sunu-2-3-sogutma-yontemleri

advertisement
Soğutma yöntemleri

Sıvılar buharlaşırken çevreden ısı çekerler. Bu
olay çevre sıcaklığının düşmesine neden olur.
Elimize sürdüğümüz kolonya, yazın sıcaklığında
cadde ve alanlara serpilen su buharlaşarak
serinlik verir.
Kimyasal Etkili Soğutma Sistemleri


1- Erime Isısından Yararlanma
Tuzların suda erimesi sırasında ısı emmeleri
veya kendi sıcaklıklarının düşmesi soğutma
amacıyla kullanılabilir. Soğutma derecesi
eriyikteki tuzun oranına bağlıdır. Düşük
sıcaklıklara ulaşmak için tuzlar buz ile de
karıştırılır.
.2- Ergime Isısından Yararlanma

bir buz kütlesinin erime gibi. Bir kg buz 0 oC
sıcaklıkta ergirken çevresinden 334 kJ/kg (80
kcal/kg) ısı emer. Daha düşük sıcaklıklarda
ergimeyle ısı çekilmesi istenildiği zaman
dondurulmuş madde olarak su yerine bazı
tuzların sudaki eriyikleri kullanılır.
. Isı Kaynaklı Soğutma Sistemleri
Güneş
Enerjisi
sıcak
ILIK
ortam
Isıtıcı
Ayırıcı
NH3
Yoğuşturucu
NH 3 + H2O
Kısılma vanası
Isı
Değiştiricisi
Soğurucu
Buharlaştırıcı
Kısılma
vanası
Saf NH3
Wpompa
SOĞUTULAN
ortam
soğuk
Soğutma
Suyu
1. Soğurmalı (Absorbsiyonlu) Soğutma
2 Adsorbsiyonlu Soğutma


Aktif karbon, silika-gel gibi maddelerin
gözenekleri, büyük miktarlarda gaz emerler. Bu
gibi katı maddelerin özelliklerinden yararlanarak
adsorbsiyonlu soğutma tesisleri yapılmıştır.
Bu defa kaynatıcı içinde su yoktur, amonyağı
emmesi için içine silika-gel konmuştur.
Kaynatıcının tabanı, elektrikli ısıtıcılar ile
donatılmış olup, ayrıca içinde soğutma
serpantinleri vardır.
3 Gaz Sıkıştırmalı Soğutma sistemi
4-Termoelektrik Güç Üretim

Farklı metallerden yapılmış iki tel alınsın ve
uçlarından birleştirilsin, böylece kapalı bir devre
oluşacaktır. Başlangıçta devrede elektrik akımı
gözlenmeyecektir fakat uçlarından biri ısıtıldığı
zaman devrede Şekil 2.9 da gösterildiği gibi bir
elektrik akımı oluşac

Farklı metal uçlarından biri ısıtıldığı zaman
devrede bir elektrik akımı oluşur

Termoelektrik Devre Açıldığında Devrede Bir
Akım Olmayacaktır
Sıcaklığı bu yöntemle ölçmek için ısılçift veya
termokupl kullanılabilir.
Isılçiftler hemen her sıcaklık ölçümüne uygun
olduklarından
çok
yaygın
bir
biçimde
kullanılmaktadır.
Örneğin T tipi bir termokupl, bakır ve konstantan
telleri birlştirilerk yapılır ve bir Celcius sıcaklık farkı
için yaklaşık 40µV voltaj üretir.
Son yıllarda termoelektrik güç üreticilerinde metal
çiftlerin yerine yarı iletkenlerin kullanılmasıyla voltaj
üretimi birkaç kat artmıştır. N tipi (fazla elektronu
olan) ve P tipi (eksik elektronu olan) iletkenlerin seri
bir biçimde bağlanmasıyla yapılan bir termoelektrik
güç üreticisi
SICAK ORTAM
Sıcak levha
p
n
p
n
QH
p
n
+
Soğuk levha
QL
SOĞUK ORTAM
W net

İletkenleri Seri Bağlanmış Bir Termoelektrik
Güç Üreticisi
Vorteks Tüpü:

Hareket eden parçası bulunmayan, basit bir borudan
(tüp) ibaret olan bu soğutma şekli, bulucusu George
Ranque (1931) ve geliştirici Rudoqh Hilsch’ in
adlarıyla anılır (Ranque Tüpü veya Hilsch Tüpü).
Boruya, dışarıdan teğetsel şekilde verilen basınçlı gaz
ses hızına yakın bir hıza ulaşır. Ve boruyu terkeden
dış zarfa yakın kısımlarda sıcak, çekirdek (eksene
yakın) kısmında ise soğuk akımlar meydana geldikten
sonra; boruyu terk eder.
Enjektörlü soğutma sistemi
Enjektör
Soğutma
suyu
Buhar
Damla tutucu serpantin
Soğutucu
serpantin
Soğutulmuş su pompası
( Soğutma sisteminde )
Kondens pompası
( Buhar kazanına
veya
kondens tankına )
.
Evaporatör
Paramanyetik Soğutma:
Paragmatik Tuz
Sıvı Helyum
Sıvı Hidrojen
Kuvvetli mıknatıs
(N)
(S)
Download