File

advertisement
Dersin Adı
Sınıf
Öğrenme Alanı
Ünite Adı/Kazanım No
Önerilen Süre
Öğrenci Kazanımları
MÜZİK ÖĞRETİMİ
4
Canlılar ve Hayat
Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim / 3
40+40
3.1 Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir
1.
2.
3.
Beceriler
Gözlem
Ölçme
Verileri Kaydetme
Sağlık Kültürü (3.1- 2) :

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme
Dolaşım sistemi organlarını belirtir.
[!] 3.1 Kalbin yapısı ve damar çeşitleri, büyük ve küçük dolaşım,
kan hücreleri üst sınıflarda verilecektir.
• KAN
• KALP
• DAMAR
• NABIZ
� Öğrenciler model, levha ve/veya şemalar üzerinde vücutta kan
dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir .
Anahtar Kavramlar
Sınıf-Okul İçi Etkinlik
Güvenlik Önlemleri (Varsa)
Yok
Strateji
• Sunuş Yoluyla Öğretim
• Buluş Yoluyla Öğretim
Strateji Yöntem ve Teknikleri
Yöntem
• Düz anlatım
•
Soru-Cevap
•
Gösteri
Teknik
• Beyin fırtınası
A.Yazılı Kaynaklar
1.Fen Bilgisi Ders Kitabı
2.Öğrenci çalışma kitabı
3.Öğretmen kılavuzu
4.Etkinlik örnekleri
Kullanılan Eğitim
Teknolojileri/Araç,Gereçler
ve Kaynakça
B.Kaynak Kişiler
1.Öğretmenler
2.Aile Bireyleri
3.Çevremizdeki İnsanlar
C.Görsel Kaynaklar
1.Dolaşımı sağlayan yapı ve organ maketleri,Fotoğrafları
2.Kan dolaşımı modeli
3.İç organlarımızın modeli
4.Ünite konuları ile ilgili CD’ler
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri
BÖLÜM 2: UYGULAMA
1.GİRME
1. Eliniz kesildiği zaman kesilen vücut parçanızdan akan sıvı acaba nedir?
2. Bisiklete binmeyi seviyor olabilirsiniz ama dikkatli kullanmazsanız düşüp
yaralanabileceğinizi de biliyorsunuz.Düştüğünüzde yaranızdan çıkan kan
vücudumuzun neresinden taşınmış olabilir?
3. Kan hangi yapılar içinde dolaşarak yaradan çıkabilir?
4. Hiç haberlerde trafik kazası geçirmiş ve acil kana ihtiyacı olan insanlarla
karşılaştınız mı?Aranan kan bulunamazsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir?
5. Kan vücudumuzda ne işe yarar?
2.KEŞFETME
Etkinlik 1
Öğretmen, Alp’in başına gelenlerle ilgili resimleri gösterir ve bir hikaye oluşturmalarını isteyerek derse
güdüler.
Sorular
Kan kaybı önlenmezse neler olur?
Kanın dışarı çıkmasında görev alan yapılar nelerdir?
Etkinlik 2
Öğrencilerin ellerinin üstlerine,el bileklerinin üst kısmına bakmaları;daha sonra birbirlerinin göz kapaklarının
üst kısmına bakmaları istenir.Öğrencilere gördükleri bu renkli,ince yapıların ne olduğu sorularak
vücutlarındaki damarları keşfetmeleri sağlanır.
Etkinlik 3
Gölköy Kasabası
Öğretmen,öğrencilere Gölköy kasabasının hikayesi ve resmini göstererek yorumlatır.Su ihtiyacının nasıl
karşılanacağıyla ilgili etkinliği yaptırır.Böylece suyun pompa ve borular vasıtasıyla bahçelere ulaştırıldığını
fark ettirerek kanın damarda dolaşımını anlaması ve vücutta bu sistemin kalp ve damarlar olduğunu
anlamaları sağlanır. Bu amaçla şu sorular öğrenciye yöneltilir:
Kanı tüm vücuda pompalayan organ hangisidir?
Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organlar nelerdir?
Kan vücutta nasıl dolaşır?
Kanın görevleri nelerdir?
Etkinlik 4
Kan dolaşımı ile ilgili bestelenmiş şarkı öğrencilere dinletilir ve beraber söylenilir. Konu ile ilgili şarkıda geçen
kavramlar öğrencilere buldurularak keşfedilir.
3. AÇIKLAMA
Konu ile ilgili bütün öğrencilerin fikri alındıktan,onların kendi açıklamalarını oluşturmaları
sağlandıktan sonra öğretmen tarafından gerekli açıklamalar yapılarak 'kan,kalp,damar'
kavramları çocuklara kazandırılır.
Kalp kanı damarlara pompalayarak besinlerin ve soluyarak alınan oksijenin tüm vücuda
dağıtılmasını sağlar.
