Aksiyel Fanlı Açık Su Soğutma Kuleleri Axial Fan Darft WCT - Es-kon

advertisement
Aksiyel Fanlı Açık Su Soğutma Kuleleri
Axial Fan Darft W.C.T.
Водоохладители Открытого Типа С Осевыми Вентиляторами
Serin -S-ASK
Aksiyal fanlı açık sistem yaş su soğutma kuleleri, soğutma sistemlerinde, Isı ve güç üreten
tesislerde atık ısıyı atmak için kullanılan sistemlerdir. Yaş kulelerde sisteme giren hava ve
su giren suyun bir kısmının buharlaşmasıyla
çevre sıcaklığının altına düşürülebildiğinden
bu sistemlerde düşebileceğimiz en düşük
sıcaklık doymuş havanın sıcaklığı olan yaş hava
sıcaklığıdır.
Gövde: Standart olarak Galvaniz saç üstü fırın
boyalıdır. İsteğe göre Cr-Ni 304-316 paslanmaz
çelik saçtan imal edilebilir, vida bağlantılıdır.
Taşıyıcı kaide: NPU profilden yapılmış olan
kaide kulenin nakliye ve montajı anında
gerekli mukavemeti sağlayacak şekilde dizayn
edilmiştir.
Katolog değeri olarak yaş termometre sıcaklığı
24 C, Kuru termometre sıcaklığı 34 C alınmıştır.
( % 43.8 bağıl nem). Su giriş-çıkış sıcaklıkları
34-29 C alınmıştır.
Aksiyal fanlar: Temel olarak kulenin üst
kısmına yerleştirilmiş bir veya birden fazla
motor-aksiyal fan gurubundan oluşur. Radyal
fanlara göre ses seviyeleri daha yüksektir,
fiyatları ise daha ucuzdur
Isı değiştirici: Kanatlı ısı değiştiricilerin
kanatları alüminyum boruları bakırdan imal
edilmiştir. Müşteri talebi doğrultusunda diğer
mlzemeler de kullanılabilir.
Dolgu malzemesi ve damla tutucu: Soğutma
kulelerinin çalışma performansını arttırmak için
hava ve su temas yüzeyinin maksimizasyonu
gereklidir, Dolgu malzemesi havanın
türbülansını arttırarak ve su taneciklerini
parçalayarak bu işleve yardımcı olur. Bu
tür soğutma kulelerinde evaporativ tip
soğutucularda da kullanılan özel bir kağıt
malzeme kullanılmaktadır. Bu malzeme dolgu
malzemesi görevinin yanında damla tutcu
görevi de yapmaktadır.
Su giriş /çıkış : Standart olarak pasoludur
isteğinize göre flanşlı olarak da verilebilir.
Suyun kuleye girişi standart olarak boru
üzerinde delikli tiptir, isteğe göre kelepçeli
fıskiyeli de olabilir.
Boşaltma, taşma, besleme sistemleri: Standart olarak pasolu olarak yapılmaktadır,
isteğinize göre flanşlı olarak da verilebilir.
29
Download