Soğutma Suyu Şartlandırma Endüstrinin yükselen

advertisement
Soğutma Suyu Şartlandırma
Endüstrinin yükselen talepleri ile
birlikte hemen hemen bütün
sektörlerde soğutma suyu kullanımını
zorunlu hale getirmiştir. Su
kaynaklarının azlığı yüksek su maliyeti
ve çevre korunmasının zorunlu hale
gelmesiyle belirlenen deşarj limitleri
ve ekonomik çalışma koşulları
soğutma suyuna en uygun ortamın
sağlanmasını zaruri hale getirmiştir.
Soğutma Suyu Sistemlerdeki Problemler:
Açık, yarı açık ve kapalı soğutma suyu sistemlerinde Korozyon, Taşlaşma (kısır), Depozitler (birikinti)
mikrobiyolojik oluşumlar ile ilgili problemleri en aza indirgemek için soğutma suyunun
şartlandırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu uygulama sistemde amortisman, enerji ve su kayıplarını
minimuma indirip ekonomik ve güvenli çalışma sağlayacaktır.
Su Nenden Soğutma Amaçlı Kullanılır?
-Bol , her zaman bulunabilir ve ucuz olduğundan
-Kolay yönetilir ve transfer edilebilir olmasından
-Yüksek miktarda ısı taşıma kapasitesinden dolayı
-Normal sıcaklıklarda dahi orjinal şeklini kayıp etmemesinden dolayı
-Bozulmadığından dolayı
-Isıyı çok iyi absorbladığından dolayı
-Soğutma amaçlı kullanılan suyun yüksek ısı tutma kapasitesi ve başka bir alternatifi olmadığından
-Kendi ısısını proseslere çok az ilave etmesi dolayısıyla
-Çevreye en az zarar vermesinden dolayı
Suyun Sebep Olduğu Problemler
-Korozyon
-Kireçlenme
-Kirlilik
-Mikrobiyolojik Faaliyetler
Sonuçları
-Pompa ve Boruların Tıkanması
-Isı Transfer Kayıpları
-Malzemelerin Deformasyonu
-Sistemin Durması
-Yüksek masraflar
AKTİF ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
1
Download