Kan ,vücudumuz için gerekli maddeleri(oksijen ve besin) taşıyan kırmızı renkli hayati
sıvıdır.Aynı zamanda atık maddeleri(karbondioksit) de taşır.
Damar kanın vücutta dolaşımında görev alan ve her noktaya ulaşmasını sağlayan boruya
benzer yapıdır.
4. DERİNLEŞTİRME
Etkinlik 1
Sınıf iki gruba ayrılır.Birinci gruptaki öğrencilerden ' Kalp,kan,damar' kavramları ile ilgili
bir akrostiş çalışması ,resim veya şiir yazmaları istenir.Yapılan çalışmalar bütün sınıfa
sunulur.
Etkinlik 2
İkinci grup öğrencilerden ise 'kalp,kan,damar' kavramları ile ilgili bir drama çalışması
yapmaları istenir.Öğretmen bu çalışmada önceden hazırladığı hikaye metnini gruba vererek
grubun 'Donuk imge ,uzman performansı' tekniklerini kullanarak metinden hareketle olayı
canlandırmalarını ister.Örneğin;Alp bisikletten düşmüştür.Burada donuk imge tekniği
kullanılır.Herkes donar ve sınıfa şu soru sorulur: ''Bisikletten düşen Alp'in kan akışı
durmazsa nelerle karşılaşılabilir?Böyle bir durumda ilk müdahalemiz nasıl olmalıdır?''
Alınan cevaplara göre düşünmeleri sağlanarak çocuklar kanın damar içindeki dolaşımının
öneminin farkına varırlar.
Uzman performansı tekniğinde ise sınıfa bir uzman getirilir.Öğrencilerden biri doktor olur
ve sınıfa sınıfa 'kan,kalp,damarın' dolaşımımızdaki önemi ile ilgili 'Kan dolaşımımız' adlı
aşağıdaki videoyu izleterek gerekli yapılandırmayı sağlar.
Kan Dolaşımımız adlı video: http://www.youtube.com/watch?v=K9u53TNSymc
5.DEĞERLENDİRME
1. Aşağıda verilen sözcükleri cümlede boş bırakılan yerlere anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde yerleştiriniz.
Kalp
damar
stetoskop
oksijen
karbondioksit
a.) Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organlar,..................... ve damarlardır.
b.) ................ Kalp tarafından pompalanan kanı taşıyan organlardır.
c.)Kalbin ve iç organların sesini dinlemeye yarayan alete .............. denir.
d.)................. ve ................ vücut içinde kan ile taşınır.
2.Aşağıdaki cümlenin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y “ yazınız.
(…….)Kalp kendisine gelen kanı damarlara pompalar.
(……)Damarlardaki kanda zararlı maddeler taşınmaz.
(…..)Damarlar faydalı maddeleri tüm organlarımıza iletir.
3.Dolaşım sisteminin sağlığı için:
DOLAŞIM SİSTEMİ
Doğru
Havası temiz yerlerde
bulunulmalıdır.
Yaşa uygun hareketler ve
sporun etkisi yoktur.
Alkol ve sigaranın etkisi
yoktur.
Stresten kaçınılmalıdır
- Dengeli ve sağlıklı
beslenilmelidir
Yaralanmalarda kan kaybı
önlenmese de olur.
Çok dar giysiler giyilebilir.
4.Aşağıdaki resimde oklarla gösterilen yerlerin isimlerini karşısına yazınız.
Yanlış
5.Kalbin kan pompalamasıyla besinlerden enerji elde edilmesi ve soluk alıp verme arasındaki ilişki nedir?
6.Kalp vücudun neresinde bulunur,görevleri nelerdir?
7. Kan,kalp ve damardan oluşan sisteme ne ad verilir?
8.Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
Kanı taşıma görevini hangi organımız yerine getirir?
A)Böbrek
B)Kalp ve damarlar
C)Akciğer ve kalp
D)Bağırsak ve damarlar
Kanın vücutta dolaşması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Kan vücutta taşınması gereken maddeleri taşır.
B)Kalp vücuda kan pompalar.
C)Kan ,damarlar içerisinde tüm vücudu dolaşır.
D)Kan kemikler içerisinde tüm vücudu dolaşır.
BÖLÜM 3
BÖLÜM 4
Ölçme-Değerlendirme
Ölçme-Değerlendirme
• Hazırlanan etkinlik kağıdıyla ölçme değerlendirme
yapılır.
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Öğretmen planı uygularken sınıfta oluşabilecek tartışma
uzaması vb. durumlar için gerekli esnekliği tanımalıdır.
Oluşacak aksaklıkları gidermelidir.
Ders Sınıf Öğretmeni
Uygundur…/…/…
Adı Soyadı
Okul Müdürü
WEEBLY ADRESİMİZ:
http://www.kandlasm.weebly.com/
Download