BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VE SOSYAL

advertisement
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM
KONTENJANLARI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı
Alan
İçi*
Kontenjanlar
Alan
Yabancı
Dışı*
Uyruklu
ALES Puan
Türü ve
Minimum
Puan
ALES-SÖZ
ve minimum
55 puan
40 asıl
4 asıl
2 asıl
TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ (Tefsir,
10
2 yedek 1 yedek
Hadis, İslam Hukuku,
yedek
İslam Mezhepler tarihi,
Kelam ve Tasavvuf, Arap
Dili ve Belagati)
*İlahiyat Fakültesi, Din ve İslam Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi,
Eğitim Fakültesi’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü, Fen-Edebiyat
Fakültesi’nin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları ve sözü edilen
alanlardan denklik alan yurtdışı mezunları; Arapça KPDS’den 80 ve üzeri puan
alanlar.
**Diğer lisans programından mezun olanlar.
1-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde;
ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES
puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sınavı sonucunun %30’u dikkate
alınarak en az toplam 70 puan ve üzeri alanlar arasında sıralama yapılır.
2-Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlardan almış olan
adaylar, bir yıl (iki dönem) bilimsel hazırlık programına katılırlar. Bilimsel hazırlık programı,
ya tamamıyla bir yıl Arapça hazırlık ya da ilgili Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu’nun kararı ile öngörülen derslerden oluşur.
-Alan içi programlardan mezun olanlar, bilimsel hazırlığa tabi tutulmadan yüksek lisans
programına başlarlar.
-Alan dışı programlardan mezun olanlar, ya bir yıl İlahiyat Fakültesi zorunlu hazırlık
programına devam edip geçerli belge aldıktan sonra, ya da Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ön görülen derslerden oluşan bir yıllık bilimsel
hazırlık programına devam edip başarılı olduktan sonra yüksek lisans programına başlarlar.
-Yabancı uyruklu öğrenciler ise TÖMER programından aldıkları geçerli puan ile kabul
edilirler.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı
Kontenjan
FİZİK
8
KİMYA
18
MAKİNE MÜH.
15
İNŞAAT MÜH.
14
MEKATRONİK MÜH.
5
TARLA BİTKİLERİ
5
Puan Türü
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
Değerlendirme Koşulları
Asgari Şart
ALES
Dip. Notu
Yapılacak Prog.
%50
55
100’lük
4’lük
55
2,00
Sınav
Yapılmayacak Prog.
%60
%15
%20
Y.Dil
%15
%20
Sınav
%20
Yukarıdaki tabloda belirtilen puanların yüzdelik hesaplamalarının ortalaması en az 50 olmak.
FİZİK : Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin Fizik Bölümü
KİMYA: Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin Kimya Bölümü
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ:
Mühendislik-Mimarlık, Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Makine Mühendisliği,
İmalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine ve Metal Eğitimi Mezunları.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ:
İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü mezunları.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ:
Üniversitelerin ve/veya İleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakülteleri Makine, Elektrik,
Elektronik, Haberleşme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatronik ve Bilgisayar Mühendisliği
bölümü ve Teknik Eğitim Fakülteleri ve/veya Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri Makine,
Mekatronik, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar bölümü mezunları.
TARLA BİTKİLERİ
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü, Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim programı Tarla
Bitkileri alt programı ve Ziraat Mühendisliği programının Tarla Bitkileri bölümü mezunları.
Not: -Alan dışından yerleşenlere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
-Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Tarla Bitkileri
Anabilim Dalları için Sınav uygulanacaktır.
BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
1-Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu (1 Adet) (Enstitü web sayfasından elektronik
ortamda doldurulacaktır. Resim taratılarak eklenecektir.)
2-Lisans Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
3-ALES Sonuç Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
4-Lisans Not Durum Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
5-Varsa Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS) Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
6-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
7-Vesikalık Fotoğraf (Resim taratılarak eklenecektir.) (1 Adet)
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
1-Lisans Diplomasının Aslı ve Fotokopisi
2-Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) (Kılık kıyafet genelgelerine uygun olmalıdır.)
3-Öğrenci Katkı Payının Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu.
BAŞVURU İLAN VE KAYIT TARİHLERİ
TARİH
02-06 Temmuz 2012
11 Temmuz 2012
Saat:10:00
12 Temmuz 2012
16-20 Temmuz 2012
23 Temmuz 2012
24-27 Temmuz 2012
AÇIKLAMA
Başvuruların yapılması (Başvuru Yeri: Bozok ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu
Tel:0354 242 10 33/2017 Faks: 0354 242 10 57
Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu
Tel:0354 242 10 32/2001 Faks:0354 242 10 56
Mülakat Sınavı ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nca
yapılacaktır. (Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı sınavı
İlahiyat Fakültesi’nde yapılacaktır.)
Asıl
ve
yedek
adayların
ilan
edilmesi.
(http://sbe.bozok.edu.tr) (http://fbe.bozok.edu.tr)
Asıl listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin
kayıtlarının yapılması (Resmi tatil günlerinde kayıt
yapılmaz.)
Süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını
kaybeden adayların yerine yedek adayların dilekçe ile
başvuru yapması ve dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Yedek adayların kesin kaydını yaptırması.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1-Not dönüşümleri için YÖK’ün bağıl not sistemi esas alınacaktır.
2-Başvurular şahsen yapılacaktır. (posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
3-Herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler kesin kayıt yaptıramazlar.
4-Her aday, sadece bir Anabilim Dalı/Bilim Dalına kayıt yaptırabilir.
5-Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemezler.
6-İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanlar, başarılı olsalar dahi
kayıtları yapılamaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış
olan öğrencilerin kaydı silinir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards