Radyal Fanlı Kapalı Su Soğutma Kuleleri Radial Fan - Es-kon

advertisement
Radyal Fanlı Kapalı Su Soğutma Kuleleri
Radial Fan Closed Circuit W.C.T. with Tube Heat Excharger
Водоохладители Закрытого Типа С Радиальными Вентиляторами
Serin -S-RKSK
Radyal fanlı açık sistem yaş su soğutma kuleleri, soğutma sistemlerinde, Isı ve güç üreten
tesislerde atık ısıyı atmak için kulanılan sistemlerdir. Yaş kulelerde sisteme giren hava ve
su giren suyun bir kısmının buharlaşmasıyla
çevre sıcaklığının altına düşürülebildiğinden
bu sistemlerde düşebileceğimiz en düşük
sıcaklık doymuş havanın sıcaklığı olan yaş hava
sıcaklığıdır. Yaş kulelerde su kalitesi problem
olabileceğinden ısı kuleye yerleştirilmiş ısı
değiştiricileriyle çekilerek tamamen kapalı
devre bir sistemle soğutulacak ortama
aktarılabilir.
SERİN STO-RKSK tipi su soğutma kulesinde
ısı değiştirici olarak dış ortamından yaş hava
ve yukardan aşağıya doğru akan yaş havanın
soğuttuğu suyun bulunduğu boru tipi ısı değiştiriciler kullanılmaktadır.Bu yüzden bu tür
kulelerimizi Aksiyel fanlı kapalı devreli, boru ısı
değiştiricili su soğutma kulesi olarak adlandırıyoruz
Katolog değeri olarak yaş termometre sıcaklığı
24 C, Kuru termometre sıcaklığı 34 C alınmıştır.
( % 43.8 bağıl nem). Su giriş-çıkış sıcaklıkları
34-29 C alınmıştır.
Isı değiştirici: Isı değiştirici standart olarak
daha iyi ısı performansının sağlanması için
bakırdan imal edilir. İsteğe göre başka malzemelerde kullanılabilir.
Gövde: Standart olarak Galvaniz saç üstü fırın
boyalıdır. İsteğe göre Cr -Ni 304-316 paslanmaz
çelik saçtan imal edilebilir, vida bağlantılıdır.
Taşıyıcı kaide: NPU profilden yapılmış olan
kaide kulenin nakliye ve montajı anında gerekli mukavemeti sağlayacak şekilde dizayn
edilmiştir.
Radyal fanlar: Temel olarak kulenin hava
girişlerine yerleştirilmiş bir veya birden fazla
motor-Radyal fan gurubundan oluşur. Aksiyela
göre ses seviyeleri daha düşüktür, fiyatları ise
daha pahalıdır.
delikli tiptir, isteğe göre kelepçeli fıskiyeli de
olabilir.
Boşaltma, taşma, besleme sistemleri: Standart olarak pasolu olarak yapılmaktadır, isteğinize göre flanşlı olarak da verilebilir.
Kule devirdaim pompası ve bağlantı tesisatları: Standart şartlar için seçilmiş devir-daim
pompası ve boru bağlantıları sistemin standart
parçasıdır. Müşteri talebine göre değişik şartlar
için pompa ve bağlantılar oluşturulabilir.
Dolgu malzemesi: soğutma kulelerinin çalışma performansını arttırmak için hava ve su
temas yüzeyinin maksimizasyonu gereklidir,
Dolgu malzemesi havanın türbülansını arttırarak ve su taneciklerini parçalayarak bu işleve
yardımcı olur. Film tipi veya bugidi tipi dolgu
malzemesi kullanılabilmektedir.
Damla tutucu: Sıvı formdaki suyun çıkış havası
ile sürüklenerek kaybını önlemek için kullanılan
PVC veya galvaniz saçtan yapılmış elemanlardır. Standart olarak V profil kullanılmaktadır,
müşteri isteğine göre M profil de kullanılabilir.
Su giriş /çıkış: Standart olarak pasoludur
isteğinize göre flanşlı olarak da verilebilir. Suyun kuleye girişi standart olarak boru üzerinde
33
Download