Slayt 1

advertisement
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
İşletme Birimleri ile ilişkileri
Sistem Türü
Hizmet Verilen Grup
ÜST YÖNETİM
STRATEJİK DÜZEY
YÖNETİM DÜZEYİ
ORTA DÜZEY YÖNETİCİLER
BİLGİ DÜZEYİ
BİLGİ ve VERİ İŞÇİLERİ
İŞLETİMSEL
YÖNETİCİLER
SATIŞ VE
PAZARLAMA
İŞLETİMSEL DÜZEY
ÜRETİM
FİNANS
MUHASEBE
İNSAN
KAYNAKLARI
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
1
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan
Bakış
Organizasyonun hizmet
ve ürünlerini satma





Yönetim
Pazarlama – Satış
Üretim – İmalat
Muhasebe – Finans
İnsan Kaynakları
Pazarlama
&
Satış
İşletmeyi yönetmek
Yönetim
İnsan
Kaynakları
Üretim
Ürün ve hizmet oluşturma
&
İmalat
Çalışma gücünü
geliştirme ve çalışan
kayıtlarını tutma
Muhasebe
&
Finans
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Organizasyonun finansmanını
yönetme,finansal kayıtlarını
tutma,harcamaların hesabını tutma
2
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan Bakış
Yönetim
İş tanımı
Bölümler oluşturma
İş ilişkileri
Ekipler Kurma
Amaçları belirleme
Teknikleri seçme
Bütçe uygulaması
Kaybedilen İş gücü
Planlama
Örgütleme
Denetim
Yöneltme
İletişim
Örnek Olma
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
3
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan Bakış
Üretim & İmalat
Satınalma Kontrol Sistemi
Malzeme-Hammadde
Planlama Sistemleri
Satınalma
Planlama
Mühendislik
Uygulamaları
Üretim
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Nakliye
Sistemi
Lojistik
4
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan Bakış
Üretim & İmalat Bilişim Sistemleri
SİSTEM
TARİF
ÖRGÜT DÜZEYİ
MAKİNE KONTROL
EKİPMAN EYLEMLERİNİN
KONTROLU
İŞLETİMSEL
BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM
YENİ ÜRÜN TASARIMLARI
BİLGİ
ÜRETİM PLANLAMA
ÜRÜNLERİN SAYISI VE
ÜRETİM ZAMANI TESPİTİ
YÖNETSEL
TESİSLERİN KONUMU
TESİSLERİN NEREYE
KURULACAĞININ TESPİTİ
STRATEJİK
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
5
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan Bakış
Pazarlama & Satış
Ürün özellikleri listesi
(Kalite,nitelikler,tarz
Marka imajı, dayanıklılık,
ambalajlama,garanti)
Dağıtım şekilleri
(Dağıtım Kanalları,
Yer,Pazar kapsamı,
Lojistik & fiziksel
dağıtım yönetimi)
Ürün
Geliştirme
&
Planlama
Dağıtım
Kanalları ve
Fiziksel
Dağıtım
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Fiyatlandırma sistemler
(Düzey, İskontolar, ödeme
koşulları ve
dönemleri,
Fiyatlandırma
indirimler)
Tutundurma
Tutundurma sistemleri
(Satış
(Reklam,kişisel satış,
Arttırıcı
satış tutundurma,
Çabalar)
halkla ilişkiler)
6
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan Bakış
Pazarlama & Satış Bilişim Sistemleri
SİSTEM
ÖRGÜT
DÜZEYİ
TARİF
SİPARİŞ İŞLEME
GİRİŞ, SÜREÇ, SİPARİŞ
TAKİBİ
İŞLETİMSEL
PAZAR ANALİZİ
MÜŞTERİ VE PAZARIN
TANIMLANMASI
BİLGİ
FİYATLANDIRMA
ANALİZİ
FİYATLARIN BELİRLENMESİ
YÖNETSEL
SATIŞ EĞİLİMLERİ
5 YILLIK TAHMİNLERİN
HAZIRLANMASI
STRATEJİK
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
7
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan Bakış
Muhasebe & Finans
Belgelendirme,
Veri toplama
Alış, Satış,Ödeme
Mali
İşlemler
Bilgilerin ilgili
kişilere raporlanması
Çıktı
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Girdi
Toplanan veri veya bilgi
için;
Süreçleme
Kayıt
Sınıflandırma
8
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan Bakış
Muhasebe & Finans Bilişim Sistemleri
SİSTEM
TARİF
ÖRGÜT
DÜZEYİ
ALACAKLILAR
HESABI
FİRMAYA GELECEK PARANIN
İZLENMESİ
İŞLETİMSEL
PORTFÖY ANALİZİ
FİRMANIN YATIRIMLARININ
TASARIMI
BİLGİ
BÜTÇELEME
KISA VADELİ BÜTÇELERİN
HAZIRLANMASI
YÖNETSEL
KAR PLANLAMA
UZUN VADELİ KAR PLANLARI
STRATEJİK
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
9
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan Bakış
İnsan Kaynakları
İK Planlaması
İş Analizi
İş Tasarımı
Performans Değerleme
Kariyer Planlama ve
Geliştirme Disipline Etme
İK
Planlaması
Bireysel ve
Örgütsel
Performansın
Arttırılması
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Personel Bulma
Personel Seçme
ve Yerleştirme İK
Elde edilmesi
Eğitme ve Geliştirme
İK
Ödüllendirme
Elde tutulması
Ücretlendirme
Güvenlik ve Sağlık
Sendikal İlişkiler
10
Sistemlere Fonksiyonel Açıdan Bakış
İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri
SİSTEM
TARİF
ÖRGÜT
DÜZEYİ
EĞİTİM VE
GELİŞTİRME
EĞİTİMLERİN, YETENEKLERİN,
İZLENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ
İŞLETİMSEL
KARİYER PLANLAMA
İŞGÖRENİN KARİYER PLANININ
TASARIMI
BİLGİ
TAZMİNAT
MAAŞLARIN, ÖDEMELERİN,
SİGORTA PRİMLERİNİN İZLENMESİ
YÖNETSEL
İNSAN KAYNAKLARI
PLANLAMA
UZUN VADELİ İŞGÜCÜ İHTİYACI
PLANLAMASI
STRATEJİK
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
11
Download