Slayt 1 - Uzm.Dr. Seyfettin Kaya

advertisement
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kanser Okulu
Kimlere biyopsi yapılmalı ?
Biyopsi yöntemlerindeki yenilikler
Dr. Sagfettin Kaya
Medstar Yıldız Hastanesi Üroloji Kliniği
Biyopsi nedir ?

Canlı vücudunun patolojik değişime uğramış kısmından
inceleme için iğne, yayma, kazıntı şeklinde doku parçasının
çıkarılması işlemi.

Genellikle bir tümörün iyi veya kötü huylu olduğunu ortaya
koymak için kullanılan standart basamaktır.

Günümüz tıbbında önemli yer tutmaktadır.
(Antik Yun. bios: hayat; opsis: görme) İncelemek üzere canlı
doku örneği alma.
Prostat biyopsisi hangi durumlarda yapılır ?

Parmakla yapılan prostat muayenesinde sertlik veya nodül
saptanması.
Prostat biyopsisi hangi durumlarda
yapılır ?

Prostat spesifik antijen (PSA) düzeyinin
yüksekliği.




PSA velositesi
Yaşa özgü PSA yüksekliği
s/t PSA
PSA Dansitesi
Prostat biyopsisi için en sık kullanılan yöntem nedir?
Kısaca TRUS biyopsi dediğimiz, ultrason eşliğinde makattan
girilerek prostattan parça alınmasıdır .
Biyopsi öncesi hazırlık yapılmalı mı?





İşlemden 1 ile 3 gün öncesi antibiyotik
kullanılmalı.
İdrar yollarında aktif enfeksiyon
olmadığından emin olunmalı.
Barsak temizliği yapılmasa da olur.
Kan sulandırıcı ilaçlar 3-7 gün önce kesilmeli.
Lokal anestezi ile yapılacaksa aç olmaya
gerek yok.
İşlem sırasında genel anestezi
gerekiyor mu ?




Genç ve korkusu olan hastalar.
Çok sayıda parça alınacak hastalar (20 üzeri ).
Ağrı eşiği düşük hastalar.
Makat bölgesinde hastalığı olanlarda Genel
veya belden yapılan Spinal Anestezi kullanılır.
Genel anestezisiz yapılabilir mi?

Güncel pratikte makata ağrı azaltıcı ve kaydırıcı özelliği olan jel
sıkılarak hassasiyet azaltılmasını takiben prostat çevresine
lokal anestezi enjekte edilerek ağrı belirgin olarak giderilir.
Hangi durumlarda biyopsi yapılmamalıdır?




Ciddi kanama eğilimi .
Aktif ve ağrılı makat bölgesinde sorun.
Vücut savunma sisteminin bozulduğu
durumlar.
Prostatın aktif iltihabı.
TRUS klavuzluğunda prostat iğne
biyopsisi nasıl yapılır ?
Transrektal ultrasonografi ile prostatın 12-14
alanından iğne biyopsi örneklemesi, biyopsi haritası
çıkartılarak yapılır.
TRUS da şüpheli alanlar görülür mü ?
Alınan parçalar patolojiye nasıl
gönderilir ?
Alınan örneklerin prostatın hangi bölgesinden alındığı kayıt edilir.
Biyopsi sonucu kanser hakkında ek
bilgi verir mi ?




Kanser hücrelerinin
üreme ve yayılım hızı
hakkında bilgi sahibi
olmamızı sağlar.
Örneklerdeki tümör
yüzdesi.
Sinirlere yayılım.
Kanser öncesi
hücrelerin varlığı.
Kanser hücrelerinin üreme ve yayılım
hızı nasıl anlaşılır ?

Kanser hücrelerinin değişim derecelerine bakılır.
Prostat kanser hücrelerindeki farklılaşma
derecelerine Gleason Dereceleri denir.

Bu derecelendirme Gleason Skorlama olarak isimlendirilir.
"2" yavaş ilerleme potansiyeline sahip kanser hücrelerini ifade
ederken,
"10" aşırı hızlı ilerleme ve çoğalma kapasitesine sahip tümör
anlamını taşır.
Biyopside kanser saptanmaması
kanser olmadığı gösterir mi ?
İlk biyopsi uygulanan hastaların ancak %
25’de kanser saptanmaktadır.
İkinci ve üçüncü biyopside %15-20.
Saturasyon (doygunluk) biyopsisi
nedir ?
36 odaklı saturasyon biyopsisi, ön-arka plan
Saturasyon (Doygunluk) biyopsisi
Fazladan biyopsiyi önlemek için
yeni yöntemler var mı ?




Doppler US ve Power Doppler US
Elastografi
3 boyutlu US
Kontraslı güçlendirilmiş Doppler US
MR
(Yüksek düzeyde manyetizmayla canlı
dokudaki
hidrojen atomlarının yoğunluklarına ve hareketlerine göre görüntü
oluşturur)
Doppler US
Power Doppler US
Kontraslı güçlendirilmiş Doppler US
MR görüntü
MR robotik sistem
MR-TRUS füzyon sistem
MR’ın avantajı ve dezavantajı nelerdir ?
Avantajları
-Kanser yakalama oranı % 60-90 düzeyinde.
-Daha az biyopsi alınıyor (hedefe yönelik)
-Normal MR bulgusu olan düşük riskli hastalarda biyopsiden
kaçınma
-Tümör derecesi ve evrenin daha doğru tesbiti
Dezavantajları
- Pahalı
- TRUS kadar pratik değil
- Düşük dereceli ve 0.5 cm küçük kanseri yakalamada yetersiz
Biyopsinin istenmeyen yan etkileri
nelerdir ?
- Kanama
- İdrarda % 60
- Menide %38
- Makattan % 28
-Enfeksiyon
(% 6)
-İdrar yolunun ateşli enfeksiyonu
- Prostatın enfeksiyonu
- Tüm vücuda yayılan enfeksiyon ( % 1)
- İdrar yapamama (% 1)
İlginiz için teşekkürler
Download