yabancıları dostlara,dostları da
müşteriye dönüştürmek”
►
►
►
►
►
Yabancı
Dost
Müşteri
Sadık müşteri
Kadrolu müşteri
AGRESİF PAZARLAMA MI TACİZKAR PAZARLAMA MI
►
►
Antalya'nın Alanya ilçesi
şehirler arası otogarında
yolcusuyla tartışan ve
çığırtkanlık yapan bir
firmanın bilet satış
bürosuna 3 günlük
kapatma ve para cezası
verildi. Alanya Belediyesi
Zabıt Müdürlüğü, otogarda
bulunan büroya ilk kez
kapama cezası verirken,
diğer bilet satış
bürolarında paniğe neden
oldu.
Yine Alanya belediyesi
çığırtkanlık yaptığını
belirlediği 130 işyerine
kapatma cezası vermiştir.
Gerçek müşteri odaklılıkta
►
►
►
►
Müşterileri tanımlama,
Müşterileri farklılaştırma,
Müşteriler ile etkileşime girme,
Ürün ve hizmeti müşterinin ihtiyacına
uygun hale getirme söz konusudur.
GELENEKSEL YOL?
►
Tüketiciyle diyalog kurmak şirketlerin eski zamanlarda,Yani
üretim,dağıtım ve reklamcılık bugünkü kadar gelişmiş
değilken,başvurduğu bir yoldu.O zamanlar,satış çok daha
kibar ve tüketicinin istekli katılımına dayanırdı.
►
Tüketiciler pazarlama sürecine tekrar dahil edilmelidir.
►
Etkileşim,bir şirketin kısır döngüyü kırmasını sağlar.
►
Güvenli yol,rakipsiz rekabet yolları araştırmak
►
Alışverişlerin karakteristiği
İzin Oluşturma
► Satmak
► Mecra
► Frekans
► İzin
► Güven
ama neyi?
Frekans odaklı pazarlamanın
sorunları
Tacizkar pazarlamanın da en etkili silahlarından birisi olan frekans tek
başına yeterli etkinliğe sahip değildir.Bunun nedenleri:
►
İnsanlar reklamları çok önemsemediğinden,yeteri kadar frekans desteği
verilemeyen reklamlar hiç görülmez.
►
Bir tüketicinin dikkatini çekmek için pek çok GEREKSİZ şey söyleyip
göstermekten,asıl hikayeye yer kalmamaktadır.
►
Tüketiciler veri bombardımanı altında olduklarından,genellikle yeni kavramlar
ya yanlış anlaşılmakta ya da önemsenmemektedir.
►
Henüz geri dönüş vermemiş tüketicinin üstüne gitmek yerine hep yeni
birilerine ulaşmak hedeflendiğinden,frekans çok maliyetli olmaktadır.
►
Aynı reklamları yayınlayıp durmak çok sıkıcıdır.
İNTERNET YOLUYLA İZİN
ÜRETME
Web site tasarımı
►




►





Kolay kullanılabilir
Hızlı çalışmalı
Tamamen iletişime dönük olmalı
Müşteri ilişkiyi yönettiğini düşünmeli
İnternet reklamı
Esnek
İnteraktif
Ekonomik
Ölçülebilir
Bireysel
İnternet iletişimi
► Artık
pul masrafı yok.
► Eskisinden
► Geri
yüz kat daha hızlı test yapabilirsiniz.
dönüş oranları on beş kat yüksek
► Hem
normal pazarlarda hem de internette aynı
pazarlama yaklaşımını kullanabilirsiniz.
► Frekans
► Baskı
maliyeti sıfırdır.
maliyeti yoktur.
İnternet yoluyla izin almanın
aşamalar
► SPAM
izin değildir.
► İzin bir an değil bir süreçtir
► Şirketler,müşteri adayına gönüllü olması
için ödül önermelidir.
► Tüketicinin ilgi göstermesi durumunda,şirket
tüketiciye bir program çerçevesinde eğitim
vermelidir.
► İzni sürekli kılacak yöntemler bulunmalıdır.
TANIM
► Tüketicilerin
anket, üyelik bilgileri yoluyla
kendi izinleri doğrultusunda vermiş oldukları
kişisel bilgilerinin kullanılarak ilgi alanları ve
ihtiyaçlarına yönelik yapılan pazarlama
çalışmalarının tümünü kapsamaktadır.
İnsanların huzurlarını bozmaz, rahatlarını
kaçırmaz ve zamanlarını almaz
İnsanların ilgilerini çekmenin en iyi yolunun
onlara saygı göstermekten geçtiğini öngörür
Tüketiciler ürününüze ilgi gösterirse,
onlara bir daha ulaşmak için izinlerini
ister
MOBİL PAZARLAMADA İZİN
Download