Garanti Belgesi Almak İçin Başvuru Yapmak İsteyen Firmaların

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Garanti Belgesi Almak İçin Başvuru Yapmak
İsteyen Firmaların Dikkatine
28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti belgelerinden, Bakanlık onayı
kaldırılmıştır. Bu durumda ithal edilen ürün için ithalatçının tüketiciye verilmek üzere Garanti belgesini kendisinin
düzenlemesi yükümlülüğü getirilmiştir. Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik ilgili Kanunun 84 üncü maddesi
28.05.2014
yayınlanmadı. Bu
gereği
tarihine
kadar
yayınlanması
gerekirdi
ama
durumda Kanunun Geçici 1 maddesi "Bu kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe
girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan
yeni yönetmelik
yayımlanıncaya kadar, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
eki listesinde yer alan ürünleri imal veya ithal eden, üretici veya ithalatçı
firmalar tarafından Bakanlık izin tarihi ve sayısı hariç olmak üzere (Bakanlık
onayı olmaksızın), garanti belgesinin düzenlenmesi ve tüketicilere verilmesi
gerekmektedir.
yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu kanuna aykırı olamayan hükümleri uygulanır." hükmü gereği,
Yeni Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren, yönetmelikle belirlenecek garanti belgesinde bulunması gereken hususlar
göz önünde bulundurularak, firmanızca düzenlenecek garanti belgelerinde bu hususlara uyulması gerekmektedir.
Satış sonrası hizmetler için 6502 Kanunun 58 inci maddesinin gereği; ithalatçılar söz konusu belgenin
onaylanması için Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgili Kanunla satış sonrası hizmet yeterlilik
belgesi alınmamasının cezası yüz bin Türk lirası, kurulmayan her servis istasyonu için de on bin Türk lirası idari
para cezası uygulanması öngörülmüştür.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download