Akciğer kanseri

advertisement
akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz
çoğaldığı bir hastalıktır.
 Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre
akciğer kanseri tüm dünyadaki kanser türleri
arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci,
kadınlarda ise ikinci kanser türüdür ve tüm dünyada
her yıl yaklaşık 1,3 milyon ölüme neden olmaktadır.
 Akciğer kanserinin en sık nedeni uzun süreli
olarak tütün dumanına maruz kalmak olmakla
beraber tüm akciğer kanserli hastaların %15'e ulaşan
bir oranı sigara içmeyenlerden oluşmaktadır.
 Akciğer kanseri birçok faktöre bağlı olarak ortaya
çıkan bir hastalıktır. Bu nedenler arasında; genetik
faktörler,radon gazı,asbest ve hava
kirliliği,meslek gibi faktörler sorumlu tutulmaktadır.
 En sık görülen belirtileri:
 nefes darlığı (dispne)
 öksürme (kanlı öksürme dahil)
 kilo kaybıdır. Bu belirtiler sadece akciğer kanserine
özgü olmadıklarından hastaların tanı almaları
gecikebilir.
 Akciğer kanseri, göğüs röntgeni ve bilgisayarlı
tomografi (BT) ile görülebilir. Kesin tanı, biyopsi ile
konmaktadır. Biyopsi genelde bronkoskopi veya BTyardımlı biyopsi ile yapılır.
 Tedavi ve prognozu belirleyen faktörler; kanserin
histolojik tipi, kanserin evresi, ve hastanın
genel performans durumudur.
 Akciğer kanserinin birçok histolojik alttipi olmasına
karşın, klinikte genellikle küçük hücreli ve küçük
hücreli dışı akciğer kanseri olmak üzere iki başlıkta
incelenir, çünkü tedavide izlenecek yolu bu
gruplandırma belirler. Küçük hücreli akciğer kanseri
tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi tercih
edilirken, küçük hücreli dışı kanserlerde ilk tercih
cerrahidir.
Download