bozok üniversitesi 2012-2013 eğitim

advertisement
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ
PROGRAM KONTENJANLARI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Kontenjanlar
Anabilim Dalı
Alan İçi*
Alan Dışı* Yabancı Uyruklu ALES Puan Türü ve Minimum Puan
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (Tefsir, Hadis, 40 asıl
4 asıl
2 asıl 1 yedek
ALES-SÖZ ve minimum 55 puan
İslam Hukuku, İslam Mezhepler tarihi, 10 yedek
2 yedek
Kelam ve Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati)
*İlahiyat Fakültesi, Din ve İslam Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü,
Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları ve sözü edilen alanlardan denklik alan yurtdışı mezunları; Arapça
KPDS’den 80 ve üzeri puan alanlar.
**Diğer lisans programından mezun olanlar.
1-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat
sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sınavı sonucunun %30’u
dikkate alınarak en az toplam 70 puan ve üzeri alanlar arasında sıralama yapılır.
2-Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlardan almış olan adaylar, bir yıl (iki dönem) bilimsel hazırlık
programına katılırlar. Bilimsel hazırlık programı, ya tamamıyla bir yıl Arapça hazırlık ya da ilgili Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile öngörülen derslerden oluşur.
-Alan içi programlardan mezun olanlar, bilimsel hazırlığa tabi tutulmadan yüksek lisans programına başlarlar.
-Alan dışı programlardan mezun olanlar, ya bir yıl İlahiyat Fakültesi zorunlu hazırlık programına devam edip geçerli belge aldıktan
sonra, ya da Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ön görülen derslerden oluşan bir yıllık bilimsel
hazırlık programına devam edip başarılı olduktan sonra yüksek lisans programına başlarlar.
-Yabancı uyruklu öğrenciler ise TÖMER programından aldıkları geçerli puan ile kabul edilirler.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı
Kontenjan
Puan Türü
FİZİK
8
SAY
KİMYA
18
SAY
MAKİNE MÜH.
15
SAY
İNŞAAT MÜH.
14
SAY
MEKATRONİK MÜH.
5
SAY
TARLA BİTKİLERİ
5
SAY
Değerlendirme Koşulları
Asgari Şart
Sınav
Yapılacak Prog.
Yapılmayacak Prog.
ALES
55
%50
%60
Dip. Notu
100’lük
55
%15
%20
4’lük
2,00
Y.Dil
-
%15
%20
Sınav
-
%20
Yukarıdaki tabloda belirtilen puanların yüzdelik hesaplamalarının ortalaması en az 50 olmak.
FİZİK: Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin Fizik Bölümü
KİMYA: Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin Kimya Bölümü
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ: Mühendislik-Mimarlık, Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği,
Malzeme Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine ve Metal Eğitimi
Mezunları.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ: İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü mezunları.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ: Üniversitelerin ve/veya İleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakülteleri Makine, Elektrik, Elektronik,
Haberleşme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü ve Teknik Eğitim Fakülteleri ve/veya Mühendislik ve
Teknoloji Fakülteleri Makine, Mekatronik, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar bölümü mezunları.
TARLA BİTKİLERİ
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü, Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim programı Tarla Bitkileri alt programı ve Ziraat Mühendisliği
programının Tarla Bitkileri bölümü mezunları.
Not: -Alan dışından yerleşenlere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
-Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalları için Sınav uygulanacaktır.
BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
1-Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu (1 Adet) (Enstitü web sayfasından elektronik ortamda doldurulacaktır. Resim taratılarak
eklenecektir.)
2-Lisans Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
3-ALES Sonuç Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
4-Lisans Not Durum Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
5-Varsa Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS) Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
6-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (1 Adet)
7-Vesikalık Fotoğraf (Resim taratılarak eklenecektir.) (1 Adet)
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
1-Lisans Diplomasının Aslı ve Fotokopisi
2-Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) (Kılık kıyafet genelgelerine uygun olmalıdır.)
3-Öğrenci Katkı Payının Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu.
BAŞVURU İLAN VE KAYIT TARİHLERİ
TARİH
AÇIKLAMA
02-06 Temmuz 2012
Başvuruların yapılması (Başvuru Yeri: Bozok Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri
Bürosu Tel:0354 242 10 33/2017 Faks: 0354 242 10 57
Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu Tel:0354 242 10 32/2001 Faks:0354 242 10 56
11 Temmuz 2012
Mülakat Sınavı ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nca yapılacaktır. (Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Saat:10:00
sınavı İlahiyat Fakültesi’nde yapılacaktır.)
12 Temmuz 2012
Asıl ve yedek adayların ilan edilmesi. (http://sbe.bozok.edu.tr) (http://fbe.bozok.edu.tr)
16-20 Temmuz 2012
Asıl listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtlarının yapılması (Resmi tatil günlerinde kayıt yapılmaz.)
23 Temmuz 2012
Süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden adayların yerine yedek adayların
dilekçe ile başvuru yapması ve dilekçelerinin değerlendirilmesi.
24-27 Temmuz 2012
Yedek adayların kesin kaydını yaptırması.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1-Not dönüşümleri için YÖK’ün bağıl not sistemi esas alınacaktır.
2-Başvurular şahsen yapılacaktır. (posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
3-Herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler kesin kayıt yaptıramazlar.
4-Her aday, sadece bir Anabilim Dalı/Bilim Dalına kayıt yaptırabilir.
5-Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
6-İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanlar, başarılı olsalar dahi kayıtları yapılamaz. Gerçek dışı bilgi ve
belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kaydı silinir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 40626)
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards