5e çalışma yaprağı

advertisement
DOLAŞIM SİSTEMİ 5E MODELİ ÇALIŞMA YAPRAĞI
A. GİRİŞ
1. Kazanım
Sevgili öğrenciler aşağıdaki diyalogu
tamamlayabilir misiniz?
Adem : Doktor amca benim kalbim neden spor
yapınca çok hızlı atar?
Doktor :
Doktor : Peki dolaşım denilince ne anlıyorsun?
Adem :
Doktor : Dolaşım sistemi yapı ve organları
nelerdir? Model üstünde gösterelim.
Adem :
B. KEŞFETME
2, 3, 4. Kazanım
Deneyin Adı: KALBİN İÇİNE BAKALIM
Deneyin Amacı:
Öğretmen yardımıyla kalp yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi en büyük damardan ve sol kısmından
başlayarak kesilir ve içyapısı incelenir. Gruplar gözlemlerini çizerler.
Aşağıdaki sorular sınıfça tartışalım;




İncelediğiniz kalpte kaç odacık gördünüz? Odacıkların özelliklerini karşılaştırınız.
Kalbin yapısını incelediğinizde görevi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Aşağıdaki şekli inceleyerek kalbin çalışmasını günlük hayatta kullandığınız hangi araç /
araçların çalışmasına benzetirsiniz? Neden?
İncelediğiniz kalpteki damarlarla vücudumuzda gözlemlediğimiz damarlar aynı çeşit
olabilir mi?
Öğretmen, öğrencilerden kanımızın nelerden oluşabileceğini tahmin etmelerini ister.
Öğrenciler, kanın içinde neler olabileceğini hayal edip çizer. Öğrenciler, daimî kan preparatını
mikroskopta inceleyerek gözlemlerini defterlerine çizerler. Hayal edip çizdikleri ve preparatta
görüp çizdikleri kanı birbiriyle karşılaştırırlar.
C. AÇIKLAMA 5. Kazanım
Yandaki resimde büyük ve küçük kan
dolaşımın şeması verilmiştir. Şemada
büyük ve küçük kan dolaşımını farklı
renklerde kalemlerle çizerek
gösteriniz.
Kullandığınız renklerden hangisinin büyük
kan dolaşımını, hangisinin küçük kan
dolaşımını gösterdiğini belirtiniz.
Büyük kan dolaşımı
Küçük kan dolaşımı
D. DERİNLEŞTİRME
6. Kazanım
Aşağıda kan gruplarını tanımlayan bir sekil verilmiştir. Sizden, bu sekli dikkatlice
inceledikten sonra kan grupları semasını kendi cümlelerinizle tanımlamanız istenmektedir.
0
A
B
AB
E. DEĞERLENDİRME
Bulmaca
çözmeye ne
dersiniz ?
Yukarıdan Aşağıya
1. Mikroplara karşı üretilen salgı.
2. Oksijence zengin kan, sol karıncıktan çıkar. Vücutta yol alırken hücrelere oksijen verir,
hücrelerde biriken karbondioksiti alarak kalbin sağ kulakçığına gelir. Kanın bu dolaşımına
…………………… dolaşımı denir.
3. Kanı kalpten vücudumuzun farklı bölgelerine taşıyan damar.
5. Oksijence fakir kan kalbin sağ karıncığından çıkarak akciğerlere gider. Burada oksijence
zenginleşip kalbin sol kulakçığına dönmesi ile oluşan dolaşıma …………………… dolaşım denir.
8. Kanda en fazla bulunan kırmızı renkli kan hücresi.
9. Kasılıp gevşeyerek kanın damarlar içinde bütün vücudu dolaşmasını sağlayan organ.
11. Kalbin sağ tarafında .............. kan bulunur.
Soldan Sağa
4. Kalbin sol tarafında …………… kan bulunur.
6. Kalp ………… kastan yapılmış bir pompadır.
7. Kulakçıklar ve karıncıklar arasında, kulakçıklardan karıncıklara kan geçişini sağlayan yapı.
10. Vücudu mikroplara karşı koruyan kan hücresi.
12. Kanı kalbe getiren damar.
Download