eMBA 507 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi - Maltepe e-MBA

advertisement
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI (E-MBA)
2011-12 Güz Yarıyılı
Dersin adı: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
7,5 AKTS Kredisi
1. yıl – 1. yarıyıl
Teorik: 1 s/hafta
1 s/hafta
Yüksek Lisans
Uygulamalı: 0 s/hafta
eMBA 507
01
Seçmeli
Türkçe
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ
Dersi veren Öğretim elemanı, iletişim bilgileri:
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, Oda
No:311, [email protected]
Görüşme Saatleri:
Pazartesi 11:00-12:00, Salı 11:00-12:00 ve 13:00-17:00, Çarşamba 13:00-17:00
(Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:
Dersin Genel Amacı:
Tedarik Zinciri bir ürünün ilk temel hammaddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri
dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve
lojistikçilerden oluşan bir bütündür. Tedarik zinciri yönetimi; hedeflenen müşteri hizmet düzeyini en
düşük maliyette karşılamak, doğru zamanda doğru miktarda ve doğru yerde mal üretimi ve
dağıtımını sağlamak üzere tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendecileri en verimli
şekilde entegre eden bir yaklaşımdır. Bu derste tedarik zinciri yönetiminin temel özellikleri ile
çözüm yöntemlerinin açıklanması amaçlanmaktadır.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Tedarik Zinciri ve Yönetimi kavram ve felsefesi
2. Lojistik ve Tedarik Zinciri arasındaki farklılıkları
3. Tedarik Zinciri Planlama ve Uygulama Modelleri
4. Tedarik Zinciri Yönetiminde kullanılan bilişim ve iletişim teknolojileri
5. Tedarik Zincirinde İşbirliği, Entegrasyon ve Eşgüdüm kavramlarının önemi
6. Tedarik Zinciri modellemesi ve çözüm yaklaşımları
7. Tedarik Zincirinde performans yönetimi
Genel Yeterlilikler:
Üretken, zamanı etkili kullanma ve sorgulama yeterliliklerine sahip olmalıdırlar.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Ders, tartışma, araştırma, proje çalışması.
Dersin veriliş şekli:
Uzaktan Eğitim
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:
Önkoşul:
Eş dönemli koşul:
Önerilen ilave dersler:
Dersin içeriği:
Tedarik Zinciri bir ürünün ilk temel hammaddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri
dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve
lojistikçilerden oluşan bir bütündür. Tedarik zinciri yönetimi; hedeflenen müşteri hizmet düzeyini en
düşük maliyette karşılamak, doğru zamanda doğru miktarda ve doğru yerde mal üretimi ve dağıtımını
sağlamak üzere tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendecileri en verimli şekilde entegre eden
bir yaklaşımdır. Bu derste tedarik zinciri yönetiminin temel özellikleri ile çözüm yöntemlerinin
açıklanması amaçlanmaktadır.
Ders kategorisi:
1.
2.
3.
4.
5.
Temel meslek dersleri
Uzmanlık/alan dersleri
Destek dersleri
Aktarılabilir beceri dersleri
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Ders Kitabı:
Tanyaş, M., 2010, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ders Notları, İstanbul.
Yardımcı Okumalar:
1. Simchi-Levi, D., P. Kaminsky and E. Simchi-Levi, 2003, Designing and Managing the Supply Chain:
Concepts, Strategies and Case Studies, Second edition, Iriwin Mc Grav Hill, Boston, MA
2. Güleş, H.K., Paksoy, P., Bülbül, H., Özceylan, E., 2009, Tedarik Zinciri Yönetimi: Stratejik Planlama,
Modelleme ve Optimizasyon, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı : 243, ISBN No.: 978 – 605 – 5804 – 36 – 7,
Ankara.
Haftalık ders konuları:
Haftalar
Tartışılacak/İşlenecek Konular
1. Hafta
Tedarik Zinciri(TZ) Kavramı, Kamçı Etkisi, Tedarik Zinciri Yönetimi(TZY)
2. Hafta
Lojistik ve Tedari Zinciri Yönetimi Arasındaki Farklar, TZ Karmaşıklığı
3. Hafta
TZY İlkeleri, 3A TZY
4. Hafta
Yeşil ve Tersine TZY
5. Hafta
Tedarik Zinciri Planlama
6. Hafta
Ağ Tasarımı
7. Hafta
Talep Planlama
8. Hafta
Dağıtım Planlama
9. Hafta
Üretim Planlama
10. Hafta
Tedarikçi İşbirliği Modelleri
11. Hafta
Tedarikçi Parkı, Senkronize Üretim, Sıralı Sevkıyat
12. Hafta
SCOR Modeli
13. Hafta
Tedarikçi Yönetimli Stok (VMI)
14. Hafta
Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri
Sınav/Ödev tarihleri:
Ara sınav: 2-6 Nisan 2012
Final sınavı: 9-10 Haziran 2012
Ödev, Proje Teslim:
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları
Devam
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Sayısı
Katkı Payı
1
1
%10
%90
%100
%10
%90
Toplam
%100
Download